ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 05.03.2024, 18:26
  Положення про обласну педагогічну виставку "Освіта Запорізького краю 2016" Вітаю Вас Гість | RSS

 
 

Закачати

11.01.2016                                                                        № 0009

                                                                     

 

Про проведення обласної виставки                                                         

«Освіта Запорізького краю - 2016»

 

 

З метою інформування широкої педагогічної громадськості, органів державної влади і управління про новітні досягнення освіти Запорізької області, поширення інноваційного педагогічного досвід, виявлення творчих вчителів та педагогічних колективів, організації співпраці освітніх закладів області, підвищення престижу педагогічної праці у суспільстві

 

Н А К А З У Ю:

1.  Провести  на базі Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради обласну виставку «Освіта Запорізького краю - 2016» у два тури:  І тур (заочний у інтернет-режимі) – 25.01.2016 – 10.04.2016, під час якого матеріали знаходяться у вільному доступі і проходять громадське голосування; П тур – очний, 29.04.2015.

2.           Ректору Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради Пашкову В.В.:

2.1. розробити та затвердити положення про проведення обласної виставки «Освіта Запорізького краю – 2016»;

2.2.          довести зміст положення до відома районних (міських) відділів, управлінь освіти та РМК (ММК) області;

2.3.          затвердити склад організаційного комітету і журі виставки.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Департаменту                                                                        Т. Я. Озерова

 

 

Вєрозубова (061) 222 25 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

Запоріжжя

від                                                                                               №

 

Про проведення обласної виставки

«Освіта Запорізького краю - 2016»

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 11.01.2016 р. № 0009   з метою інформування широкої педагогічної громадськості, органів державної влади і управління про новітні досягнення освіти Запорізької області, поширення інноваційного педагогічного досвіду, виявлення творчих вчителів та педагогічних колективів, організації співпраці освітніх закладів області, підвищення престижу педагогічної праці у суспільстві

 

НАКАЗУЮ

 

1. Провести обласну виставку «Освіта Запорізького краю - 2016»  у два тури: І тур – заочний -  25.01.2016 -  10.04.2016 в Інтернет-режимі, П тур – очний - 29.04.2015 на базі Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

 2. Керівнику науково-методичного центру Вєрозубовій Т.Г.:

 1. довести зміст положення до відома районних (міських) відділів, управлінь освіти та  РМК (ММК), (центрів) області (додаток 1);

2.2.  затвердити склад організаційного комітету виставки (додаток 2);

 1.  затвердити склад журі виставки (додаток 3).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого проректора Ястребову В.Я.

Ректор В.В. Пашков

 

Вєрозубова, (061) 222 25 85

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

КЗ “ЗОІППО” ЗОР

Протокол №  7 від 22.12.2015 

 Голова НМР                                                                                                                                                                   

______________ В.Я. Ястребова

 

 

Положення

про обласну виставку «Освіта Запорізького краю - 2016»

 

Обласна виставка (далі «Виставка») проводиться КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради на виконання пріоритетних завдань програми розвитку галузі освіти в Запорізькій області.

1.  Загальні положення

Засновник Виставки: КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР.

2. Мета та завдання Виставки

2.1.           Залучення педагогів до діяльності щодо розробки нового змісту, новітніх педагогічних технологій, організаційних форм дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.2.           Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду серед педагогічних працівників Запорізької області, пошук і підтримка творчих педагогів та педагогічних колективів.

2.3.           Створення науково-методичного простору для об'єднання педагогів з метою подальшої співпраці, підвищення ефективності педагогічної праці через обмін професійним досвідом.

2.4. Розвиток комплексної взаємодії із соціумом, залучення позабюджетних засобів для вирішення завдань освіти.

2.5.  Розвиток соціального партнерства, актуалізація освітніх проблем, підвищення інформованості соціуму про сучасний стан системи освіти.

3. Організаційний комітет Виставки

3.1. Організаційний комітет Виставки є його вищим органом управління: відповідає за організацію і проходження Виставки в цілому; здійснює інформаційно-методичне та організаційно-методичне її забезпечення серед навчальних закладів усіх типів і форм власності Запорізької області; підбиває підсумки Виставки.

4. Журі Виставки

4.1. Розглядає подані на І (заочний) тур матеріали.

4.2. Визначає переможців І (заочного) туру та запрошує їх до участі у ІІ турі. 

 5. Порядок проходження Виставки

5.1. Виставка проводиться: І тур (заочний у інтернет-режимі) – 25.01.2016 – 10.04.2016, під час якого  матеріали знаходяться у вільному доступі і проводиться громадське голосування).

5.2. Журі опрацьовує подані матеріали з 10.04 по 20.04.2016 р.

5.3. Переможці І (заочного) туру запрошуються до участі у ІІ турі  29 квітня 2016 року.

5.4. Заявки на участь у виставці та анотація надаються  учасниками через електронну форму на сайті інституту після 25 січня 2016 року.

6. Участь у Виставці

6.1.     У Виставці можуть брати участь педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності, позашкільних навчальних закладів одноосібно, групою авторів або педагогічних колективів (без вікових та кваліфікаційних обмежень), науково-методичні установи області, структурні підрозділи КЗ «ЗОІППО» ЗОР).

6.2. Участь у Виставці засвідчується рекомендаційним листом адміністрації закладу (для одноосібної участі, для групи авторів), районного (міського) відділу, управління освіти (для педагогічного колективу закладу), а також додається анотація на всі подані матеріали (не більше 10 сторінок).

7.  Основні вимоги до участі у Виставці

7.1.    Наявність значущої освітньої проблеми в конкретному освітньому закладі, установі, що вимагає інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її вирішення.

7.2.    Активне творче залучення педагогів до діяльності.

7.3.    Теоретична, практична значущість прогнозованих результатів діяльності педагога чи педагогічного колективу в цілому.

8. Перелік тематичних номінацій

8.1. Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку сучасних закладів освіти.

8. 2. Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі.

-Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

-Зміст, форми, методи, технології формування сучасного вчителя в процесі інноваційної діяльності.

-Діяльність методичних служб у становленні сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця.

8.3.Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів, рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм для системи освіти.

8.4.Соціальне партнерство підприємств і бізнес-структур у контексті модернізації закладів освіти.

8.5.Формування творчої особистості в навчальних закладах.

8.6.    Інновації в системі післядипломної педагогічної освіти:

-  модернізація змісту та технологій навчального процесу в системі ППО;

-  науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

9. Подання документів на Виставку

9.1.    Титульна сторінка оформлюється за зразком: короткі інформаційні дані про учасника, групу учасників: (прізвище, ім’я по батькові, ДНЗ, ЗНЗ, науково-методична установа, позашкільний заклад посада, адреса (домашня, службова, телефон, факс, е-mail); кваліфікаційна категорія, нагороди (в тому числі грамоти обласного, районного, міського рівнів за останні 5 років, що стосуються провідної ідеї матеріалів); стаж роботи або інформаційні дані про педагогічний колектив ЗНЗ: (назва НЗ, юридична адреса, телефон, факс, е-mail, сайт; нагороди, досягнення педагогічного колективу (в тому числі грамоти обласного, районного, міського рівнів за останні 5 років).

9.2.    Вимоги до оформлення титульної сторінки (для заяви про участь у Виставці): текст надається у друкованому форматі; обсяг 3 сторінки, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, інтервали берегів: верхні - 2 см, нижні - 2 , ліві - 2, праві - 1,5.

9.3.    Незалежна експертна оцінка ефективності матеріалів, які пропонуються для участі у Вставці, проводиться спеціалістом РМК (ММК), РВО, НМЦ.

10. Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Конкурсні роботи для участі у заочному інтернет-турі (електронні презентації робіт), оформлюються  на власних блогах учасників виставки.

10.1.  Вимоги до електронної презентації (блогу):

інформаційність – повна інформація про авторів, тематику, характер роботи, контактні дані;

гіпертекстовість подання виставкових матеріалів – на головній сторінці блогу подаються анонси та схема окремих частин виставкових матеріалів (кількість інформації, яку можна повністю вивчити за 1-2 хв.), детальніше матеріали можуть викладатися на додаткових сторінках блогу;

популярність – інформація повинна бути представлена в доступній для учасників  виставки формі.

10.2. Вимоги до структури та оформлення блогу:

10.2.1.  Перша (головна) сторінка блогу є своєрідною візиткою  конкурсної роботи і повинна мати схематичний опис із обмеженою  кількістю ілюстрацій та гіперпосиланнями на детальний опис окремих частин роботи.

10.2.2. Друга сторінка повинна містити детальну інформацію про автора (авторів) конкурсної роботи.

10.2.3. При наявності відеороликів вони розташовуються на сервісі You Tube, на блозі подаються гіперпосилання на них.

10.2.4. Кількість інформації на кожній сторінці не повинна перевищувати  трьох екранів, дизайн та розташування інформації обирається авторами на їх розсуд.

10.3. Для розміщення матеріалів на сайті обласної виставки до КЗ «ЗОІППО» ЗОР  надсилається електронна адреса блогу разом із коротким (до 100 слів) описом роботи і одним фото для публічної презентації.

 

Текст дійсного Положення та інформацію про хід проходження Виставки розміщено на сайті: zoippo.zp.ua e-mail: zoippo@mail.ru

 Контактний тел.: (061)-222-25-85.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР

від   . 2016 р.    №

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР

____________В.В. Пашков

 

 

Склад організаційного комітету для проведення виставки

«Освіта Запорізького краю - 2016»

 

 

Ястребова В.Я. - голова оргкомітету, Перший проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Вєрозубова Т.Г. - керівник науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Лапшина І.С.- доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІІППО»      ЗОР

Савіч І.О. - методист Центру позашкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Федько О.М.. - методист науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Тонне О.О. - методист науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Тараненко В.В. - методист науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

 

 

 

 Додаток № 3

до наказу КЗ «ЗОІППО» ЗОР

від   .. 2016 р.   №

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР

____________В.В. Пашков

 

 

Склад журі виставки

«Освіта Запорізького краю - 2016»

 

 

Ястребова В.Я. -  Перший проректор КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Лапшина І.С. – доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Телятник К.В.- ст. викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті

Сокол І.М. – ст. викладач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті

Павленко Л.А. – старший викладач кафедри інноваційних освітніх технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Присяжнюк Ю.С. – старший викладач кафедри андрагогіки та освітніх вимірювань КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Устименко О.С. – методист науково-методичного центру КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz