ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 21.03.2023, 06:43
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Чернігівський район

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОО ШКОЛЯРА ЗА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Номінація: ,,Формування творчої особистості в навчальному закладі” Тема досвіду: ,,Формування основ життєвої компетентності молодшого школяра за умови застосування інтерактивних технологій навчання" Автор досвіду: Тарасенко Галина Григорівна, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж 26 років. Нагороди: 1 Грамота Номінація ,,Вчитель року” Від 18.12. 2009 № 309 2 Грамота Підготовка переможців обласного етапу конкурсу-виставки ,,Космічні фантазії” Від 11.06. 2010 № 165 3 Грамота Учитель року-2010(початкові класи), ІІІ місце Від 09.12.2010 № 313 4 Грамота Номінація ,,Вчитель року” Від 24.06.2011 № 217 5 Грамота Освіта Чернігівського району- ІІІ місце Від 30.03.2011 № 119 6 Грамота Знай, люби свій край Від 11.03. 2011 № 90 7 Грамота Номінація ,,Вчитель року” Від 24.06. 2011 № 217 8 Подяка За підготовку переможців районних етапів конкурсу з обр.мистецтва Від 20.05. 2011 № 123 9 Подяка За підготовку переможців обласних етапів конкурсу з обр.мистецтва Від 02.03. 2012 № 60 10 Подяка Підготовка переможців районного етапу конкурсу-виставки ,,Космічні фантазії” Від 06.12. 2012 № 297 11 Подяка За зайняті призові місця у обласному етапі конкурсу ,,Космічні фантазії” Від 25.02. 2013 № 75 12 Грамота Знай, люби свій край Від 03.03. 2014 № 75 Адреса досвіду: 71202 Запорізька область, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул. Леніна, 412 а, Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Темника Чернігівської районної ради Запорізької області Контакти: телефон (061)40- 9-17-71 Електронна адреса: temnik2010@meta.ua Тема досвіду: ,,Формування основ життєвої компетентності молодшого школяра за умови застосування інтерактивних технологій навчання" Актуальність і перспективність досвіду: - забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; - сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти; - спонукає до складання творчих завдань для спонукання обдарованих дітей до творчої діяльності; - робить можливим розробку методик і технологій до підготовки учнів до участі у конкурсах різних рівнів; - сприяє розвитку в учнів умінь, а саме: самостійно здобувати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати критичне мислення; - формує здібності, володіючи якими учень виявляється більше пристосованим до життя, зуміє адаптуватися до умов, що постійно змінюються. - створює умови для саморозвитку як головного засобу навчально-виховного процесу, що реалізується через самостійну діяльність дитини; - сприяє розвитку в учнів навичок самостійного засвоєння і критичного аналізу нових фактів, умінню створювати проект, планувати шляхи його розв'язання, а ще і вихованню основ життєвої компетентності молодшого школяра за умови застосування інтерактивних технологій навчання . Методологічною та теоретичною базою досвіду є: -нормативні документи: «Національна доктрина розвитку освіти у ХХІст.», «Концепція дванадцятирічної школи»; -теорія педагогічних систем та педагогічних технологій (думка науковців А. Куракіна , А. Мудрика , Л. Новикової, які розглядають життєву компетентність як якість особистості, що формується під час міжособистісної взаємодії, спілкування, без якого неможливе її становлення); -вивчення особистості учня (Баєв Б.Ф., Матюшкін А.М.); -ідеї інтерактивного навчання (О.Пометун ); -особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко, С. Подмазін). Стратегічною метою є: - складання творчих завдань для спонукання обдарованих дітей до творчої діяльності; - розробка методик і технологій до підготовки учнів до участі у конкурсах різних рівнів. Основні завдання: -упровадження інноваційних технологій навчання; інтерактивних методів навчання з використанням інформаційних технологій; -систематизація роботи з обдарованими дітьми, розвиток їх інтелектуальних , творчих вмінь; - розробка педагогічних технологій підготовки учнів до участі у різних конкурсах; - формування основ життєвої компетентності. Результати, отримані в процесі діяльності: - позитивна динаміка навчальних досягнень учнів; - підвищення інтересу до предметів; - результативність у творчих конкурсах; - позитивна динаміка творчого потенціалу учнів. За інноваційним потенціалом досвід є модифікований з елементами новаторства, носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально - виховного процесу, а не заглиблюватися в суть тільки однієї технології. Інформаційно-педагогічна модель досвіду: Досвід передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Підібрані шляхи активізації – пам’яті, уяви, фантазії учня, що сприяють формуванню творчої особистості, здатної самостійно осмислювати і аналізувати процеси. Показані можливості розвитку швидкості, гнучкості, оригінальності мислення, як основних ознак розвитку творчих здібностей. Технологія реалізації моделі полягає у визначенні можливостей використання його теоретичних положень, педагогічних рекомендацій та методичних розробок в реальній практиці, застосування інноваційних технологій, як засобу формування розвитку творчих здібностей учнів. Даний досвід роботи буде цікавий вчителям, учням та їх батькам. Учні займають активну позицію у засвоєнні знань, зростає їхній інтерес у сприйманні знань. Значно підвищується особистісна роль учителя - він є лідером, організатором. Але необхідно зазначити, що проектування і проведенням уроків за інтерактивними технологіями потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і перебудувати свою роботу з учнями. Даний досвід не тільки допомагає в засвоєнні інформації з даного предмету, але і дозволяє виробляти самостійний погляд на вирішення проблеми, здобувати знання й уміння в процесі планування й виконання роботи. Провідна педагогічна ідея та наукова новизна досвіду: Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу. Аналіз досліджень свідчить, що в умовах інтерактивних технологій навчання стає можливим розвиток підростаючої особистості, здатної визнавати і поважати цінності іншої людини; розвиток навичок спілкування та співпраці з іншими членами групи (суспільства); взаєморозуміння та взаємоповаги до кожного індивідуума; виховання якостей: толерантності, співчуття, доброзичливості та піклування, почуття солідарності й рівності; формування загальнолюдських цінностей та загальноприйнятих норм поведінки; вміння об'єднуватися з іншими членами суспільства задля розв'язання спільної проблеми; вміння робити вільний та незалежний вибір, що ґрунтується на власних судженнях та аналізі дійсності; розуміння норм і правил поведінки в суспільстві та поваги до них; знання законів, основних прав людини; особистої відповідальності та громадянського обов'язку; здатності цінувати свободу та вміння користуватися нею; усвідомлення особистої відповідальності. Інтерактивні технології навчання, є ареною для самоствердження молодших школярів. Саме у початковій ланці освіти починає формуватися низка компетенцій, тобто система здатностей, що забезпечують особистості можливість оптимально здійснювати свою життєдіяльність в усіх її формах (пізнання, діяльність, спілкування, стосунки). Тому необхідно націлювати учнів на оволодіння ключовими компетентностями з кожного предмета, роз’яснювати, як вони зможуть реалізувати набуті компетентності на практиці, у подальшому повсякденному житті. Це значно підвищить мотивацію учнів до навчання. Таким чином, сучасна світова та вітчизняна спільнота наголошує на впровадженні у системі освіти компетентнісного підходу, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань вирішувати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях. Рекомендації щодо впровадження досвіду в масову педагогічну практику: досвід може бути використаний у впровадженні в масову практику загальноосвітніх шкіл України. Матеріали досвіду зберігаються в методичному кабінеті Чернігівської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу А.М.Темника Чернігівської районної ради Запорізької області.


Джерело: http://shcolariya.blogspot.com/
Категорія: Чернігівський район | Додав: (26.01.2016) | Автор: Тарасенко Галина Григорівна E
Переглядів: 2316 | Коментарі: 161 | Рейтинг: 4.0/158
Всього коментарів: 1591 2 3 ... 15 16 »
159 Галина Григорівна Тарасенко  
Шановні колеги, друзі, діти, батьки і просто ті, хто писав мені коментарі, хто за мее голосував! Велике Вам спасибі!За допомогою цього конкурсу, я здобула багато друзів!!! Дякую адміністрації школи за підтримку!!! Спасибі! Бажаю всім творчості, ентузіазму!!!А головне- миру на нашій землі!

158 Frau Jaggi  
Sehr interessante Arbeit

157 Людмила  
Цікавий, пізнавальний блог!Талановитий учитель! Бажаю перемоги в конкурсі!З Великодніми святами Вас!!!

156 Вита  
Очень интерессная и актуальная работа. Желаю творческих успехов!

155 Оксана Васильевна  
Галина Григорьевна самая добрая и мудрая,Вы лучший учитель!Спасибо ВАМ ! Мы Вас любим и уважаем!

154 Ірина  
Ознайомилася з вашими напрацюваннями. Багато корисної інформації.Ви дійсно вчитель від Бога. Бажаю Вам перемоги!!!

153 Людмила Леонідівна  
Галина Григорівна - вчитель від Бога. Дітям дуже пощастило з такою творчою наставницею

152 Юлія  
Талановитий учитель - талановитий в усьому. Творчого Вам натхнення.

151 Світлана Кошель  
Робота цікава та досить актуальна! Галина Григорівна завжди виділялася своєю талановитістю та професіоналізмом! Дякую Вам! Успіхів!!!

150 Оксана Васильевна  
Чтобы работать с детьми – нужен талант и та искорка, что бывает в душе самых лучших людей.Удачи и успехов Вам во всех начинаниях!

1-10 11-20 21-30 ... 141-150 151-159
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz