ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Неділя, 05.02.2023, 03:22
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Кам'янсько-Дніпровський район

Інновації у формуванні компетентної самодостатньої особистості дошкільника
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР Вєрозубовій Т.Г.- керівнику науково-методичного центру Анотація на матеріали досвіду роботи педагогічного колективу дошкільного підрозділу «Барвінок» навчально – виховного комплексу «Дитячий садок – загальноосвітня школа І –ІІІ ст.» Кам"янсько –Дніпровської міської ради Запорізької області (дошкільний підрозділ «Барвінок») Адреса: 71304, м. Кам’янка-Дніпровська, вулиця Леніна 30 а Телефон: 2- 37 – 76 e-mail: t-k-kuzmina@ mail.ru сайт: sadok-barvinok.at.ua Керівник проекту: Кузьміна Тамара Константинівна, заступник директора по дошкільній освіті НВК « Дитячий садок – ЗОШ І –ІІІ ст.» м. Кам’янка-Дніпровська (дошкільний підрозділ «Барвінок») Учасники проекту: Крук Наталія Станіславівна, методист НВК « Дитячий садок – ЗОШ І –ІІІ ст.» Кам’янко-Дніпровської міської ради (дошкільний підрозділ «Барвінок»); педагогічний колектив НВК «Дитячий садок – ЗОШ І –ІІІ ст.» Кам’янсько-Дніпровської міської ради. Колектив дошкільного підрозділу «Барвінок» неодноразово був учасником професійних та творчих конкурсів , нагороджений грамотами Департамента освіти і науки Запорізької облдержадміністрації – 2014; відділу освіти Кам'янсько-Дніпровської райдержадміністрації – 2009; 2010, 2012, 2015. В колективі працюють здібні і творчі педагоги , які самовіддано люблять свою справу і яких об"єднує єдина мета – любов, повага до дитини,віра у неї,розкриття можливостей і потреб кожного маленького вихованця. Тема проекту: Інновації у формванні компетентної особистості дошкільника Базова модель досвіду Актуальність та перспективність проекту Найбільшою цінністю як для людини, так і для всього суспільства є її життя і здоров"я . Конституцією України визначено, що най¬вищою соціальною цінністю у нашій державі є людина, її життя і здоров'я. У Законі України «Про дошкільну освіту» розділ 1, ст. 7, визначені пріоритетні завдання дошкільної освіти: «Збе¬реження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини».З цією метою Базовий компонент дошкільної освіти в сфері «Я сам» відкриває перед дитиною світ власного самоусвідомлення; привертає увагу до особливостей власного фізичного, психічного та соціального розвитку. Важливими причинами відхилень у стані здоров'я дітей вважаються несприятливі соціально-матеріальні, побутові умови, відсутність належних умов для ігор, занять, різних ви¬дів праці в родині, наявність у більшості вікових груп гіподи¬намії (режиму малої рухомості), недостатньо збалансоване харчування; формалізм у загартуванні дітей, безвідповідаль¬не ставлення з боку педагогів до регулювання динаміки фізи¬чної, психічної та емоційної працездатності вихованців; пору¬шення режиму організації життя дітей, санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового оточення. У дошкільному віці закладаються основи здоров'я дитини, формується система рухових умінь і навичок, створюється фундамент для виховання фізичних здібностей маленької дитини. Проте нині, у більшості дошкільників спостерігається дефіцит руху, вони недостатньо загартовані, характеризуються низькою витривалістю. Наприкінці дошкільного дитинства фіксуються стійкі нервові розлади приблизно у кожної п'ятої дитини, а функціональні — у кожної третьої. Отже, результати роботи з фізичного та валеологічно – оздоровчого виховання не можна назвати задовільними. Причиною є малорухливий спосіб життя дитини, тобто пасивний режим, зменшення кількості заходів із фізичного та оздоровчого виховання в загальному режимі дня. А це негативно позначається на розвитку дитини — призводить до функціональних порушень стану здоров'я дітей. Проаналізувавши роботу зроблено такі висновки: - здоров" язбережувальне середовище навчально-виховного закладу не завжди відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної освіти у сфері «Я сам»; - педагоги не достатньо обізнані з способами навчання дітей усвідомленню та вдосконаленню своїх фізичних навичок і вмінь; - форми фізичного виховання, які використовуються в процесі навчально-виховної роботи з дітьми, не базуються на засадах сучасних : оздоровлювальних технологій; - недостатньо використовуються нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку; - проблема оздоровлення дітей та формування їхнього здоров'я не є першочерговою в роботі навчально-виховного закладу; - педагоги недостатньо компетентні в діяльності із збереження здоров'я дітей. Аналізуючи означені недоліки навчально-виховної роботи, ми дійшли до висновку, що якість фізичного і валеологічного виховання не відповідає завданням формування, збереження, зміцнення здоров'я дітей, виявлення та використання їхніх резервних можливостей . Виконуючи вимоги державних докумен¬тів, колектив ДНЗ «Барвінок» поставив перед собою одне з головних завдань : виховання фізично здорової дитини — у якої здорова психіка, здорова духовність і достатній обсяг набутих із досвідом валеологічних знань знань, умінь та навичок. Науково-теоретична базою досвіду є : концептуальні підходи учених щодо оздоровлення дітей різного віку засобами сучасних технологій у процесі фізичного виховання (О.Аксьонової, Т.Глушанок, Л.Гримака, Л.Волкової, Е.Вільчковського, Н.Денисенко, Ю.Змановського, С. Мартинова, В.Сухарєва та інших) Результативність досвіду: На нашу думку, цей проект дозволить сформувати у дошкільників певну систему уявлень, поглядів, які зможуть допомогти їм виробити в собі дійові критерії здорових цінностей, готовність та уміння вносити елементи здорового та мудрого у своє життя. Ми припускаємо, що ефективність процесу виховання здорової дитини можлива за умови цілеспрямованого, планомірного і систематичного впровадження фізкультурно- оздоровчої моделі виховання дошкільників, передбаченої проектом. А також результатом роботи є: • Поліпшення здоров"я вихованців; • Впровадження сучасних активних форм і методів оздоровчої роботи; • Раціональна організація фізкультурно – оздоровчої роботи в освітньому процесі д/з; • Формування потреби педагогів, спеціалістів в саморозвитку і рефлексії; Використання нетрадиційних оздоровчих технологій; Мета проекту: • пошук сучасних інноваційних техно¬логій щодо фізкультурно-оздоровчої роботи; • виховання у дошкільників бажання система¬тично займатися фізичними вправами, вести здоровий спосіб життя; • навчання дітей самостійно виконувати рухові дії та ігрові вправи;розвиток основних фізичних якостей малю¬ків; • удосконалення проведення різних ефек¬тивних форм роботи з дітьми з урахуванням передового досвіду педагогів; • підтримання оптимального рівня фізичної та розумової працездатності в дітей протягом дня; • розви¬ток інтересу до активної рухливої діяльності; • формування потреби в систематичних занят¬тях фізичними вправами; • створення розвивального середовища для активної рухливої діяльності дітей у дошкільному закладі й сім'ї. • презентація досвіду роботи по впровадженню оздоровчих технологій в педагогічний процес Завдання проекту: • реалізація особистісно – орієнтованої моделі формування культури здоров"я; • впровадження сучасних активних форм і методів оздоровчої роботи; • формування потреби педагогів, спеціалістів в саморозвитку і рефлексії; • узагальнення і розповсюдження результатів роботи з фізкультурно - оздоровчої діяльності. Інформаційно-педагогічна модель проекту Піклування про здоров"я дитини , визнання його найбільшою цінністю передбачає впровадження в освітню систему принципу гуманізації , який стає одним із стратегічних принципів організації навчально – виховного процесу. Адже від нього залежить, якою буде особистість, з якими ціннісними орієнтаціями вона житиме. Гуманістична спрямованість навчального процесу ґрунтується на повазі до дитини, вірі у її сили і можливості. Другим стратегічним принципом сучасної системи дошкільної освіти є принцип оздоровчої спрямованості навчально - виховного процесу, що є похідним від принципу гуманізації. Оздоровча спрямованість навчально – виховного процесу обумовлюється потребами сьогодення, здоров"я дитини слугує базисом особистісного зростання. Цей принцип ґрунтується на здійсненні моніторингу стану здоров"я дітей і реалізується через різні аспекти оптимальної організації життєдіяльності дітей в умовах ДНЗ. Реалізація принципу оздоровчої спрямованості в умовах ДНЗ передбачає створення здоров'язберігаючого середовища, тобто сере¬довища, у якому дитині приємно і безпечно перебувати, що стимулює її розвиток, забезпечує комфортні умови для формування здоров'я і є оптимальним для її зростання. Відповідно до тверджень В. Ананьєва під «здоров'язберігаючим освітнім простором» ми розуміємо ство¬рення у навчально-виховному процесі атмосфери комфортного особистісного зростання, розвитку та ефективної самореалізації кожної дитини, забезпечення адекватних віковим особливостям дітей психолого-педагогічних та оздоровчо-профілактичних умов для формування і зміцнення всіх компонентів здоров'я. Ефективність створення здоров'язберігаючого середовища залежить від багатьох факторів, які суттєво впливають на діяльність педагогічного ко¬лективу. Насамперед організація навчально-виховного процесу має грунтуватися на основній закономірності його побудови — нерозрив¬ному зв'язку й тісній взаємозалежності між основними педагогічними категоріями: навчанням, вихованням, розвитком і здоров'ям. Обсяг пізнавальної інформації, яку отримують малюки в дошкільному дитинстві, постійно зростає. Відповідно зростає і розумове навантаження. А це нерідко призводить до перевтоми, що негативно позначається на стані здоров'я дітей. Одне з голов¬них завдань дошкільного закладу— така організація освітнього процесу, за якої не лише зберігатиметь¬ся високий рівень розумової працездатності вихо¬ванців, а й зміцнюватиметься їхнє здоров'я. Базовий компонент дошкільної освіти України сфера «Я сам»приділяє особливу ува¬гу впровадженню в освітньо-виховний процес здоров'язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різнома¬нітних формах, забезпечують фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя малюків. Наукові дослідження свідчать , що переважна більшість сучасних дітей відчуває брак руху, тобто кількість рухів, які вони виконують упродовж дня, сезону,року,менша від їх вікової норми. А це негативно позначається на розвитку дитина – призводить до функціональних порушень стану здоров"я дітей. Підвищувати рухову активність і водночас проводити профілактичні оздоровчі заходи допоможе правильно організований руховий режим у дитячому садку. Провідним принципом рухового режиму є оздоровча спрямованість усіх його складових. Обов'язковим є регулювання фізичної, психічної, емоційної працездатності (протягом дня, тижня, року), дотримання її періодів (впрацювання, оптимум, спад); зняття втоми. Щоб забезпечити опти¬мальну працездатність вихованців, важливо на кожному етапі використовувати певні оздоровчі технології. Так, навчальна діяльність дітей на заняттях потребує зосередження їхньої уваги, активного мислення. Підґрунтя для цього створює центральна нервова, дихальна та серцево-судинна системи. Тому на етапі "впрацювання" (на початку заняття) вихователі дошкільного закладу запропону¬ють дітям дихальні вправи та дидактичні ігри на розви¬ток дихання ("Пір'їнки", "Король вітрів", "Чия кулька далі", "Совонько-сова", "Завбачливі хом'ячки" та ін.), звукона¬слідування явищ природи, голосів тварин, транспорту; дихання правою ніздрею, що сприяє вентиляції ле¬гень, збагаченню крові киснем, і, в свою чергу, активі¬зує центри кори головного мозку. Для кращого мислення, пам'яті, уваги та роботи ін¬ших фізіологічних систем організму дитини доцільним є проведення імітаційних, мімічних вправ та пальце¬вих ігор З метою мотивації дошкільнят до навчання та здоро¬вого способу життя, піднесення емоційного настрою ді¬тям читають вірші, примовлянки, приказки, загадують загадки, співають з ними коротенькі пісеньки. Це за¬безпечує активну фізичну, психічну та емоційну праце¬здатність упродовж усього періоду оптимуму. На спаді працездатності (на 15-й хв заняття у стар¬шій групі; 10 -й хв — у молодшій та середній), коли діти відчують утому (моторне хвилювання, збій у диханні тощо), вихователями використовуються різні види масажу: класичний механічний, точковий; фізкультурні хвилинки у вигляді загальнорозвивальних та ритмічних вправ (під музичний супровід), рухливих ігор тощо. Для профілактики втоми очей, розвитку гостроти зору, слу¬ху та нюху педагогами пропонуються маніпулятивні вправи (гімнастика "Зіркість", "Сухе вмивання"), кольоротерапія (спостереження за квітами в куточку природи, зосе¬редження зору на зеленому, блакитному, жовтому ко¬льорах, м'яких іграшках, кольорових пейзажах тощо); ароматерапія (вдихання пахощів садових, польових і лісових квітів, трав — конвалії, ромашки, шалфею, чеб¬рецю, м'яти тощо). Щоб зняти емоційну та фізичну напругу в дітей після занять з фізичної культури, трудової діяльності та врів¬новажити процеси збудження й гальмування (психічна саморегуляція), вихователями проводиться психогімнастика, релаксаційні вправи (вправи на розслаблення) під музику;. Залежно від характеру наступної діяльності дошколятам запропонується динамічна пауза (рухлива гра, спортивні вправи), дидактичні, театралізовані та сюжетно-рольові ігри, створюються умови для самостій¬ної діяльності малюків (за інтересами). Таким чином, поступове регулювання працездат¬ності вихованців, зміна їх активного та пасивного станів забезпечать структурно-функціональну робо¬ту мозку, сприяють активізації процесу мислен¬ня, морфо-фізіологічному розвитку організму, ство¬рюють засади для зміцнення здоров'я. Таким чином, особистісно орієнтований підхід до процесу оздоровлення сприяє створенню спри¬ятливих соціально-психологічних та педагогічних умов для фізичного й інтелектуального розвитку дітей. Практика роботи нашого дитячого закладу показала ефективність використання оздоровчих технологій терапевтично¬го спрямування, а саме: фітбол –гімнастика ,стретчинг, вправи Хатха – йоги,степ аеробіка, арт-терапії, піскової терапії, ігрової та казко-терапії, сміхотерапії, музичної те¬рапії, кольоротерапії тощо, впровадження таких техно¬логій передбачає профілактику різних захворювань, поліпшення психоемо¬ційного стану дошкільнят. Ефективними та доступними до впровадження є такі оздоровчі заходи: «Хвилинки - здоровинки», або фізкультпаузи - проводяться вихователями на занят¬тях і між ними. « Хвилинки здоровинки» це комплекс оздоровчих процедур, який складається з різних видів самомасажу( точковий , для носа, очей, вух, долоньок ;) звукових та дихальних вправ. У комплексах фізкультпауз можна вико¬ристовувати пантоміми, рухові шаради. При цьому діти не тільки охоче рухатимуться, але й фантазуватимуть, створюватимуть пев¬ні образи. Можна запропонувати малятам са¬мостійно придумати імітаційні вправи й від¬творити їх у міміці та пантомімі. Наприклад, зобразити рухи тварини, інопланетянина, ходу маленької дитини, дорослого, який по¬спішає на роботу. У фізкультпаузі можна використовува¬ти вправи «Пластик-шоу» (М. Єфименко), ритмічну гімнастику-аеробіку (С. Бочкова), тощо. Наприкінці фізкультурної паузи фізичне навантаження слід зменшити, запропону¬вавши вихованцям вправи на розслаблення та відновлення дихання або ігри малої рух¬ливості. Фізкультпауза має завершуватися за 2-3 хвилини до початку наступного заняття, щоб діти мали змогу заспокоїтись і вчасно до нього підготуватись. Пісочна терапія Пісок і вода — найулюбленіші матеріали для ігор і занять дітей. Пісок "поглинає" негативну енергію, "очищає" енергетику людини, стабілізує її емоцій¬ний стан. Перші знайомства малюків відбуваються у пісоч¬ниці. Заняття та ігри з піском підносять настрій, ви¬кликають емоції радості, спонукають до діяльності. У процесі ігор з піском діти стають більш упевне¬ними та здатними долати труднощі; у них розви¬ваються тактильно-кінестетична чутливість і дрібна моторика рук. Танцювально-рухова терапія Танець — один з видів рухової терапії, який, зо¬крема, дає дитині також можливість самовиражати¬ся, самореалізовуватися, передавати свої емоції та почуття. Використання музичних творів поглиблює емо¬ційне сприйняття, вивільнює почуття, що дістає своє вираження в русі, а це, у свою чергу, сприяє особистісному розвитку та самореалізації, кращому розумінню власного "Я". Виразні рухи людини — обов'язковий компо¬нент емоцій. Немає такої емоції або переживання, які б не передавалися в рухах, і не лише в міміці, а й у жестах рук, рухах ніг, голови, тулуба, напруженні або розслабленні мускулатури, характері й темпі дихання тощо. Через виразні рухи людина може усвідомити свій внутрішній стан, а також повідомити іншого про свої переживання, наміри, сподівання. Через танець можна виразити все, навіть те, що неможливо висловити словами. Він дає дитині змо¬гу краще усвідомити можливості власного тіла, не лише поліпшує фізичне та емоційне здоров'я, а є ще й улюбленою розвагою. Театральна терапія. Лікування театралізованою діяльністю. Виступає як засіб розвитку комунікативних здібностей дітей,впливає на розвиток свого « Я»; підвищує самооцінку дитини, розкриває скриті здібності. Сміхотерапія У народі кажуть: "Сміх — це здоров'я". Справді, він допомагає зняти стрес, підняти настрій, спри¬яє виділенню потрібних гормонів в організм, задіює м'язи обличчя та тіла людини. Наука про сміх — гіотологія — стверджує, що сміх позитивно впливає на фізичний розвиток дітей. Дві тисячі років тому Гіппократ в одному з творів акцен¬тував увагу на користі сміху, розглядаючи його як лікувальний засіб. Лев Толстой зазначав, що сміх породжує бадьорість, а Максим Горький вважав, що "розумний сміх — чудовий збудник енергії". Сьогод¬ні сміхотерапія практикується в усьому світі. Виявляється, сміх буває різним: веселим і отруй¬ним, радісним і сумним, розумним і недоречним, іронічним і щирим, цинічним і сором'язливим. І не кожен сміх позитивно впливає на наше здоров'я. Окрім того, сміх як важливий спосіб дихання, за якого вдих подовжується, а видих, навпаки, скоро¬чується, дає легеням можливість повністю звільни¬тися від повітря. Він також знижує частоту ритму серця, нормалізує артеріальний тиск, сприяє ви¬робленню життєво необхідних гормонів радості. Реакція імунної системи на сміх прямо протилежна реакції на стрес. Навіть саме промовляння "хі-хі", "хо-хо", "ха-ха" дає клітинам імунної системи команду атакувати чужорідні для них тіла — віруси, злоякісні клітини тощо. Тому сміх рівнозначний прогулянці по лісу чи кисневому коктейлю. Музикотерапія Музика — невід'ємна складова нашого буття. Вона робить життя змістовнішим, веселішим, ціка¬вішим, збагачує різними емоціями. У дитсадку діти чи не найбільше полюбляють музичні заняття, роз¬ваги, свята, музичні паузи. Музикотерапія передбачає використання спеці¬альної добірки музичних творів з метою впливу на емоційно-почуттєву сферу малюка, його духовне зростання, забезпечення релаксації та емоційного тла для оптимізації різних видів діяльності. Му¬зику можна використати для надання психолого-педагогічної допомоги дітям з інтелектуальними, мовленнєвими, руховими, сенсорними, емоційними порушеннями. Насамперед музика впливає на емо¬ційну сферу дитини, вона також є засобом невербальної комунікації та одним з можливих способів пізнання світу. Ігрова терапія. Гра є основним видом діяльності дошкільника. Шлях до душі дитини лежить через гру. Розвиває комунікативні навички,емоційну лабільність,знімає стреси , нервову напругу. Лікування звуками. Позитивний ефект дає використання на заняттях звукової гімнастики. Дихальні вправи з вимовлян¬ням звуків активізують метаболічні процеси та клі¬тинний обмін за рахунок звукової вібрації, яка також поліпшує мікроциркуляцію в альвеолах, стимулює діяльність діафрагми, поліпшує дренаж мокротин¬ня, послаблює м'язи бронхів, підвищує емоційний тонус усього організму дитини. Під час вимовляння звуків вібрація голосових зв'я¬зок передається на легені, трахеї, бронхи, а від них — на грудну клітку. Такий вібромасаж розслаблює м'яку мускулатуру бронхів, що має лікувальний ефект органів дихання. Арт-терапія. Арт-терапія — лікування мистецтвом. Відносно новий метод психотерапії, який досить широко ви¬користовується і в роботі з дошкільнятами. Ще древні мудреці вважали, що мистецтво і твор¬чість лікують душу і тіло. Запропонуйте вихованцеві виразити свої емоції, почуття, проблеми за допомогою ліплення, малю¬вання. Можна залучити й інші види мистецтва: теат¬ральні вистави, літературну творчість. Такі заняття допомагають зняти психічне напруження як у дітей, так і в дорослих. Арт-терапія поєднує використання різних видів образотворчості: малюнка, живопису, монотипії, мозаїки, колажу, ліплення масок тощо. Переваги цього методу — відносна простота в застосуванні, багатство матеріалів, можливість поєднувати його з будь-якими іншими психотерапевтичними мето¬дами, серед яких: музикотерапія, танцювальна те¬рапія, драматерапія, казкотерапія, кольоротерапія, пісочна терапія. Усі види мистецтва мають оздоровчий вплив на здоров'я дітей. Так, усім дітям необхідне щодня малювання, особливо з елементами фантазування. Ігровий стретчинг Ігровий стретчинг – оздоровча методика, що передбачає використання комплексів взаємопов’язаних ігрових ситуаційних вправ, спрямованих на розвиток гнучкості тіла, збільшення рухливості суглобів та розтягування м’язів, зміцнення хребта, профілактику плоскостопості. Стретчинг знижує м’язове напруження, а отже, має оздоровчий вплив на весь організм. Вироблені в ході занять рухові навички дають дітям відчуття внутрішньої свободи, впевненості у власних силах, своїй спритності. У дітей зникають комплекси, пов’язані з переживанням фізичної недосконалості власного тіла, невмінням ним керувати, натомість приходить м’язова радість, відчути яку допомагають введені в заняття елементи ритміки, естетичної гімнастики. Позитивні емоції, життєрадісність – важливі чинники оздоровлення. Релаксація Релаксація допомагає зміцнити і зберегти психіч¬не здоров'я, запобігти розвитку неврозів та нерво¬во-емоційній перевтомі. Розслаблюючи м'язи (ре¬лаксація), можна вільно змінювати емоційний стан у потрібному напрямку, знімати почуття страху, три¬воги, хвилювання тощо. Відомо, що в стані тривоги й страху напружуються м'язи, які беруть участь в артикуляції і фонації, а також потиличні м'язи, при депресивних станах напружуються дихальні м'язи. Заняття розраховані на старших дошкільнят, з молодшими дітьми проводять лише деякі елементи вправ з релаксації. Практичне відпрацювання прийомів релаксації передбачає набуття вміння самостійно відтворюва¬ти бажане відчуття (тепло, тяжкість у кінцівках та ін.) та емоційний стан (спокій, відпочинок тощо). Казкотерапія - це лікування казками. Народна казка — енергетичний захист дитини, вона посилює енергетику дітей. З казки до дитини на підсвідомості входить алґоритм здорових відносин між людьми у всіх життєвих ситуаціях. Казкові фольклорні сюжети — своєрідні матри¬ці, що відображають головні душевні та суспільні конфлікти людей. Споконвіку старші покоління пе¬редавали в казках своїм нащадкам мрії про нездо¬ланність Добра і Правди, про щасливе життя. У них гармонійно поєднуються реальне і фантастичне. У процесі роботи над казкою у дітей розвивається творчість, уява, позитивні емоції, що має величез¬ний вплив на формування духовно здорової, компе¬тентної особистості. Діти дуже люблять казки. У казковій формі лег¬ше побачити та зрозуміти свої вади й проблеми. Казковому персонажеві простіше придумати ви¬хід зі складної ситуації, адже в казці все мож¬ливо! До того ж, як відомо, казки завжди добре закінчуються. Потребу дитини в русі необхідно всіляко підтримувати. Тому у нашому садочку використовуються степ-сходинки, як засіб розвитку координації рухів дошкільнят. Вихованці, виконуючи під музичний супровід певні рухи на степ-платформах, різні варіанти кроків з підйомом та спуском з платформи, швидкі переходи, часто змінюючи при цьому ритм і напрямок рухів, отримують навантаження, яке відповідає біговому тренуванню. Степ-аеробіка відрізняється від інших видів аеробіки тим, що ритмічні рухи вгору та вниз виконують на спеціальній степ-платформі. Ці вправи дають змогу: • розвивати рухливість у суглобах; • тренувати рівновагу; • зміцнювати м'язи ніг; • тренувати серцево-судинну систему та органи дихання; • розвивати окомір, рухові якості тощо. Крім того, техніка степ-аеробіки сприяє формуванню у дітей правильної постави. Фітбол – гімнастика. Фітбол, в перекладі з англійської, означає «м'яч для опори», який використовується в оздоровчих цілях. Вправи на м'ячах унікальні за своїм впливом на організм займається і разом з тим викликають великий інтерес як у дітей так і у дорослих. Вони мають оздоровчим ефектом, який підтверджений досвідом роботи спеціалізованих корекційних і реабілітаційних медичних центрів Європи. Вібраційний вплив м'яча на організм займається має знеболюючу дію, активізує регенеративні процеси, тому застосовується при реабілітації після травм і захворювань опорно-рухового апарату. Вібрація сприятливо впливає на хребет, суглоби і навколишні тканини, що сприяє профілактиці та корекції порушень постави. Також вона сприяє кращому відтоку лімфи і венозної крові, збільшує скоротливу здатність м'язів, надає стимулюючу дію на функцію кори надниркових залоз, функцію шлунка, печінки, активізує обмін речовин, покращує роботу серцево-судинної, нервової і дихальної систем організму Вправи Хатха - йога Регулярні заняття оздоровчою гімнастикою Хатха - йоги і самомасажем дозволять дітям повніше дізнатися свій організм, свої можливості і слабкі місця, інтуїтивно відчути основні шляхи відновлення фізіологічних функцій і докладати цілеспрямовані зусилля для підтримки на хорошому рівні функціонування всіх органів і систем. Фізичні вправи Хатха-йоги покращують кровообіг, допомагають нормалізувати роботу внутрішніх органів, поліпшити поставу. Вони сприяють не тільки фізичному зміцненню людини, але й оздоровленню її психіки. Для дітей гімнастика йогів - це профілактика сколіозів, простудних захворювань, вегетативних дистоній. Але не тільки це. Практика показує, що діти ,які регулярно займаються стають спокійнішими, добрішими, у них з'являється впевненість у своїх силах. Гімнастика з елементами Хатха-йоги доступна дітям будь-якого віку. У ній основна увага приділяється статичному підтримці пози. Виконання вправ поєднується зі спокійним диханням і розслабленням. Точковий масаж У навчально-виховному процесі дошкільного за¬кладу мають впроваджуватися різні оздоровчі тех¬нології, доступні дітям для самостійного викорис¬тання. Одна з них — точковий масаж. Точковий масаж підвищує захисні властивості сли¬зових оболонок носа, глотки, гортані, трахеї, брон¬хів та інших органів. Завдяки йому організм почи¬нає сам "виробляти ліки", набагато ефективніші та безпечніші за пігулки. Щоб підвищити опірність ор¬ганізму проти захворювань верхніх дихальних шля¬хів, доцільно проводити точковий масаж зон груди¬ни та обличчя, які є важливими регуляторами діяльності внутрішніх органів. Психогімнастика– набуття досвіду емоційних переживань, спілкування Завдання “психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження, розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для самовираження особистості. Вправи з дихальної гімнастики. Правильне дихання є чинником нормального функціонування адаптивних механізмів, регуляції рівнів працездатності тощо. Процес дихання нерозривно пов"язаний із кровообігом, з обміном речовин та енергії в організмі , а також з важливими функціями – сном,пам"ятю емоційним тонусом,працездатністю, фізіологічними резервами організму,його адаптативною здатністю. Використання дихальної гімнастики, сприяє зміцненню м'язів живота, грудної клітки, серцево-судинної діяльності. Розвиток дрібної моторики рук Технології, пов'язані з розвитком дрібної моторика руки, мають важливе значення для загального фізичного та психічного розвитку дитини протягом дошкільного віку. Від сформованості дрібної моторики великою мірою залежить успішність засвоєння дитиною мистецьких, музично-виконавчих, конструктивних трудових умінь, оволодіння рідною мовою, розвито початкових навичок письма тощо. Проте цей розвивальний потенціал може бути реалізований лише за умови, що рухи рук дитини будуть усвідомленими, стануть своєрідним знаряддям втілення її уяви. Видатний німецький мислитель І. Кант казав, що рука є головним мозком, який нібито вийшов на поверх¬ню. Продовжуючи аналогію руки з мозком, можемо твердити: саме дрібні м'язи руки пов'язані з вищи¬ми відділами кори головного мозку, які забезпечу¬ють роботу думки та функції мовлення. Робота над гнучкістю та зміцнен¬ням кистей рук рефлекторно впли¬ває на всі внутрішні органи. Так, регулярна гімнастика для велико¬го пальця підвищує функціональну діяльність головного мозку, тонізує весь організм; розминка вказівно¬го пальця — зміцнює шлунок; се¬реднього — кишковик; безіменно¬го— печінку; мізинця — серце. Мудри – лікування положенням рук та пальців. На руках розташовано дивні енергетичні канали, пов’язані зі всією функціональною системою. Виконуючи ті або інші композиції пальців, (мудру) замикаються енергетичні канали, викликаючи потрібний лікувальний ефект. Кольоротерапія Людину все життя оточують кольо¬ри. Часто вони впливають на наш на¬стрій, самопочуття. Діти дуже чутливі до кольорів. Ще в утробі матері немовля позитивно сприймає червоно-рожеве оточення, в якому пе¬ребуває. А споглядання кольорів веселки сприяє вбиранню енергії Сонця, гармонізації почуттів та думок. Використовується для стабілізації фізіологічних функцій організму дитини. Загартування повітрям, сонцем і водою. Ці заходи, направлені на зміцнення адаптаційних можливостей організму дитини до несприятливих факторів зовнішнього середовища, емоційних стресів, стимуляцію природної резистентності організму. Гімнастика пробудження — невідмінна ланка фізичного розвитку дітей. Її місце — у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності. Доріжка «Здоров"я» -- масаж стопи дитини за допомогою килимка на якому наклеєні або пришиті ґудзики,камінці ,пробки тощо. Запобігає розвитку плоскостопості у дітей, масажує біологічно активні точки стопи ,стимулює кровообіг,сприяє підвищенню імунітету дитини, запобігає виникненню стресів.Велика робота з даного питання ведеться з родиною. Родина завжди була й буде осередком становлення й розвитку осо¬бистості дитини. Саме в родині закладаються основи здоров'я маленької дитини. «Здорова родина — здорова й дитина». Звісно, держава повинна піклуватися про здоровий розвиток гро¬мадян, але головна роль у цій справі відведена родині, яка має взяти на себе більшу частину роботи. Саме з родини й завдяки їй дитина починає подорож у життя. І якими навичками щодо здорового способу життя володіють батьки, такою і виросте їхня дитина. У сучасних умовах координація виховних дій сім'ї покладе¬на на дитячий садок, і від того, як організована й проведена робота з батьками вихованців, значною мірою залежить успішність їхнього навчання й виховання. Одним із завдань нашого дитячого садка є залучення батьків та всіх членів родини до співпраці з педагогічним колективом, до їхньої активної участі в житті навчального закладу, групи. Важливою складовою освітнього процесу нашого дошкільно¬го закладу є організація роботи з батьками, сім'ями наших вихо¬ванців. Адже однією з найболючіших і актуальних тем нашого часу є взаємодія та зближення дошкільного закладу й сім'ї в роботі щодо застосування здоров'язбережних технологій, а також поширення на¬працьованих у цьому напрямі досвіду й технологій. Надзвичайно важливо, щоб інтелек¬туальний розвиток дитини відповідав фізичному. А це досягається фізичним вихованням в комплексі з оздоровчими технологіями. Одне з його завдань у сім'ї —оздоровити організм дитини природними чинниками та сприяти збільшенню резервів дитячо¬го організму. Рух — це природна по¬треба дитини, форма існування. За не¬достатньої рухової активної її у дітей різко ослаблюється діяльність моторно-рухової, серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Отже, у батьків є можливість підвищу¬вати функціональний стан усіх систем організму, цілеспрямовано впливати на нього та паралельно розвивати рухові здібності дитини. Усе це потребує осмислення, визна¬чення форм і залучення в роботу із сім'єю. При цьому, плануючи роботу з фізкультурно - оздоровчого виховання з батьками, ми на¬магаємося здійснити її на основі діалогу між рівнозначними і рівновідповідальними суб'єктами (дітьми — педагога¬ми — батьками). Розуміючи, що всі батьки прагнуть ба¬чити своїх дітей здоровими і життєрадісними, ми вирішили долучити їх до фізкультурно-оздоровчої роботи, яка проводиться в дошкільному закладі. На початку навчального процесу ми провели анкетування батьків на тему «Яке місце займає фізична культура у вашій сім'ї?», « Що ви знаєте про оздоровчі технології». Проаналізувавши анкети, мали змогу з'ясувати, чи прилучають батьки дитину змалку до фізичної куль¬тури (займаються вдома фізичними вправами, загартовуючими процеду¬рами, дихальними гімнастиками, розвивають рухову активність дити¬ни, чи організовують батьки прогу¬лянки на лоні природи, який спортив¬ний інвентар є вдома), також які пи¬тання з фізичного та оздоровчого розвитку найбільше цікавлять. Отже, обробивши анкети, ми дійшли висновку, що батьків більш за все хвилюють такі питання: як уникнути частих захворювань дітей на ГВРІ, як укріпити здоров'я дітей удома, які види загартовування можна застосовувати для дітей цього віку. З анкет ми дізналася, що фізичним вихованням дітей цікавиться не більше 16% батьків. У більшості сучасних ро¬дин батьки ставлять під сумнів не¬обхідність занять фізичними вправами, оздоровчими процедурами , доцільність витрачення часу на цей вид діяльності, також низький рівень інформованості батьків з цих питань. Тому ми вирішили спрямувати зусилля на співпрацю дошкільного навчального закладу та сім'ї з фізкультурно – оздоровчого напрямку виховання дітей, використовуючи традиційні, інтер¬активні форми роботи з батьками та просвітницьку роботу: бесіди, консультації, сімейні свята, розваги, творчі конкурси, дні відкритих дверей. Інтерактивні форми: анкетування, діагностика, батьківські збори з елемен¬тами тренінгу, дискусії, круглі столи, конференції, семінари, презентації сімейного досвіду, папки-пересувки, скриньки довіри, вечори питань та відповідей, консультації спеціалістів. Просвітницька робота: організація батьківського все¬обучу, випуск інформаційних листівок, оформлення стендів. На всіх вікових групах проведено семінари – практикуми для батьків на тему «Виховуємо дитину здоровою», у ході якої познайомили батьків з основними напрямками фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі та вдома, розкрила роль сім'ї у вихованні здоро¬вої дитини, акцентувала увагу на не¬обхідності ведення здорового способу життя в родині, занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості вдома. У нас функціонує інформаційний стенд для батьків «Здорові діти – майбутнє нації», де батьки можуть отримати цікаву і корисну інформацію щодо зміцнення здоров'я дітей, а також по¬дивитися на фотографії своїх малят, на яких зображені фрагменти з фізкуль¬турно оздоровчого життя дитячого садочка. На кожній групі зроблено фотогазети « Тато , мама і я –Спортивна сім"я» , де батьків поділлились досвідом фізкультурно – оздоровчої роботи в сім"ях.. Усе це дало змогу розвинути інтерес батьків до розв'язання проблеми фізично – оздоровчого розвитку дитини, також озб¬роїти їх теоретичними та практичними знаннями. Оформлено папки з вправами психогімнастики та релаксаційними, папка з кольоротерапії, масажу та самомасажу , фітбол – вправами,стретчингом,схемами точкових масажів, дихальних вправ, танцювальної , музикотерапії та звукової терапії, комплексами ранкової гімнастики та гімнастики пробудження, комплексами вправ для профілактики плоскостопості, тощо. З метою вдосконалення взаємозв'язку сім'ї та дошкільного навчального закладу з питань фізич¬ного виховання дітей ми також вико¬ристовували у своїй роботі ще різні інтерактивні форми з батьками: кон¬ференція «Здорова сім'я — міцна дер¬жава», круглий стіл «Ознайомлення з нетра¬диційними методами оздоровлення дитячого організму», батьківські збори з елементами тренінгу, де приймали участь різні фахівці (медики, психолог, фізкерівник, методист, керівник закладу). Робота з батьками, яка ведеться в групах, дала позитивні ре¬зультати: батьки вже не сприймають ди¬тячий садок як щось другорядне. Вони вже не пасивні об'єкти та почали безпо¬середньо взаємодіяти з вихователями та дітьми на засадах партнерства з пра¬вом ініціативи, активної дії. Взаємодія з батьками сприяє зміцнен¬ню сім'ї, емоційному зближенню дорос¬лих і дітей, об'єднує зусилля педагогів, медиків та батьків у справі фізичного ,психічного та духовного здоров"я дітей та формування здорово¬го способу життя. Спільні дії дорослих та дітей об'єднали їх спільними пережи¬ваннями, створили атмосферу піднесе¬ності, дружелюбності, взаємоповаги, доброзичливості та веселий настрій. Аналіз результатів роботи показав ось що: • у батьків поглибився інтерес до виховання дітей, підвищилася їхня відповідальність; • сформувалося прагнення вести здо¬ровий спосіб життя, дбати про свій фізичний і духовний стан; • батьки стали відкритішими до нових знань, з'явилося бажання вдосконалю¬вати власну педагогічну майстерність; • збільшилася кількість батьків, які довіряють вихователям, усвідомлюють необхідність узгоджених дій садка та сім'ї у справі збереження та зміцнення здоров'я дітей, тому що здоров'я кож¬ної окремої дитини —є запорука здо¬ров'я нації. Нація – це стійка спільність людей, що склалася історично, виникла на базі спільної мови, території, економічного життя і психологічного складу, який виявляється у суспільності культури. Таке визначення дається в тлумачному словнику. Це все наш український народ, який прагне, щоб наша держава стала сильною, багатою, красивою і передовою, у якій би всім людям, всій нації жилося спокійно, добре і щасливо. А діти – це майбутнє кожної нації, її завтрашній день. І якщо діти будуть здоровими, то з них виростуть сильні, мужні та щасливі люди, які вміло управлятимуть державою, самовіддано працюватимуть, робитимуть нові відкриття, вестимуть здоровий спосіб життя, а це означає розквіт нашої неньки – України і щастя для всіх людей, всієї нації. Провідна ідея проекту: • Сприяти забезпеченню фізичного, психічного, духовного здоров"я дошкільнят; • об"єднувати зусилля дошкільного закладу та сім"ї щодо формування у дітей уявлень про здоровий спосіб життя. Досвід педагогічного колективу дошкільного підрозділу «Барвінок» навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області «Інновації у формуванні самодостатньої особистості дошкільника» вивчено і узагальнено Кириленко Ольгою Петрівною, методистом районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації. Методист РМК О.П.Кириленко


Джерело: http://barvinokkd.blogspot.com
Категорія: Кам'янсько-Дніпровський район | Додав: (26.01.2016) | Автор: Кузьміна Тамара Костянтинівна E
Переглядів: 3169 | Коментарі: 46 | Рейтинг: 4.7/358
Всього коментарів: 461 2 3 4 5 »
46 Наталія Петрівна  
Молодці!! " Барвінку" успіхів!

45 Марина  
Самый Достойный,развитый садик Каменка-Днепровского района.Эта заслуга исключительно Директора детского садика.Хорошие,добрые воспитатели,Ответсвенный рабочий персонал.Спасибо им за отношения к нашим Ангелятам-деткам!

44 Ірина  
Дошкільний заклад на високому рівні! Дякуємо та бажаємо успіхів!

43 Юрий  
Очень хорошая статья!

42 алена  
Очень интересно креативно,мне очень понравилось!!!

41 Тамара  
Молодци,победі и удачи!

40 Татьяна  
Спасибо коллективу садика Барвинок за то ,что детское учреждение стало настоящим домом для наших детей. Садик посещали 2 поколения нашей семьи. Огромная благодарность Тамаре Константиновна и всему коллективу за их работу!

39 Олена  
Самый лучший садик!!!

38 Иваниченко Анна  
Молодцы!!! Всего самого доброго и светлого!!!!

37 Каришка  
самый замечательный садик люблю тебя

1-10 11-20 21-30 31-40 41-46
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz