ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 05.03.2024, 17:48
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » м.Бердянськ

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«Не так уже й важливо вчити дітей, як важливо створювати ситуацію, в якій дитина просто не може не вчитися і робить це із задоволенням» К. Роджерс Головне завдання школи сьогодні — формування гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя, вміти застосовувати знання в певних ситуаціях. Потрібно, щоб навчання було цікавим та ефективним для всіх дітей, а спілкування радісним і корисним. Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення якості навчання, пошуку результативних форм і методів організації навчально-виховного процесу, удосконалення технологій проведення уроку, забезпечення саморозвитку та самореалізації особистості. Мета – визначити шляхи формування комунікативної компетентності школярів, вдосконалювати навчально-виховний процес через здійснення компетентнісного підходу до вивчення англійської мови, узагальнити досвід роботи з даного питання. Провідна педагогічна ідея полягає у створенні необхідних умов, які сприяють вдосконаленню якості знань учнів з англійської мови, посилення їх мотивації до її вивчення на основі використання ігрових технологій. У своїй роботі я реалізую ідеї сучасних педагогів: Є. Пассова, Є. Соловової, Г. Китайгородської, С. Гарібяна, В. Ніколіної, Б. Нікітіна. Сучасна освіта висуває до особистості певні вимоги, зокрема: всебічна освіченість, компетентність, критичність розуму і готовність до прийняття самостійних рішень, адаптованість (гнучкість, здатність до розуміння умов існування), толерантність (здатність до сприйняття і розуміння інших), креативність (формування в процесі навчання творчої особистості). Учитель має поєднувати комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність усіх, без винятку, учнів шляхом взаємовпливу вчитель – учень – учні – вчитель. Для реалізації головної мети навчання я використовую ігрові технології. Вибір методів навчання визначається змістом навчального матеріалу, метою уроку, рівнем розвитку учнів. Відомо, уроки, що мають елемент гри не тільки дають дітям радість задоволення, а й ефективним способом розвивають їх розум. Гра відноситься до непрямого методу впливу на дитину, коли учень не відчуває себе об’єктом впливу вчителя, коли він стає повноправним учасником пізнавальної діяльності. Знання не можна дати, їх можна взяти. Учень сам прагне до знань так, що йому ніхто не зможе завадити. Але знання необхідно застосовувати в різних ситуаціях, перетворювати, розширювати, доповнювати. Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра: * добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого віку; * ефективний засіб активізації. У грі легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри; * мотиваційна за своєю природою (по відношенню до пізнавальної діяльності вона вимагає від учнів ініціативності, творчого підходу, уяви, цілеспрямованості); * дозволяє вирішувати питання передачі знань, умінь, навичок; * багатофункціональна, її вплив на учня неможливо обмежити одним аспектом; * переважно колективна, групова форма роботи, в основі якої знаходиться змагання. В якості суперника може бути як сам учень (переконання себе, покращення свого результату), так і інший; * має кінцевий результат. У грі учасник має отримати приз: матеріальний, моральний (грамота, широке оголошення результату, заохочення) психологічний (самоствердження, самооцінка); * має чітко поставлену мету й відповідний педагогічний результат. Навчальна гра може тривати від кількох хвилин до цілого уроку й може використовуватися на різних етапах, а також у позакласній роботі з англійської мови. На уроках англійської мови в початковій школі, при вивченні різних тем використовую наступні види ігор: лексичні (“Don’t Say Four”, “What’s in Your Bag?”, “Saimon Says”, “What’s Missing?”, “The Snowball”, тощо); лесичні (“Playing Airplain”, “The Old Grey Goose”, “Chain” і т.д.); граматичні (“Teacher and Pupils”, “The Snowman” тощо), орфографічні (“The Comb”, “A Spelling Stair”, “A Letter Ladder”, “Anamals”). Зміст та завдання ігор ускладнюються с кожним роком. В ігровій формі можна провести і фізхвилинку. Так, при вивченні теми «Дієслова руху», я пропоную учням пограти в ігру «Повторюй за мною». Умови гри: дітям необхідно показати й назвати дієслово руху. У міру засвоєння учнями нової лексики гра ускладнюється й змінюється її вид. Ще одна така ж «багатофункціональна гра» – «The Chain of Letters». Нею можна замінити фізхвилинку або ж використовувати в кінці уроку як елемент рефлексії. Я її використовую у першому класі при вивченні алфавіту, в другому, третьому і четвертому класі для актуалізації знань. Всі учасники гри стають в коло. Учні по черзі називають по одній букві алфавіту. Той, хто помиляється або занадто довго згадує потрібну букву, вибуває з гри. Перемагає той, хто не допускає жодної помилки. У цій грі букви можна замінити цифрами й числами, назвами сезонів, місяців, днів тижня тощо. На уроках я часто використовую й різні варіації гри «Правда/Неправда». Я називаю, наприклад, звуки, показуючи відповідні транскрипційні значки, і іноді допускаю помилки. Учні повинні виявити помилку. За допомогою цієї гри діти запам'ятовують букви, цифри та інші лексичні одиниці. Для вдосконалення навичок аудіювання я використовую гру «Злови звук». Спочатку вчитель загадує звук, а потім вимовляє слова, учні оплесками підтверджують наявність звуку у слові. Якщо учень помиляється, він виходить із гри. Залишаються у грі найуважніщі. Варіант цієї гри використовую при вивченні теми «Множина іменників»: учні повинні почути й хлопнути в долоні на слово у множині. У 1-3 класах навчання граматиці також відбувається через гру, так як діти ще не знають українською назви частин мови і членів речення. Тому слово «Дієслово» я заміняю словом «дія», «іменник» – «назва» і відпрацьовую їх за малюнками. У своїй роботі я часто використовую казки. Для пояснення дієвідміни дієслова to be я розповідаю учням казку про короля To Be і трьох його вірних слуг, казку про звуки «Першокласниця», «Книга», Хлопчик Вай» і т.д. Всі уроки повинні бути емоційно насичені, тоді у малюків виникне постійна мотивація до вивчення англійської мови, і вони з нетерпінням чекатимуть наступного уроку. Тому так важливо на кожному уроці грати з молодшими школярами. Сучасний урок іноземної мови неможливий без великої інтенсивності й вимагає від учня концентрації уваги та напруження сил. Використання ігор дозволяє зберегти ентузіазм і працездатність дитини протягом усього уроку. Ігри й ігрові ситуації допомагають розвивати навички спілкування, сприяють ефективному відпрацюванню мовного матеріалу та забезпечують практичну спрямованість навчання. Діти із захопленням грають у рольові ігри «У магазині», «У лікаря», «У зоопарку», «День народження», «Доньки-матері». На заняттях необхідно вчити дітей культурі спілкування: як правильно привітати з днем народження, купити в магазині іграшки, продукти, подзвонити по телефону, привітати друзів, дорослих. Ще одним ефективним засобом являється розучування віршів і пісень. Текст у віршованій формі діти засвоюють досить легко. Вивчені таким чином лексичні одиниці й мовні зразки діти легко впізнають під час аудіювання, уживають у своїх висловлюваннях, нових ситуаціях. Із першого заняття знайомлю дітей з віршиком: Goodmorning, goodmorning, Good morning to you! Good morning,good morning, I am glad to see you! Зрозумівши його зміст, діти з радістю вітаються не лише на уроці, а й вдома фразами: ”Good morning to you!”, “I am glad to see you!”. Щоб твір довше зберігався в дитячій пам’яті, треба повторювати його на наступних уроках. Вірші я добираю коротенькі, із простими римами, елементарними граматичними конструкціями й словами, що легко запам’ятати. Вибір вірша зумовлений лексичним чи граматичним матеріалом, темою усних бесід, святами. Наприклад, готуючись до свята Нового року, діти із задоволенням вивчають наступні віршики: It is winter, It is cold. Father Frost Is very old. Окремі речення є граматичними структурами для подальшого усного мовлення. Діти із задоволенням вигукують: ”It is winter! It is cold!”, коли виходять на засніжене подвір’я. Віршик вважається також одним із видів фонетичної зарядки для тренування окремих звуків, інтонації та наголосу: Why do you cry,Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy, why? [w] Результативність досвіду Робота над проблемою використання ігрових технологій в навчанні англійської мови дає свої позитивні результати. За 3 роки навчання в початкових класах підвищився рівень мотивації до предмета, якість знань залишається на оптимальному рівні – вище 70%. Висновок Очевидно, що одна з найважливіших тем, які існують в методиці навчання іноземних мов – це тема організації навчання з використанням ігрової технології. Використання гри на уроках іноземної мови має значення для придбання нових уявлень чи формування нових комунікативних компетентностей. Таким чином, педагогічний потенціал будь-якої гри полягає в тому, щоб викликати у школярів інтерес, стимулювати їх розумову й мовну активність, спрямовану на закріплення нових лексичних одиниць, створювати атмосферу суперництва і співробітництва. Використання сучасних ігрових технологій на уроці також сприяє формуванню дружного колективу в класі. Вважаю необхідністю продовжити роботу над темою «Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами ігрових технологій на уроках англійської мови», тому що робота відкриває нові горизонти для розвитку інтересу й творчої активності школярів. Даний досвід може бути корисний вчителям англійської мови, які зацікавлені інноваційними технологіями навчання.

Джерело: http://anastasia-eng.blogspot.com/
Категорія: м.Бердянськ | Додав: (09.02.2016) | Автор: Скрипець Анастасія Євгенівна E
Переглядів: 1586 | Рейтинг: 3.2/24
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz