ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Неділя, 05.02.2023, 03:44
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » м.Бердянськ

З досвіду розвитку критичного мислення та виховання вдумливого читача на уроках та в позакласній роботі (клубні форми).
ЛІТЕРАТУРНА СТУДІЯ ЯК ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Заєнчковська В.Ф., Нюкало О.В., БСШ №16 Видатний український філософ Г.С.Сковорода зазначав, що не треба вчити клубочок котитися, краще прибрати камінці на його шляху. Сказано майже двісті років тому, а не втратило актуальності й сьогодні. Як не міняються підходи до навчального процесу, як не оновлюється зміст освіти, особистість учня завжди залишається в центрі цієї системи, а саме навчання спрямовується на створення оптимальних умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня. Усі навчальні предмети взагалі, а мова та література зокрема, покликані максимально наблизити навчання до життєвих потреб учнів, сприяти всебічному мовленнєво-мислительному, інтелектуальному і духовному розвитку школярів. Крокуючи в ногу з часом, виконуючи держзамовлення на компетентну особистість, учителі занурились у вир різноманітних інноваційних технологій, покликаних сприяти цьому. Проте народна мудрість справедливо стверджує, що нове – це добре забуте старе. Стосовно школи дозволимо перефразувати це як : «Нове неможливе без старого». Тому сьогодні вчителю аж ніяк не обійтися без індивідуального чи диференційованого підходу або без орієнтованого на особистість навчання. Щоправда, великого значення , на наш погляд, набуває технологія розвитку критичного мислення, без якого неможливо виплекати компетентну особистість. Цитований вище Г.С.Сковорода стверджував, що нам погано, коли ми знаходимося не там, де маємо бути, і займаємося справою, яка нам не до душі. Ідучи за ним, сама по собі компетентність – це ще не запорука щастя. Обов’язкова умова - уміння знайти споріднену працю, а для цього пізнати самого себе, щоб не помилитися. Навряд чи цей процес можливий без участі педагога. Як і раніше, останній повинен допомогти дитині віднайти себе, пізнати, на що здатна, прибрати камінець з її шляху до мети. У цьому аспекті великого значення набуває правильно організована вчителем індивідуальна робота з учнями як на уроці, так і в позаурочний час. Звернімося до літературної освіти в школі. Ні для кого не секрет, що сучасні учні не люблять, не хочуть і «не вміють» читати художні твори, тому вчителеві потрібно постійно шукати нові шляхи активізації читацької діяльності школярів. Одним із дієвих напрямків роботи словесника в розв’язанні цієї проблеми є заохочення підлітків до роботи в літературних студіях, клубах, гуртках, тобто розгалужена позакласна робота, яка, виявляючи індивідуальні особливості, потреби й запити учнів, спонукає останніх до творчості, самостійної роботи, виховує компетентного читача – людину із естетичним смаком, спроможну гідно оцінити високомистецький твір, здатну до життєтворчості особистість. Це завдання в БСШ № 16 реалізовується в роботі літературної студії, яка, беручи витоки від засідань літературного клубу «Сучасник», який працює з 1976 року, а пізніше й поетичного клубу «Біла лілея», створеного в 1995 році, переросла в об’єднання творчої молоді, що можна представити у вигляді схеми: Мета шкільної літературної студії — залучення учнів через розвиток інтересу до читання та художнього слова, кращих літературно-мистецьких надбань людства, які є важливим чинником формування духовного світу особистості; зацікавлення учнів літературним твором - джерелом естетичної насолоди, засобом пізнання особистістю себе й інших людей, розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного й критичного мислення. Шкільний урок значно обмежений у часі й вимагає від педагога віртуозного володіння сучасними методиками. Не варто тішити себе надією, що можна приділити кожному учню достатню увагу, використовуючи сучасні технології навчання, адже вони вимагають багато часу для правильного застосування, іноді надто дорогоцінного, а, до того ж, групові форми роботи все ж таки уводять від індивідуальності. Саме тому намагаємося побудувати навчання таким чином, щоб воно вийшло за межі уроку, тобто логічно продовжуємо цей процес у площині позаурочної роботи. У такому разі стає реальним індивідуальний підхід: творчий учень не залишається без належної уваги, а той, який подає надії, отримує необхідну підтримку з боку вчителя. Проте починатися ця робота повинна, безумовно, на уроці. Необмежені можливості у зв’язку з цим дає використання поетичного матеріалу, оскільки іноді навіть кілька рядків можуть містити достатньо інформації. Варто пропонувати учням завдання на створення, відтворення, редагування поетичних строф, написання етюдів, есе, буриме тощо. Дуже важливо помітити кожну творчу особистість і допомогти їй розвинутися в подальшому. Продовжується ця робота в позакласних заходах та індивідуальних заняттях з літературно обдарованими дітьми на засіданнях з теорії та практики віршування. Намагаємося зацікавити учнів неординарною темою чи завданням. Якщо школяр має поетичний хист, даємо змогу відчути себе поетом, передусім виховуємо літературний смак на кращих письменницьких здобутках; озброюючи учня знаннями з теорії літератури, дбаємо, щоб дитина не відчувала себе безпорадною в країні норовливого Пегаса. У школі працюють клуб прихильників російської поезії «Сучасник», якому вже 34 роки (останні 9 років ним керує Заєнчковська В.Ф.) та клуб прихильників української поезії «Біла лілея» (працює 15 років, керівник Нюкало О.В.), на засіданнях яких ушановується пам'ять письменників-ювілярів: російських, українських, іноземних, адже школа має статус закладу з поглибленим вивченням іноземних мов, розглядаються ще й питання народознавчого спрямування, вивчається література рідного краю. Так тривало від початку. Пізніше робота в клубах вийшла далеко за межі засідань, вечорів, адже, заохочуючи учнів до пошукової роботи, ми відкрили в деяких здатність до наукової діяльності, що дало можливість залучити останніх до дослідницької роботи в межах МАН, будь то поетична творчість чи дослідження мовних, літературних явищ, надбань письменників рідного краю чи вивчення рис їхнього поетичного стилю. Щорічно учні нашої школи пишуть наукові розвідки в секції мовознавства, літературознавства, перекладу. І тут важливо сказати про співтворчість учителів української, російської та англійської мови, яка дає прекрасні сходи й дарує численні перемоги. На сьогодні гуртківцями захищено 17 робіт,усі вони вибороли призові місця на рівні області, а Дмитрик Олена з поетичним доробком «Веселкова мелодія мрій» посіла ІІІ місце на республіканському етапі конкурсу-захисту наукових робіт. У 2009 році школа стала базовим майданчиком Інституту філології БДПУ, а наші учні почали брати участь у Всеукраїнських науково-практичних студентських конференціях. Наукові статті та розвідки дали новий поштовх для підготовки наукових робіт у межах МАН, здійснюваних на засадах компаративістики. Так, динамічна група вчителів (Олейникова О.Г., Заєнчковська В.Ф., Нюкало О.В. та Коробова О.О.) забезпечили підготовку школярів до участі у таких Міжнародних та Всеукраїнських конференціях: «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи», «Актуальні проблеми загального мовознавства та славістики», «Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, проблеми, перспективи», де наукові розвідки учнів здобули схвальні відгуки науковців. Порівняльний аналіз мовних та літературних явищ представників різних етносів настільки зацікавив деяких школярів, що вони пов’язали долю з філологією й сьогодні продовжують навчання на філологічних факультетах провідних вузів України. До роботи в студії активно долучаються не лише ті учні, які залюблені в поезію. Проектна діяльність, на підґрунті якої організовується робота в клубах, дозволяє зацікавити й тих учнів, яким, наприклад, більше подобаються комп’ютерні технології. Сьогодні необмежені можливості Інтернету, тому старшокласникам можна доручати готувати проекти-презентації про майстрів художнього слова. Саме ці проекти й осучаснять будь-яке засідання, допоможуть познайомити гуртківців з раритетними світлинами чи картинами. Двері студій завжди відкриті для гостей – письменників, представників товариства «Просвіта», художніх творчих колективів. Почута на засіданнях цікава інформація про життєвий і творчий шлях українських чи російських літераторів, майстерне інсценування й досконале читання творів представників красного письменства у виконанні шкільного драмгуртка справляє незабутнє враження на учасників засідання, сприяє пробудженню їхньої творчості. Розширенню знань з літератури, мистецтва, історії, на нашу думку, сприяють літературні вечори. Наприклад, до 210-річчя від дня народження О.С.Пушкіна був проведений вечір „Лицей в жизни А.С.Пушкина”. Літературне свято „Рядом с Пушкиным” було присвячене епосі, у яку жив письменник, тим людям, поетам, художникам, музикантам, які жили поряд з ним, залишили спогади про нього або увічнені автором у його безсмертних віршах. Лише за шість останніх років роботи клубу «Сучасник» під керівництвом Валентини Федорівни були проведені вечори, присвячені творчості О.Блока, М.Цвєтаєвої, В.Висоцького, Ф.І.Тютчева, І.С.Тургенєва, Б.Окуджави, М.Ю.Лермонтова, М.В.Гоголя, А.П.Чехова та ін. Декілька вечорів мали узагальнюючий характер, наприклад: про відбиття свята Різдва Христова у світовій літературі („ Різдвяний калейдоскоп" ), з історії сонета( „Вечная тайна сонета”) тощо. Вечори, які проводилися в клубі «Біла лілея», присвячувалися творчості І.Франка, Лесі Українки, Л.Костенко, В.Стуса, В.Сосюри, поетів-пражан О.Теліги та О.Ольжича, письменників рідного краю: П.Ребра, В.Діденка, Г.Лютого, М.Білокопитова, В.Чубенка тощо. Особливою популярністю вчителів та учнів користуються традиційні першоквітневі гумористичні засідання «Світлиці» «Жменя сміху всім на втіху», під час яких інсценізуються гуморески, проводяться аукціон і безпрограшна лотерея, конкурси на кращий підпис комічної фотографії чи відшукування мовних ляпсусів, яких припустилися рекламодавці, спільне творення поезій чи буриме. Підготовка вечорів у клубі, на нашу думку, - це велика колективна робота, у якій беруть участь не лише діти, а й батьки, учителі, керівники гуртків зі своїми вихованцями. Підготовчий період — творчий і цікавий. І чим він напруженіший, тим яскравішим буде свято. На засідання клубу запрошуємо цікавих людей. Не тільки бажаним гостем, а й активним учасником вечорів є засновник „Сучасника” О.М.Матвієнко. Вона постійно знайомить членів клубу зі своїми новими віршами. Зараз Олена Михайлівна є керівником „Русского собрания” і часто приходить до школи не сама, а зі своїми однодумцями - бердянськими поетами. Так, гостями клубів були Е.Б.Анікіна, Прокопович,Г.Лютий, Т.Сугалова, І.Аннінська, клуб пропаганди творчості В.Висоцького (кер. В.В.Чернєв) та інші. Майже кожен вечір закінчується сторінкою „Мої улюблені вірші та пісні”, де діти читають твори, близькі й дорогі всім. Часто в кінці вечора звучать авторські пісні та власні поетичні спроби учнів. Саме це й дало поштовх до створення літературно - художнього альманаху „Автограф”, спільного проекту двох клубів —„Сучасник” і „Біла лілея”, який має на меті популяризацію творчості учнів і вчителів і видається вже впродовж 9 років . Нова традиція, яка з’явилася в школі,— літературне свято — презентація чергової збірки „Автографа”, що проводиться в кінці навчального року. Віримо, що альманах стане для шкільних поетів першою сходинкою до визнання. Ураховуючи, що теорія літератури – це азбука, якою має володіти кожен, хто захоплюється мистецтвом слова, що вона дає змогу глибше зрозуміти текст, дає той ключ, який відкриває таємниці творів мистецтва, використовуємо на практичних заняттях елементи аналізу різножанрових творів, практикуємо завдання, які сприяють розвитку поетичних здібностей учнів. Прикладом такої роботи є вправляння в складанні учнями сонетів. Вершиною досконалості дитячої майстерності стали «Вінок сонетів» Н. Тиховод, О.Дмитрик та А.Кучинська, а також ІХ розділ до роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін», написаний О. Дмитрик та цикл різнострофних поезій «Бризки моря» І. Рибалко. Виплекані в такий спосіб шкільні таланти охоче беруть участь у літературних обласних і Всеукраїнських конкурсах та виборюють призові місця. Це лише підтверджує систему роботи школи. Старшокласники не втрачають нагоди продемонструвати свої здібності. Так у минулому навчальному році школа здобула чимало вагомих літературних перемог: шість перших, два других і одне третє місце в різних номінаціях посіли наші старшокласники у Всеукраїнському конкурсі до 200-річчя В.Шекспіра, літгуртківці посіли 3 призові місця в області в різноманітних творчих конкурсах, а П.Колесников – перше місце у Всеукраїнському конкурсі «Іван Франко: дух, наука, думка, воля». По закінченні школи багато випускників продовжують займатися літературною творчою діяльністю. Так, Тиховод Н. (випускниця 2006р.) два роки поспіль здобувала перемоги на Всеукраїнському поетичному конкурсі «Весняна хвиля», поезії Антощака М. (випускник 2007р.) надруковані в альманасі «Хортиця» (2009, 2010 р.). у збірках. Поетичні переклади з англійської мови та власні англійські поезії наших учнів та випускників були вміщені до збірки англомовної поезії Інституту філології « Світло перекладацького слова». Отже, робота літературної студії сприяє вихованню компетентного читача, креативної особистості, здатної до життєтворчості.


Джерело: http://avtographschool16.blogspot.com
Категорія: м.Бердянськ | Додав: avtographberd (04.04.2016)
Переглядів: 867 | Рейтинг: 2.7/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz