ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Неділя, 28.11.2021, 05:06
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » м.Запоріжжя

Гра як один із засобів активізації мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови
«Гра як один із засобів активізації мовленнєвої діяльності учнів на уроках англійської мови» Дідук О. Ю. вчитель англійської мови ЗЗШ № 29 Навчання іноземним мовам - зайняття дуже захоплююче і відповідальне. Новий час вимагає від учителів нового підходу до цієї проблеми. Значна роль при навчанні іноземним мовам, зокрема англійській мові, належить використанню учбових ігор або ігрових вправ. Гра загострює розумову діяльність учнів; саме у грі діти засвоюють громадські функції, норми поведінки; всебічно розвиваються. Розвиваюче значення гри закладене в самій її природі, бо гра - це завжди емоції. Де емоція - там активність, увага і уява, а також працює мислення. Роль гри на уроках англійської мови величезна. Вона є хорошим способом активізації лексики, граматики, відпрацювання вимови, розвитку навичок усного мовлення. Грати можна не лише на уроках, але і під час перерв. Доведено, що гра - традиційний, визнаний метод навчання і виховання. Це діяльність, в якій дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально освоює усю систему людських відносин. Вони комплексно впливають на інтелектуальну, емоційну, вольову, комунікативну та інші сторони підростаючої особи. З точки зору організації словесного матеріалу гра не що інше, як мовна вправа. Гру так само розглядають як ситуативно-варіативну вправу, де створюється можливість для багатократного повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених до реального спілкування з властивими йому ознаками - емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю. Ігри сприяють виконанню важливих методичних задач: створення психологічної готовності дітей до спілкування; забезпечення необхідності багатократного повторення ними матеріалу; тренування учнів у виборі потрібного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі. Ігровий метод навчання дітей є унікальним, оскільки під час уроку створюється доброзичлива атмосфера і ситуація успіху. Завдяки іграм активізуються усі пізнавальні процеси учнів: розвивається увага, пам'ять, мислення, творчі здібності. Використання ігрової технології завжди дає добрі результати, підвищує і підтримує інтерес до предмета. Залежно від цілей і завдань уроку використовуються різні ігри, в процесі закріплення учбового матеріалу, на етапі активізації в мовленні учнів. Гра на уроках іноземної мови - це не просто колективна розвага, а спосіб вирішення певних завдань навчання на цьому етапі - від формування мовних навичок до уміння вести самостійну розмову. Таким чином, навчальна гра - це такий вид діяльності учнів на уроці, в процесі якого в ігровій формі вирішуються учбові завдання. Гра викликає інтерес і активність дітей і дає їм можливість проявити себе в захоплюючій для них діяльності, сприяє швидшому і міцнішому запам'ятовуванню іншомовних слів і пропозицій. Про повчальні можливості ігор стало відомо вже дуже давно. Багато видатних педагогів справедливо звертали увагу на ефективність використання ігор в процесі навчання. Нині проблема застосування мовної гри в навчанні іноземній мові скраво висвітлюється у вітчизняній та зарубіжній методичній літературі. Особливе місце у цьому переліку посідають роботи О. Савченко, В. Толстової, М. Курбатова, С. Бегларяна, М. Стороніна, А. Ходфілда, І. Данилович. Сьогодні навіть у медицині і психології є така галузь - ігротерапія. Грою можна діагностувати, пізнати дитину. Можна її підбадьорити та похвалити дитину. За допомогою гри можна корегувати, покращувати та розвивати в дітях важливі психологічні властивості. Плануючи свої уроки, я думаю не лише про те, щоб учні запам'ятовували нові слова, чи ту або іншу структуру, але і прагну створити усі можливості для розвитку індивідуальності кожної дитини. Щоб підтримати інтерес дітей до свого предмета, намагаюся зрозуміти, які прийоми роботи можуть сподобатись дітям найбільше. Велику допомогу у вирішенні цих питань, мені звичайно надають ігри. Їх використання дає добрі результати, підвищує інтерес дітей до уроку, дозволяє сконцентрувати їх увагу на головному - оволодінні мовними навичками в процесі природної ситуації, спілкування під час гри. Молодші школярі із задоволенням вчать скоромовки, вигадують різні ситуації з використанням діалогічної і монологічної мови, грають в такі ігри як: "Уважний ти"?\’Are you attentive?’, "Гра в м'яч"/ ‘Ball game’, "Вгадай назву"/ ‘Guess what’, "Одягни ляльку"/ ‘Wear a doll’, "Хто більше?"/ ‘Can you give me more?’, «Вид з нашого вікна» / ‘What I see through the window’, «Найспритніший» \ ‘Race game’ і так далі. Учні п'ятих - шостих класів віддають перевагу іграм - змаганням. На уроках підвищується інтерес до нового матеріалу, з'являється стимул для виконання домашніх завдань, тому що тільки глибокі знання дають учням можливість проявити себе, перемагати суперника. Дух змагання, бажання самоствердитися - прекрасні мотиви для вивчення мов. Вікторини, конкурси, ігри - подорожі - це ті ігрові форми, які можна використати для цього. Старшокласники із задоволенням беруть участь в дискусіях на запропоновані теми, висловлюють свої думки про кінофільми і спектаклі, які вони подивилися, складають і вирішують кросворди, вигадають вікторини та проводять їх одне для одного, роблять стіннівки та буклети, працюють творчо. У цьому віці в учнів виникає потреба в спілкуванні у колективі, і в цьому випадку, ігрові моменти, виступають в ролі чарівної палички, руйнуючи бар'єри між ними, створюючи умови рівності в мовному партнерстві. Що стосується помилок під час гри, то бажано, щоб не відволікати учнів, аналізувати їх після гри. Підбадьорювання учнів, заохочення їх діяльності потрібні для створення правильних між особових стосунків в колективі. Ігри можна організувати індивідуальні, парні, групові. Сила гри в її загальності, універсальності, в здатності легко і вільно досягати значних результатів формування особистісних якостей дитини. За метою використання ігри можуть бути: Залежно від цілей і задач уроку використовуються різні ігри. Багато методистів, а саме Е. Райт, Д. Бетерідж, М. Бакбі та інші поділяють учбові ігри на мовні і комунікативні. На їх думку, до мовних ігор можна віднести ті ігри, в яких проходить цілеспрямований і досить жорсткий відробіток мовного матеріалу, що вивчається, на рівні граматики або лексики. До комунікативних ігор відносяться ігри, в яких вчитель практично не може впливати на характер, зміст і спосіб мовної взаємодії, де учні самі вирішують, що, кому і як говорити, наприклад, в рольових іграх на задану тему. [4] Серед моїх учнів більшою перевагою користуються саме комунікативні ігри. Учні з превеликим задоволенням інсценують діалоги або розігрують різноманітні мініатюри та просто читають тексти, розподіляючи ролі. Без подібних "реальних" ситуацій спілкування неможливо навчити учнів спілкуватися з носіями мови. Рольова гра дозволяє формувати в учнів комунікативні вміння, що робить її невід'ємною частиною і оптимальним засобом навчанні іноземної мови. До речі, вище зазначені автори пропонують і іншу класифікацію ігор : ігри на взаємодію і ігри на змагання. До першої групи відносяться ті ігри, де завдання може бути виконане тільки шляхом спільних зусиль усіх членів групи, в другому випадку - групи або їх окремі члени змагаються, хто швидше і ефективніше вирішить поставлене завдання. Проте, як показує практика, усі ігри на взаємодію використовують елемент змагання, оскільки є командними. Якщо змагатися ні з ким, то і ефект такої гри частенько знижується або пропадає зовсім. Ще одна класифікація видів ігор належить В. Ф. Толстовій. Вона також виділяє такі види ігор, як рухливі ігри та рольові ігри. Автор підкреслює необхідність використання рухливих ігор, так як рухлива гра створює сприятливий ґрунт для розвитку рухливої активності дітей, укріплення їх здоров’я, сприяє вирішенню певних навчально-виховних задач, в тому числі і по навчанню іноземної мови. Рухливі ігри організовуються за певними правилами, згідно яких діти діють, спілкуються. [3] Крім вище перерахованих класифікацій видів ігор, є ще класифікація ігор на граматичні, лексичні, лексико-граматичні. Цю класифікацію підтримує О. Ю. Савченко. У своїх статтях вона підкреслює, що ігри можуть не носити чисто лексичний або граматичний характер. [1] Існує ще одна класифікація, яка належить М. Ф. Стороніну. Всі ігри він поділяв на 2 роздiли. [2] 1. Перший розділ складають граматичні, лексичні, фонетичні і орфографічні ігри, сприяючі формуванню мовних навичок. Звідси його назва "Підготовчі ігри". Розділ відкривають граматичні ігри, оскільки оволодіння граматичним матеріалом, на думку автора, створює можливість для переходу до активної мови учнів. Відомо, що тренування граматичних структур, вимагає багатократного їх повторення, що стомлює учнів своєю одноманітністю, а зусилля, що витрачаються, не приносять швидкого задоволення. Ігри допоможуть зробити нудну роботу цікавішою і захоплюючою. За граматичними йдуть лексичні ігри, що логічно продовжують " будувати" фундамент мови. Фонетичні ігри, пропоновані в цьому посібнику, призначаються для коригування вимови на етапі формування мовних навичок і мовленнєвих умінь. І, нарешті, формуванню і розвитку лексичних і мовленнєвих навичок якоюсь мірою сприяють орфографічні ігри, основна мета яких - освоєння правопису вивченої лексики. Більшість ігор можуть бути використані в якості тренувальних вправ на етапі як первинного, так і подальшого закріплення мовних навичок. (додаток 1) 2. Другий розділ має назву "Творчі ігри". Мета цих ігор - сприяти подальшому розвитку мовних навичок і умінь. Можливість проявити самостійність в рішенні завдань, швидка реакція в спілкуванні, максимальна мобілізація мовних навичок - характерні якості якого - можуть бути проявлені, на думку автора, в аудитивних і мовних іграх, що становлять цей розділ. Ігри другого розділу тренують учнів в умінні творчо використати мовні навички. [2] (додаток 2) У своїй роботі я активно використовую найрізноманітніші види ігор. Фонетичні ігри. Вони практикують і розвивають мовленнєві навички: відпрацювання вимови і ритму, окремих фонем, зняття фонетичних труднощів. Учням молодшої ланки подобається, ігри на порівняння звуків. Наприклад: звук [Ɵ] ми порівнюємо зі звуком англійської змійки, звук [ð] – з англійською бджілкою, а звук [w] – зі звуком риби. Подібна техніка допомагає учням краще та швидше запам’ятати звуки, особливо ті, яких аналогів немає в українській мові. Ще одна гра, яку ми між собою називаємо ‘Window, door, floor’, є не менш популярною серед учнів. Вчитель по – черзі називає предмети, які є у класі, показуючи на них, але показує не завжди правильно. Задача учнів, повторити слово за вчителем, та правильно вказати на предмет, про який іде мова. Перемагає найуважніший. Орфографічні ігри. Ці ігри потрібні для тренінгу в написанні англійських слів. Частина ігор може бути розрахована на тренування пам'яті учнів, а частину - на деякі правила в правописі англійських слів. Наприклад: Дуже розповсюдженою є гра «Broken word». Учням пропонується слово написане невірно, їх задача поміняти літери місцями і записати слово – правильно, ‘ngicadn’ – ‘dancing’. Інша гра має назву ‘The cleverest’.Учні по – черзі виходять до дошки, та навмисно пишуть слова з помилками, задача інших – ці помилки виправити. Ще одна популярна гра «Who is the Queen today? ». Учням роздаються картки та пропонується написати якомога більше слів, в яких вказана літера стоїть на визначеному місці. Наприклад, вчитель говорить: «Today the Queen is the letter «а», вона стоїть на першому місці. Хто напише більше слів, в яких літера «а» стоїть на першому місці, той і переміг». Граматичні ігри. Завдання навчальних граматичних ігор навчити мовних зразків, які містять певні граматичні труднощі, створити природну ситуацію для вживання граматичної структури, розвинути комунікативну активність і самостійність школярів. Наприклад: Гра ‘Guess what’ є улюбленою серед школярів молодшої школи. Вчитель показує малюнок, або картку, або якийсь предмет дітям і запитує: "Guess, what is this"? Діти ставлять питання:" Is this a crocodile"? Учитель відповідає:" No, it isn' t" або "Yes, it is". Ще одна гра має назву “There is…” Група ділиться на дві команди. Вчитель складає в коробку предмети, назви яких відомі учням. Після цього члени команд по черзі називають англійською мовою ці предмети: "There is a pen in the pencil box". Перемагає команда, яка дала більшу кількість правильних відповідей. Лексичні ігри. Метою цих ігор є тренування учнів у вживанні лексики в побутових ситуаціях, ознайомлення їх зі структурою англійських висловлювань, активізація мовленнєвої діяльності. Наприклад: Вивчаючи тему «Одяг». Найпопулярнішою грою є «Wear a doll». Вчитель загадує пору року і пропонує учням, по – черзі додавати якусь деталь одягу, називаючи його англійською мовою. До речі, в віці 7 – 10 років, діти краще засвоюють матеріал, який презентується віршами. Наприклад: В цирку має він талант, великий слоник – elephant; Дуже любить манку, наша мавпа – monkey; Для песика для друга, приніс я цукор – sugar. Це вже зовсім не каприз, хочеш сиру, бери – cheese. Щоби краще було видно, я протер віконце - window Що стосується учнів середньої ланки, то з ними ми виконуємо вправи на відновлення прислів’їв, так би мовити складаємо пазл, подібні ігри мають назву «Broken sentence». На столі перед учням лежать приказки, які розділені на дві частини, так само виглядають і їх українські аналоги. Учні повинні скласти частини речень і так само з’єднати переклади. Перемагає той, хто виконає все без жодної помилки. • Рольові ігри. Рольові ігри формують мовні уміння, що дозволяють реалізувати максимум комунікативних намірів при максимумі міцності і гнучкості навичок використання мовного матеріалу. Цей тип гри найточніше відтворює ситуацію і атмосферу спілкування. За її учасниками закріплюється певний характер, вони знаходяться в певних стосунках, що припускає різноманітну мовну реакцію, включаючи емоційну. У дітей виникає потреба висловити радість або прикрість, захват або обурення і вони знаходять різні способи для вираження своїх емоцій. Що стосується прикладів, то учням до вподоби інсценувати діалоги та читати за ролями. Вони наголошують на тому, що подібні форми роботи допомагають їм розкритися та спробувати себе в ролі справжніх акторів. • Пошукові ігри Останнім часом все більшою популярності набувають, так звані пошукові роботи. Правила є дуже прости ми та зрозумілими. Учням роздається картка, на якій надрукована певна кількість слів, за темою, яка вивчається. Їх задача – правильно прочитати слово, та віднайти його серед інших. Кожному слову відповідає певний номер, тому учням залишається тільки віднайти його, та записати номер, під яким ховається слово в свою картку. Перемагає той, хто впорається із завданням без помилок. Основна функція педагогічної діяльності сьогодні полягає не просто в передачі знань, а в створенні проблемно-пізнавальних ситуацій і управлінні процесом пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Якщо говорити про ігрову діяльність в процесі навчання, то можна виділити наступні функції.[4] Навчальна функція полягає в розвитку пам'яті, уваги, сприйнятті інформації, розвитку загально учбових умінь і навичок, а також вона сприяє розвитку навичок володіння іноземною мовою. Це означає, що гра як особливо організоване зайняття, що вимагає напруги емоційних і розумових сил, а також уміння прийняти рішення (як вчинити, що сказати, як виграти і так далі). Бажання вирішити ці питання загострює розумову діяльність учнів, тобто гра таїть в собі багаті навчальні можливості. Виховна функція полягає у вихованні такої якості як уважне, гуманне відношення до партнера по грі; також розвивається почуття взаємодопомоги і взаємнопідтримки. Учні навчаються вживати фрази-кліше з етикету для імпровізації мовного звертання один до одного іноземною мовою, що допомагає вихованню такої якості, як ввічливість. Розважальна функція полягає в створенні сприятливої атмосфери на уроці, перетворення уроку на цікаву і незвичайну подію, захоплюючу пригоду, а іноді і в казковий світ. Комунікативна функція полягає в створенні атмосфери іншомовного спілкування, об'єднанні колективу учнів, встановленні нових емоційно-комунікативних стосунків, які базуються на взаємодії іноземною мовою. Релаксаційна функція - зняття емоційної напруги, викликаної навантаженням на нервову систему при інтенсивному навчанні іноземній мові. Психологічна функція полягає у формуванні навичок підготовки свого фізіологічного стану для ефективнішої діяльності, а також перебудови психіки для засвоєння великих об'ємів інформації. Тут також варто відмітити, що здійснюється психологічний тренінг і психокорекція різних проявів особи, здійснюваних в ігрових моделях, які можуть бути наближені до життєвих ситуацій (в цьому випадку може йтися про рольову гру). Розвиваюча функція спрямована на гармонійний розвиток особових якостей для активізації резервних можливостей особи [4]. Роль і місце ігрового методу в навчальному процесі, поєднання елементів гри багато в чому залежать від розуміння вчителем функцій і класифікацій різного роду ігор. Місце гри на уроці і час, що відводиться на гру залежать від ряду чинників: підготовки учнів, матеріалу, що вивчається, конкретних цілей і умов уроку і так далі. Наприклад, якщо гра використовується як тренувальна вправа при первинному закріпленні матеріалу, то їй можна відвести 15-20 хвилин уроку. Надалі та сама гра може проводитися впродовж 3-5 хвилин і служити своєрідним повторенням вже пройденого матеріалу, а також розрядкою на уроці. Існують 3 основні вимоги до ігор: 1) Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати у школярів інтерес і бажання добре виконати завдання, її слід проводити на основі реальної ситуації спілкування; 2) Гра має бути прийнята усією групою - вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері; 3) Гра організовується так, щоб учні могли в активному мовному спілкуванні з максимальною ефективністю використати відпрацьовуваний мовний матеріал. Ще однією важливою вимогою при проведенні різного роду ігор є використання всілякої наочності. Під час своїх уроків, я регулярно використовую різноманітну наочність: схеми, малюнки, фотокартки, відео презентації, відеоролики, картки. Наочність служить опорою в розумінні сприйнятого на слух матеріалу, в іншому – забезпечує правильне осмислення його на етапі ознайомлення, у третьому – завдяки наочності створюються умови для практичного використання матеріалу, кращого його розуміння та активного використання учнями. Говорячи, про ігрові моменти на уроці, не слід забувати і про фізкультхвилинку. Вона відіграє дуже важливу роль під час уроку. По – перше, вона дає можливість учням, трохи, перепочити та відволіктися. По – друге, вона навчає дітей, в той час як вони, навіть не здогадуються про це. Починаючи ще з молодших класів, фізкультхвилинка формує навики аудіювання та усного мовлення, оскільки діти постійно слухають, та згодом, самі намагаються повторювати почуте. Крім того, учитель повинен завжди пам'ятати про такі елементарні вимоги, як відповідність гри віку дітей і темі, що вивчається; не можна допускати такого моменту, коли в грі задіяні не усі учні. Також треба упевнитися, що інструкція зрозуміла і засвоєна усіма і учні готові до здійснення ігрової діяльності. Можна сформулювати наступні вимоги до гри як до прийому навчання. Вимоги до гри як особливого виду дитячої діяльності : • обов'язкове усвідомлення дітьми ігрового результату; • усвідомлення дітьми правил, дотримання яких допоможе досягти цього результату; • можливість вибору конкретної дії в грі кожною дитиною. Вимоги до гри як способу досягнення завдань навчання : • необхідність точного визначення формування навички, уміння, яке було відсутнє у дитини до проведення гри, і які він придбав в процесі гри; • необхідність уявного зусилля. [5] Але, безперечно, найважливішу роль у будь – якій грі безперечно, відіграє вчитель. Його задача - привернути увагу дітей, вразити їх. Мова вчителя має бути емоційною, виразною. А його головною метою повинно бути – створення дружньої та творчої атмосфери в групі, яка сприятиме засвоєнню нових знань та формуванню мовної компетенції. ВИСНОВКИ Вивчення іноземної мови – заняття дуже захоплююче і відповідальне. Новий час вимагає від вчителя нового підходу до цієї проблеми. Значна роль при вивченні іноземної мови, зокрема англійської, належить використанню навчальних ігор та ігрових вправ. Гра загострює розумову діяльність учнів та розвиває їх всебічно. Гра – це унікальний спосіб навчати та розвивати дітей. Вона відіграє важливу роль на уроках іноземної мови. Гра є хорошим способом активізації лексики та граматики, відпрацьовування вимови та розвитку усного мовлення. Грати можна не лише на уроці, а й під час перерв та позакласних занять. Ігри підвищують ефективність і якість освітнього процесу, покращують характер взаємодії вчителя і учня, роблять урок емоційним та незабутнім. Про навчальні можливості ігор відомо вже давно. Нині проблема застосування мовної гри в навчанні іноземній мові широко освітлюється у вітчизняній і зарубіжній методичній літературі. Ігри допомагають дітям стати творчими особистостями, вчать творчо підходити до будь-якої справи. Творчо ставитися до справи - означає виконувати її якісно, на більш високому рівні. Творчість - це постійне вдосконалення і прогрес у будь-якій діяльності. Граючись, діти увесь час прагнуть йти вперед, а не назад. Гра на уроці сприяє виконанню важливих методичних завдань: створенню психологічної готовності, тренування у виборі потрібного мовного варіанту, що є підготовкою до ситуативної спонтанної мови взагалі. Окрім цього, будь-яка предметна або ролева гра - це гра, дає можливість сховатися за маску когось іншого, тобто зняти з себе відповідальність за допущені помилки і представити ситуацію у світлі того, що "я - це не я, а герой, якого я зображую". Це сприяє зняттю частини психологічного стресу під час спілкування. Усі ці чинники вказують на ефективність і навіть необхідність застосування ігор в повчальній діяльності. У своїй роботі я активно використовую найрізноманітніші види ігор. Фонетичні ігри практикують і розвивають мовленнєві навички: відпрацювання вимови і ритму, окремих фонем, зняття фонетичних труднощів. Орфографічні ігри потрібні для тренінгу в написанні англійських слів. Граматичні ігри. Завдання навчальних граматичних ігор навчити мовних зразків, які містять певні граматичні труднощі, створити природну ситуацію для вживання граматичної структури, розвинути комунікативну активність і самостійність школярів. Метою лексичних ігор є тренування учнів у вживанні лексики в побутових ситуаціях, ознайомлення їх зі структурою англійських висловлювань, активізація мовленнєвої діяльності. Ігрова та творча діяльність заохочує учнів брати участь у різноманітних заходах. Мої учні є активними учасниками Всеукраїнських конкурсів «Грінвіч», «Олімпус» та «Пазл». В результаті впровадження ігрових елементів на уроках англійської мови, вони стали проявляти високу активність та інтерес до вивчення предмету. Спираючись, на це, у школі почались проводитись ігрові перерви англійською мовою. Цього року учні прийняли участь у онлайн – конкурсі «My Motherland: the place where I live» та продовжують поповнювати шкільну методичну скарбничку своїми творчими доробками. На уроках використовуються різноманітні форми розвитку творчих здібностей учнів – виконання творчих завдань та пошукових робіт в інтернеті. Ігрова форма роботи допомагає зробити урок насиченим, захоплюючим, та цікавим, а головне – корисним для учнів. СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 1. Савченко О.Ю. Игры на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. - 1992.- №2.- с.39-41. 2. Стронин М. Ф. – «Обучающие игры на уроке английского языка» (М., «Просвещение», 1981). 3. Толстова В.Ф. Игры на английском языке для дошкольников // Иностранные языки в школе .- 1992.- № 5-6.- 47-52. 4. Статья: «Обучающие игры на уроках английского языка». / [Електронний ресурс]: // http://festival.1september.ru/articles/597907/ 5. Стаття: «Використання ігор на уроці англійської мови» / [Електронний ресурс]: http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/vikoristannya-igor-na-uroci-angliiskoji-movi Додаток 1 Відкритий урок з англійської мови Тема уроку: «У зоопарку» Тип уроку: комбінований Клас 1А Мета: 1.Освітня: Активізувати лексичний та граматичний матеріал за темами «Знайомство», «Літери алфавіту», «Рахунок до 10», «Кольори», «Тварини»; 2. Розвиваюча: • Розвивати навики аудіювання з метою вдосконалення навиків монологічного та діалогічного мовлення; • Викликати та підтримувати інтерес до вивчення англійської мови; 3. Виховна: Виховувати культуру, толерантність та дбайливе ставлення до тварин та природи. Обладнання: Підручник для 1х класів А. М. Несвіт, РЗ до підручника, малюнки, картки, іграшки, квитки, смайлики, відео – ролик. Хід уроку І. Організаційний момент. І Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення 1. Т.: Good Morning, children! Glad to see you! А тепер давайте привітаємось один з одним віршиком, який ми вже з вами також вивчили. Good morning, Good morning to you, Good morning, Good morning, I’m glad to see you. Т.: Very nice! 2. Повідомлення теми та мети уроку. T.: Today we are going to speak about zoo. We have already known some animals but during our lesson we will get to know more. (Сьогодні ми з вами поговоримо про зоопарк. Ми вже вивчили та знаємо назви деяких тварин, а після цього уроку, будемо знати ще більше). 3. Уведення в іншомовну атмосферу. Фонетична зарядка Т.: Дітки, ми вже з вами вчили деякі звуки, яких немає ні в українській мові, а ні в російській. Тепер саме час їх згадати. [ ð ] та [ z ] порівняння звуків на прикладі бджілок. [ Ɵ ] та [ s ] порівняння звуків на прикладі змій. [ w ] порівняння звуків на прикладі риб. Мовна розминка Т.: А тепер для того, щоб всі мали змогу потрапити до зоопарку нам треба отримати квитки. Для цього кожен з вас повинен відрекомендуватись. (Учні по черзі називають свої імена англійською мовою, та після того отримують квитки. Після того, вони повинні познайомитись із сусідом та потиснути руки один одному).(Кожному учневі видавалися квитки для подорожі) ІІ Основна частина уроку 1. Тренування навиків монологічного мовлення. Т.: Отже, квитки ми з вами вже отримали, з друзями познайомились, тепер можна і до зоопарку. Відкриваємо свої підручники на с. 43. Спочатку дивимось на малюночки, тепер підводимось і повторюємо за мною: One, two – Let’s go to the zoo Three, four – Open the door. Five, six – Lions do tricks, Seven, eight – Monkeys are great. Nine and ten – We go home again. 2. Розвиток навиків аудіювання. Т.: Are you tired? Напевно трохи втомились? It’s time to relax a little. Значить прийшов час трохи відпочити та подивитись мультик про зоопарк та познайомитися з новими звірами. (Учні переглядають відео ‘’At the zoo’’ та наспівують пісеньку). https://www.youtube.com/watch?v=oV_idfKcCdQ 3. Фізкультхвилинка Т.: Вже засиділися? Я також так вважаю. Мені здається, що прийшов час розім’яти наші ручки та ніжки. Stand up everybody, please. Look and me and repeat. One, two, three – look at me Hands up, hands down Hands on your hips. And sit down. 4. Активізація мовленнєвих зразків. Т.: Now let’s open our books on the first page and revise the letters which we have known. (Давайте відкриємо підручники та повторимо ті літери, які ми вже знаємо). (Вчитель називає літери алфавіту, учні показують їх у підручнику, та уголос називають їх ще раз). Т.: And now let’s revise different animals. I’ll show you some pictures and you should name the animal. (А тепер давайте згадаємо різних тварин. Я буду показувати вам малюнки, а ви називаєте тваринку, яка там зображена). 5. Закріплення за темами «Рахунок до 10» та «Кольори». Т.: So, let‘s check how well you know colours and numbers. (Що ж, тепер давайте перевіримо, як ви засвоїли теми «Рахунок до 10» та «Кольори»). 1) Учні спочатку усно згадують кольори по черзі, після чого вчитель роздає картки з кольорами. Учні повинні показати названий колір в своїй картці. 2) Учитель показує різні цифри, а учні називають їх. Перед цим всі разом повторюють рахунок від 1 до 10. ІІІ Заключна частина уроку 1. Підведення підсумків уроку. Т.: So today we worked very hard. Thank you so much. I hope this lesson was very interesting for you. (Отже сьогодні ми з вами попрацювали дуже старанно. Дякую вам за це. Сподіваюсь, вам було цікаво на уроці). 2. Заохочення кращих учнів. Т.: Я би хотіла сьогодні всім учням подарувати посмішки(смайлики, підготовлені заздалегіть), а найстараннішим навіть декілька. So the lesson is over. See you later. Good bye. Творчий фотозвіт виконаної роботи (Додаток 2) "Завдання вчителя полягає не в тому, щоб дати учням максимум знань, а в тому, щоб прищепити їм інтерес до самостійного пошуку знань, навчити здобувати знання і користуватися ними". (Костянтин Кушнер) Творчі завдання є важливою складовою в навчанні іноземної мови. Вони допомагають зберегти інтерес учня до матеріалу, що вивчається, і зняти мовні труднощі. Завдяки подібним завдань, можна зберегти зацікавленість предметом до останнього класу, і найголовніше - розвивати в учнів бажання самим шукати інформацію і грамотно використати її у своїй роботі. Творчість – продуктивна людська діяльність, а також, необхідний елемент в навчанні іноземній мові. Творча активність дітей дозволяє створити атмосферу захопленості, а гра знімає втому і навіть найнудніше зайняття перетворює на захоплюючий урок. Успіх і упевненість в навчанні залежить від того, як учитель зможе розкрити індивідуальні здібності, якості і таланту кожного. І саме у вирішенні цієї проблеми вчителю може допомогти комплекс творчих завдань. У свою чергу цікаві завдання і цікаві вправи допоможуть дітям засвоїти мовний матеріал, опанувати навички цієї мови на доступному їм рівні. Для успішного керівництва розвитком творчих здібностей учнів необхідно знати індивідуально-психологічні особливості дітей, постійно розвивати їх пам'ять, уяву, фантазію, а також збуджувати та підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи. Науковість, систематичність, свідомість, наочність навчання, зв'язок теорії з практикою, прагнення до міцності знань і навичок — усі ці дидактичні принципи дадуть можливість проводити роботу над розвитком творчих умінь і навичок на високому науково-методичному рівні. Нерідко учні втомлюються під час роботи, їм необхідна певна розрядка, додатковий стимул праці, ненав’язливе заохочення. Запропонувавши виконати творчу роботу або пограти на уроці, чи під час перерви, вчитель не тільки стимулює та заохочує учнів до активної праці, а ще й викликає інтерес до себе та свого предмета. Минулого року серед учнів 3х класів було проведено конкурс на створення найкращого запрошення на вечірку «My invitation is the coolest». Діти взяли активну участь у конкурсі. Переможці були відзначені призами. Подібний вид роботи допомагає учням не тільки розвивати свою уяву та креативність, а також навики письма та усного мовлення та аудіювання (кожна робота була представлена учнем особисто). Серед учнів 4х класів проводилась творча робота присвячена створенню шкільного розкладу «My timetable». Подібна робота не була складною для учнів, оскільки ЛО за темою «Шкільне життя», а саме назви шкільних предметів знайомі їм з 3го класу. Ця робота була також спрямована на формування в учнів навиків грамотного письма. Учні запропонували проголосувати всім однокласникам та обрати найкращі роботи. Після голосування, відбулася перевірка робіт на грамотність. В решті – решт, нагорода знайшла своїх переможців. Вивчаючи тему «Харчування», учні 5 – А класу виконали творчу роботу під назвою «Who will give more?». Мета роботи полягала у написанні переліку продуктів харчування за алфавітом. Учні виявили зацікавленість до запропонованого завдання. Дана робота була задумана для розвитку лексичного запасу учнів та формування навиків грамотного письма. Виконавши роботу, було вирішено визначити переможців за номінаціями: «Найяскравіша робота», «Найграмотніша робота», Найбільший лексичний запас». Працюючи над темою «Харчування» у 7х класах був проведений конкурс «I’ m a chef». Учні повинні були написати рецепт улюбленої страви та представи його. Працюючи над даним завданням, учні закріплювали вивчені ЛО теми, тренувалися у письмі, усному мовленні та аудіюванні. Презентація робіт проходила у вигляді «прес - конференції». Учні класу мали змогу ставити питання, однокласникам за змістом їх робіт. 8 класи цього року працювали над створенням гороскопу. Вивчаючі тему «ЗМІ», учні запропонували обговорити гороскоп, оскільки він є невід’ємною частиною сучасних газет та журналів. Діти створили власні гороскопи та презентували їх класі. Завдяки виконаній роботі учні навчаються правильно будувати речення, чітко та лаконічно висловлювати власні думки, синхронному перекладу та тренують навики аудіювання. До речі, учні 8х класів є активними гравцями у неправильні дієслова. Суть роботи полягає в тому, щоб скласти 3 форми неправильних дієслів та їх переклад якомога скоріше за інших. Для виконання подібної роботи учні зазвичай діляться на команди. Цього року з учнями 9А класу ми працювали над створенням листівок – пропаганди за збереження природи в рамках теми «Природа та навколишнє середовище». Учні не залишилися байдужими до проблем екології та створили свої листівки. Подібний вид роботи не тільки виховує в учнів дбайливе ставлення до навколишнього середовища. А також навчає учнів критичному мисленню, вмінню аналізувати ситуацію та працювати в команді. Навчання – це великий творчий процес, як для вчителя так і для учнів. У кожного вчителя є свої улюблені прийоми і методи роботи, які приносять результат. Але ключовими є ті, які заохочують учнів до активної, розумової та творчої діяльності - в цьому і полягає повноцінність уроку іноземної мови.


Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B6eryKGVHtJ2dmhHVzdZOHlIcjg/view?usp=sharing
Категорія: м.Запоріжжя | Додав: (09.04.2016) | Автор: Дідук Олеся Юріївна E
Переглядів: 3890 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.5/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2021
  Безкоштовний хостинг uCoz