ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 06.12.2022, 02:38
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » м.Запоріжжя

Використання інформаційних технологій на уроках англійської мови
Використання інформаційних технологій на уроках англійської мови Глядченко Світлана Іванівна Вчитель англійської мови, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» Запорізька спеціалізована школа № 72 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням хімії та біології Директор: Усова Тетяна Миколаївна Адреса школи: в. Лермонтова 21 тел.: 33-41-10 email: school72@ukr.net Провідна педагогічна ідея досвіду: Використання інформаційно-комунікаційних технологій вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, висуває нові вимоги до професійної майстерності викладання англійської мови, чіткої організації та індивідуалізації роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик, надають кожному учневі, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. . Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів, створення, збереження й обробка інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікативних технологій у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв'язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовування ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. При цьому кожному вчителю, безумовно, очевидна доцільність використання комп'ютерів для навчання в школі. Надзвичайні можливості надання інформації на комп'ютері дозволяють змінити та безмежно збагатити зміст освіти: виконання будь-якого завданя за допомогою комп'ютера створює умови для підвищення інтенсивності уроку; використання варіативного матеріалу та різних режимів роботи сприяє індивідуалізації навчання. Науково-теоретична база досвіду: У другій половині ХХ століття почався перехід до інформаційного суспільства. Внаслідок винайдення комп’ютера - універсального та надзвичайно ефективного інструмента для обробки інформації, кількість її, накопиченої людством за свою історію, почала зростати великими темпами. Людство зіткнулося з ситуацією, коли людині для повноцінної роботи вже недостатньо фактичних знань, вмінь та навичок, отриманих під час навчання. Кожні десять років вони стають не актуальними у зв’язку з оновленням наукових поглядів та зміною технологій. Тому сучасна школа повинна сприяти формуванню життєвих компетентностей учнів. Серед ключових компетентностей визначені уміння вчитись (навчальна), громадянська, загальнокультурна, компетентність з інформаційних та телекомунікаційних технологій, соціальна, підприємницька. При застосуванні мультимедійних технологій на уроці ми маємо і якісну перевагу, і кількісну. Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним уявленням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедіа середовище набагато вище за інформаційною щільністю. Результативність впровадження досвіду: Головна ціль навчання іноземній мові – це комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Задачі вчителя – активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створювати ситуації для їх творчої активності. На мою думку, використання сучасних засобів, таких як інформаційні технології, а також навчання в співробітництві та проектній методиці, дозволяють вирішувати ці задачі. Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Тому я вважаю за необхідне впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання. Одним з найпопулярніших програмних засобів, що використовуються на уроках з використанням інформаційних технологій, є програма компанії Microsoft – Power Point. З її допомогою я маю можливість використовувати комп'ютер як засіб, що допомагає організувати навчання англійській мові. Також я почала опрацьовувати програму XMind, яка дає можливість створювати «розумні карти», де вся необхідна інформація подається схематично, з використанням наочності, відео та аудіо записів, текстів і т. д. Репрезентація досвіду Досвід апробовано у спеціалізованій школі № 72 І-ІІІ ступеня. Аспекти його ефективності обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання вчителів англійської мови. Мої вихованці - призери різноманітних конкурсів: “Clever”, “Puzzle”, “Flex”. Дата народження: 13.05.1981 Освіта: вища Закінчила: Мелітопольський державний педагогічний університет, 2003 р. Кваліфікаційна категорія: «Спеціаліст першої категорії» Стаж роботи вчителем англійської мови: 14,5 років Основна ідея досвіду: В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Ми живемо в часи коли англійська мова набула глобального спілкування у зв'язку із загальною комп'ютеризацією. Людина, що входить на рівень міжнародного і міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти уміннями і навичками виразу своїх думок англійською мовою. Комунікація, таким чином, виходить на найважливіше місце. Але вільне спілкування, у свою чергу, потребує зацікавленості. Ця тема завжди була, є і буде актуальною, тому що мотивація є рушійною силою, що спонукає учнів до, вивчення найскладніших завдань з іноземної мови. Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання, та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі-Інтернет. Змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, зв'язана з тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно" спілкуватися з користувачем і в якісь моменти "підтримувати" його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання. Поняття "технологія", походить із двох грецьких слів - мистецтво, майстерність і слово, навчання. Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене практичне мистецтво, усвідомлене майстерність. Технологія вказує на конкретні способи і засоби здійснення професійної діяльності. Сучасні інформаційні технології це - форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв'язку (телебачення, комп'ютеризація, Інтернет та мобільна мережа зв'язку). Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, чи заступник аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати. Таким чином, комп’ютер бере на себе левину частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру. Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації. Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує: • активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів. • інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності; • високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється істотність використовуваних даних. Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільним пристроєм, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда. Інтенсивний розвиток процесу інформатизації освіти спричиняє розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій. В даний час можна вже цілком виразно виділити успішно й активно розвиваючі напрямки використання сучасних інформаційних технологій в освіті: • реалізація можливостей програмних засобів навчального призначення (проблемно-орієнтованих, об’єктно-орієнтованих, предметно-орієнтованих) як засіб навчання, об’єкта вивчення, засобу керування, засобу комунікації, засобу обробки інформації. Як показує вітчизняний і закордонний досвід застосування сучасних інформаційних технологій, реалізація вищевикладених можливостей дозволяє забезпечити: • надання тому, кого навчають, інструмент дослідження, конструювання, формалізації знань про предметний світ і разом з тим активного компонента предметного світу, інструмента виміру, відображення і впливи на предметний світ; • розширення сфери самостійної діяльності тих, яких навчають, за рахунок можливості організації різноманітних видів навчальної діяльності (експериментально-дослідницька, учбово-ігрова, інформаційно-навчальна діяльність, а також діяльність по обробці інформації, зокрема й аудіовізуальної), у тому числі індивідуальної, на кожному робочому місці, груповий, колективної; • індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інтерактивного діалогу, самостійного вибору режиму навчальної діяльності й організаційних форм навчання; • озброєння того, кого навчають, стратегією засвоєння навчального матеріалу чи рішення задач визначеного класу за рахунок реалізації можливостей; • формування інформаційної культури, компоненти культури індивіда, члена інформаційного суспільства, за рахунок здійснення інформаційно-навчальної діяльності, роботи з об’єктно-орієнтованими програмними засобами; • підвищення мотивації навчання за рахунок комп’ютерної візуалізації досліджуваних об’єктів, явищ, керування досліджуваними об’єктами, ситуацією, можливості самостійного вибору форм і методів навчання, вкраплення ігрових ситуацій. Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється. Комп’ютер забезпечує і всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями. Ще одна перевага комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.), вчитель судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів. Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується. Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають вчителю англійської мови й учням при оволодінні англійською мовою. Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня. Головна ціль навчання іноземній мові – це комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Задачі вчителя – активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створювати ситуації для їх творчої активності. На мою думку, використання сучасних засобів, таких як інформаційно-комунікативні технології, а також навчання в співробітництві та проектній методиці, дозволяють вирішувати ці задачі. Інформаційні технології стали невід'ємною частиною суспільства і впливають на процеси навчання і систему освіти в цілому. Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Тому я вважаю за необхідне впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання. Відомо, що використання ІКТ підвищує кількість наочності на уроці, підвищує ефективність уроку, надає більше можливостей організації проектної діяльності учнів. Комп’ютерна підтримка надає можливості розвивати пізнавальну активність, творчий підхід, цілеспрямованість, самостійність учнів, підвищує інтерес до предмету, мотивацію навчання, встановлює зворотний зв,язок. Ці фактори особливо важливі для формування соціокультурної компетенції, бо дозволяють краще познайомитися з країною, мову якої ми вивчаємо на уроках, її традиціями, культурою, історією та порівнювати з особливостями нашої країни, культури тощо. При вивченні ІМ важливе не тільки оволодіння знаннями, а і напрацювання умінь та доведення до автоматизму навичок. Це може бути досягнутим лише при багаторазовому повторенні. В цьому випадку комп,ютер може виступати в якості репетитора, який враховує індивідуальні особливості учня. На уроках я працюю над формуванням комунікативної та соціокультурної компетенції учнів. Для того, щоб діти сприймали мову як засіб міжкультурної взаємодії, щоб вони на практиці могли пізнавати особливості функціонування мови в новій для них культурі, я намагаюся знайомити їх із країнознавчою тематикою та шукати способи включення їх в активний діалог культур за допомогою засобів ІКТ. Це розширює кругозір учнів, активізує їх діяльність, творчість, сприяє проведенню дослідницької роботи, поліпшує знання іноземної мови. Таким чином, застосування ІКТ допомагає мені розвивати креативні якості особистості учня: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, наявність власної точки зору. Розуміючи, що саме здатність осмислювати те, що вивчається, виділяти головне, сприяє виробленню вмінь свідомо застосовувати знання на практиці. Провідна роль комунікативних функцій мови безперечна, оскільки всі інші його функції (вираження та формування думки, збереження інформації та ін.) втрачають сенс, якщо немає об’єктивної потреби в передачі будь-якої інформації, в спілкуванні. В цьому випадку мережа Інтернет являється унікальним засобом, який надає можливість спілкування, наприклад в режимі електронної пошти або в режимі реального часу (on-line). Окрім того, для вчителя застосування засобів мережі Інтернет надає достатню кількість мовного та країнознавчого матеріалу, докладний опис новітніх навчальних технологій, можливість постійно підвищувати власний професійний рівень володіння мовою, обмінюватися досвідом із колегами за кордоном, самим спілкуватися іноземною мовою з носіями мови та залучати до цього учнів. Саме уникненню багатьох недоліків у підготовці до уроку допомагає доцільне використання методики тієї чи іншої технології, суттєвою особливістю якої є чіткий алгоритм, система логічно вмотивованих етапів діяльності , послідовний перехід від одного елемента до іншого. З метою забезпечення інформаційного навчального середовища та інтенсифікації навчального процесу застосовую під час занять комп’ютер та інформаційні технології. Як правило, звертаюсь до мультимедійних програм, електронних підручників та посібників, постійно використовую сучасні технічні засоби - комп’ютер, мультимедійний проектор. Вважаю за необхідне використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, що дає можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в зручному виді. Одним з основних напрямків моєї роботи є використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення наочних посібників через підбір ілюстрацій, тематичних звукових супроводів та презентацій. Одним з найпопулярніших програмних засобів, що використовуються на уроках з використанням інформаційних технологій, є програма компанії Microsoft – Power Point. З її допомогою я маю можливість використовувати комп'ютер як засіб, що допомагає організувати навчання англійській мові. Програма дає необмежені можливості для творчості у використанні інформації в будь-якій формі подання, в компонуванні матеріалу у відповідності з метою, завданнями конкретного уроку в конкретному класі. Презентації, створені самим вчителем, дозволять логічно побудувати урок, акцентувати увагу учнів на головному матеріалі, використовуючи при цьому різноманітну наочність. Мною було створено велика кількість презентацій по граматиці, методиці, тематичні презентації та презентації для виховних годин. Готові презентації я виставляю на різноманітних сайтах. Які ж вигоди від використання мультимедійних посібників у навчальному процесі? На особистому досвіді я переконалася, що використання інтерактивних додатків до уроків дозволяє: -- компенсувати недоліки підручника або його відсутність; -- підвищити наочність; -- урізноманітнити джерела інформації; -- вводити додаткову інформацію; -- надати більш чітку систему необхідному для вивчення матеріалу; -- організувати різнорівневі навчання; -- організувати багаторівневе закріплення вивченого матеріалу. Не тільки я розробляю уроки у вигляді презентацій, але часто даю у якості виконання творчих завдань учням створення презентацій по темі, яка вивчається. З досвіду моєї роботи можу сказати, що учні з задоволенням виконують подібні творчі завдання, створюють цікаві презентації, користуючись необмеженими можливостями Інтернету. Це дає величезні розвиваючі можливості для школярів. Учнями 5–11-х класів було створено багато тематичних презентацій. При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички: -- співпраця з вчителем та іншими учнями (якщо презентацію створюють декілька учнів), -- критичне осмислення інформації, -- виділення головного в інформаційному повідомленні, -- систематизування і узагальнення матеріалу, -- грамотне представлення наявної інформації. Програма Publisher також дозволяє проявити творчі здібності учнів при створенні буклетів та вебсайтів на вивчені теми. Також я почала використовувати на уроках програму XMind6, яка дає змогу створити «розумні карти», що допомагають учням систематизувати матеріали урока, запам’ятовувати лексичні або граматичні одиниці, являються чітким структурованим планом уроку та мотивують учнів. Систематичне використання інформаційних технологій на уроці призводить до ряду цікавих наслідків: 1. Підвищення рівня використання наочності на уроці. 2. Підвищення продуктивності уроку. 3. Встановлення міжпредметних зв'язків. 4.З’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів інформатики та англійської мови. 5. Вчитель, який створює або використовує інформаційні технології змушений звертати величезну увагу на логіку викладання навчального матеріалу, що позитивним чином позначається на рівні знань учнів. Основні шляхи впровадження педагогічних ідей • відкриті уроки • педагогічні ради • виступи на районних та шкільних методичних об’єднаннях • публікації в Інтернеті. http://glyadchenko.svetlana.webnode.com.ua drive.google.com teacherjournal.in.ua Професійні наробки • конспекти уроків для початкової, середньої та старшої ланок • конспекти спецкурсів (країнознавства, літератури Британії і Америки, ділової англійської мови та технічного перекладу) • контрольні роботи на перевірку рівня засвоєння мовного та мовленнєвого матеріалу для всіх ланок та спецкурсів • посібник для 7-го класу (з поглибленим вивчення англійської мови) з теми: «Здоров’я» • презентації до уроків англійської мови, країнознавства та літератури Британії і Америки • «розумні карти» для всіх класів з тем: «Музика», «Їжа», «Великі міста Британії», «Квартира», «Шкільні предмети» • конкурсні роботи «Живи і знай свій рідний край!» Використані джерела: 1.Медіа-культура особистості: соціально-психологічний підхід/За ред. Л.А.Найдьонової та ін. – К.: Міленіум, 2009. – 440 с. 2. Басіна А. Від багатомовного розмаїття до багатомовної освіти/ А. Басіна// Іноземні мови. – 2007. – №4. – с. 18-24. 3. Коваленко О. Удосконалення системи шкільної іншомовної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. - №4.– с.9 – 16. 4. Гевал М. Д. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - №3. – С. 34–34. 5. Мельник Ю. Формування інтелектуального компонента культури розумової праці молодших школярів засобами інформаційних технологій // Наукові записи ТНПУ ім. В. Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль. – 2002. – С.50–55 6. Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику // Вища освіта України. – 2004. - №4. – С.77 – 81. 7. Альбрехт К.Н. Использование ИКТ на уроках английского языка // Электронный научный журнал «Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании». –2010. http://journal.kuzspa.ru/articles/45/


Джерело: https://yadi.sk/i/iyuJocpmnYX7x
Категорія: м.Запоріжжя | Додав: (03.04.2016) | Автор: Глядченко Світлана Іванівна E
Переглядів: 1971 | Рейтинг: 4.2/6
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2022
  Безкоштовний хостинг uCoz