ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Неділя, 05.02.2023, 04:59
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Михайлівський район

Досвід роботи з проблеми: «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Досвід роботи з проблеми: «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Автор досвіду: Ампілова Лариса В'ячеславівна, вихователь дошкільного навчального закладу №2 «Теремок» смт. Михайлівки Михайлівка 2015 Рік народження – 1960 Освіта – середня спеціальна. В 1991 році закінчила Запорізьке педагогічне училище за спеціальністю «дошкільне виховання». Кваліфікація – вихователь дитячого садка. стаж роботи – 35 років. Атестацію проходила в 2010 році. За результатами атестації присвоєно звання «Старший вихователь». Зміст 1. Актуальність проблемної теми. 2. Теоретичне обґрунтовування досвіду. 3. Поняття «творчість» і «творчі здібності». 4. Практична робота по театралізованій діяльності з дітьми дошкільного віку. 5. Аналіз практичної роботи з дітьми по театралізованій діяльності. 6. Висновок і результативність роботи. 7. Додатки. 8. Література. І. Актуальність проблеми Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насамперед пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання, виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Система організації роботи з обдарованими і здібними дітьми розроблена на виконання Указу Президента України від 30.09.2010р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді». Вона розкриває мету, завдання, умови, шляхи для виявлення загальних і спеціальних здібностей дошкільників, самореалізації творчої особистості та містить: - «Програму роботи з обдарованими та здібними дітьми». - «Творчу обдарованість на 2010 – 2015р.» - «Виявлення обдарованих і здібних дітей» та створення умов для їх розвитку, індивідуальна програма для художньо обдарованих дітей «Палітра». Обдарованість як і раніше залишається загадкою для багатьох вчителів, вихователів, батьків. Турбота про обдарованих дітей сьогодні, це – турбота про розвиток науки, культури і соціального життя завтра. Обдарована дитина – це майбутній цвіт нації. І тому наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, починаючи з найменших літ. Існує думка що обдаровані діти не мають потреби в допомозі дорослих, в особливій увазі і керівництві. Однак, в силу особистісних особливостей такі діти найбільш чутливі до оцінки їх діяльності, поведінки й мислення. Обдарована дитина схильна до критичного відношення не тільки для себе, але й до навколишнього. Для них не існує стандартних вимог, все як усім. Ці діти вимогливі до себе, часто ставлять перед собою не здійсненні цілі, що призводять до емоційного розладу в їх поведінці. Питанням обдарованих дітей займалися закордонні і вітчизняні психологи Ю.Гельбух, Дж. Гілфорд, Баррон, Матюшина В.І., Чистякова А.І., Виготський В. та інші. Дослідники стверджують, що багато обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання саме в дитинстві. Тому проблема організаційної роботи з обдарованими дітьми надзвичайно актуальна для сучасного суспільства. ІІ. Теоретичне обґрунтування досвіду. За соціальною концепцією визнається, що більшість дітей від народження однаково наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена різницею життєвих умов. Друга теорія генетичної спадковості, за якою обдарованість є вродженим, досить рідкісне явище, те що успадковується від батьків і навіть через покоління. Потенційна обдарованість дитини по відношенню до різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, тоді як актуальну обдарованість демонструє лише незначна частина дітей. Будь – яка дитина може досягти особливих успіхів у широкому спектрі діяльності, оскільки їх психічні можливості надзвичайно пластичні на різних етапах вікового розвитку. Таким чином, обдарованість у певній послідовності може виникати стихійно і далі розвиватись за сприятливих умов, або затухати за несприятливих. Обдарованість дитини – це системна якість, яка характеризує психіку дитини, що розвивається впродовж усього життя, дає змогу особистості досягти надзвичайних результатів в одному чи декілька видах людської діяльності. Які прояви обдарованості є у дошкільників? Визначення обдарованості:  Вони простежуються в швидшому розвитку мовлення й мислення, допитливості дитини, ранній захопливості якою–небудь діяльністю (музика, малювання).  Раннє опанування мовлення проявляється у використанні значної кількості слів.  Дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ.  У ранньому віці здатні простежувати причинно–наслідкові зв’язки, робити правильні висновки.  Обдарованість в інтелектуальній сфері проявляється: у допитливості, спостережливості, точному мисленні, дошкільник читає вивіски, заголовки, книги, розв’язує математичні завдання, добре запам’ятовує факти і події, цікавиться соціальними і моральними проблемами, тривалий час зберігає увагу, ставить запитання. Такі діти досить швидко засвоюють читання, письмо, лічбу, досить легко опановують іноземні мови. До дошкільного віку інтелект залежить від пам'яті. Пам'ять дитини ґрунтується на мисленні і тому відбувається запам’ятовування понять.  У природних науках: виявляє інтерес до навколишнього; цікавиться походженням та призначенням предметів і явищ, їх класифікацію; уважність до явищ природи, їх причини і наслідки, намагання експериментувати.  До проявів творчого потенціалу належать: допитливість дитини, дослідницька активність. Обдаровані діти не можуть терпіти, коли їм нав’язують готову відповідь, можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі. У таких дітей добре розвинуте почуття гумору. Для них характерні перебільшені страхи, вони часто володіють екстрасенсорними здібностями. Більшість із них спить менше від своїх однолітків. Вони раніше відмовляються від денного сну. Дитина повинна якнайбільше чути людське мовлення. Дуже важливо із раннього дитинства цілеспрямовано навантажувати праву кулю, що збагачує мислення образами і допомагає лівій у несподіваних важких ситуаціях. Під час ігор виховується характер, розширюється уявлення про навколишній світ, формуються і удосконалюються навички, уважність, зосередженість. В іграх мають бути закладені елементи творчості. Більшістю сучасних психологів проблема розвитку обдарованої дитини розглядається у контексті розкриття її творчого потенціалу, розвитку інтелектуальних здібностей, а також особистісно–мотиваційної сфери. К.Д.Ушинський писав про те, що дитина, яка отримала від народження щасливе поєднання інтелектуальних і творчих здібностей, має скористатися ними у майбутньому. В ході дослідження досвіду роботи сучасних фахівців визначено найефективніші форми і методи з обдарованими дітьми. (Див. табл. №1) Проблема організаційної роботи з обдарованими дітьми стала актуальною і для нашого дитячого закладу. На базі нашого ДНЗ були також створені освітні умови для розвитку у дітей творчих здібностей, основною метою яких є вивчення, навчання та розвиток у дітей обдарованості. Для ефективного функціонування, активізую чого і розвивального комплексу дошкільного закладу, ведеться інтегрована робота вихователів та фахівців таких як фізінструктор з фізвиховання, психолог, що значно розширюють освітню сферу дошкільників. В дитсадку постійно ведеться пошук обдарованих дітей. Для поглибленої роботи з розвитку дітей і розкриття їхніх спеціальних і загальних здібностей, педагогами були створені гуртки, за допомогою яких діти отримують можливість більш ефективно розкрити свій творчий потенціал та обдарованість. Основною метою моєї роботи є: вдосконалення всебічного розвитку творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва. Поставлена мета включає в себе вирішення наступних завдань: 1. Залучення дітей дошкільного віку до театральної культури, знайомство з різними видами театру, народною творчістю і традиціями народу. 2. Розвиток психофізичних процесів (сприйняття пам'яті, уваги, уяви), творчих здібностей (вміння перевтілюватися, брати на себе роль), спеціальних умінь (актор, глядач). 3. Виховання позитивного ставлення до театральних ігор, бажання грати з театральними ляльками, виховання волі і впевненості в собі, повага до традицій і культури різних народів. ІІІ. Поняття «творчість» і «творчі здібності» Театр – це один із доступних видів мистецтва, який дозволяє вирішувати багато завдань педагогіки і психології пов’язані з  художнім і моральним вихованням;  розвитком комунікативних якостей;  розвитком мови, пам'яті, уяви, особистості фантазії, ініціативності;  формування естетичного смаку. Театралізовану діяльність я використовую як джерело розвитку почуттів, глибоких переживань і відкриттів дитини, прилучення їх до духовних цінностей, розвиток емоційної сфери дитини. Я змушую дітей співчувати персонажам, співпереживати. Видатний психолог Л.Виготський писав: «Творчі процеси краще виражаються в іграх дітей. Граючи, діти, представляють приклади самого себе справжнього…» Особливу роль я надаю театралізованим іграм, залучаю дітей до літератури, до театрального і драматичного мистецтва. І тому у дітей формується уявлення про роботу артистів, режисера, театрального художника, диригента. Діти усвідомлюють, що спектакль готує творчий колектив, а театр – дарує радість і творцям і глядачам. Що таке творча здібність? Насамперед це індивідуальні особливості, якості людини, які визначають успішність виконання ними творчої діяльності рідного роду. Необхідною умовою дитячої творчості є накопичення досвіду виконавства, вражень від сприйняття мистецтва. «Театралізована діяльність» - це найменш розроблений розділ в системі художнього виховання дошкільника. Цей розділ характеризується відсутністю єдиної цілісної методики і технології, що відповідає сучасним вимогам. Висновок Аналіз робіт вітчизняних і закордонних психологів дозволяє констатувати, що проблема розвитку до театралізованої діяльності досі актуальна і є найважливішим засобом творчого розвитку дітей, готовність до імпровізації, новизни, оригінальності, до особливої чутливості. ІV. Практична робота по театралізованій діяльності з дітьми. Діти – прекрасні актори, безпосередні, емоційні. Як світяться у дитини очі від щастя, коли їй опладує зал. І таке тільки можливо в театрі, тому що театр – це завжди казка, диво, чари. Головне – театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини. Він розважає і виховує дітей, розкріпачує дитину, підвищує впевненість в собі. Творчі здібності у дітей з'являються і розвиваються на базі театральної діяльності. Ця діяльність розвиває особистість дитини, прищеплює стійкий інтерес до літератури, музики, театру, удосконалює навик втілювати в грі повні переживання, спонукає до створення нових образів, спонукає до мислення. Конкретно, драматизація, пов'язує художню творчість з особистими переживаннями, бо вона є більш поширеним видом дитячої творчості. Для моїх дітей драматизація ближче, ніж всякий інший вид творчості, тому що вона безпосередньо пов’язана з грою і містить в собі елементи самих різних видів творчості. Мої вихованці самі вигадують, імпровізують ролі, інсценують. Частиною театральної діяльності з дітьми є театральні заняття. Мої заняття будуються на техніці мови, скоромовки, розминка мови, цокіт, вправи на голосні та приголосні звуки, дихальні вправи, чистомовки, жестикуляція, пальчикова гімнастика. На заняттях з дітьми говорю про різні види театру, про те, як вони виникли. В ході занять діти придумують різні історії, вчаться виходити з-завіси, починають говорити з виразом. Особливу роль приділяю міміці і жестикуляціям. Проводились ігри «Веселі перетворення», «Раз, два, три – повернись в зайчика (лисичку) та інших перетворись!» (див. Додаток), ігри з уявленими предметами (лялькою, м'ячем). На театралізованих заняттях застосовую читання творів художньої літератури та проведення вікторин. Постійно програю міні-етюди («На лісовій галявині», «Біля дзеркала» та ін.). Часто проводжу розвивальні ігри («Літає не літає», «Живий телефон», «Що ти чуєш за вікном?»), які розвивають у дітей пам'ять, слухову увагу, уяву, фантазію. Застосовую вправи та етюди («Що ми робимо, покажем», «Вгадай, що я роблю!» та інші), програємо разом з дітьми на основі емоцій «радість», «гнів», «здивування», «страх» та інші. Такі вправи розвивають у дітей вміння передавати свій емоційний стан за допомогою міміки і жестів. Але підсумком всіх занять є спектакль. Його підготовці приділяю велику увагу, вибираю казки, п’єси, розподіляю ролі за бажанням дітей. Готові сценарії намагаюсь брати з книг і тільки в віршах, або переробляю на новий лад. Так, з простих народних казок «Ріпка», «Колобок», «Казка про півника і двох ледачих мишенят», «Теремок» - відбувалося перетворення в нову в більш цікаву казку. Діти з задоволенням заучували свої ролі, іноді навіть великі. Програючи кожну роль, мені доводиться показувати дітям, як треба застосовувати жести, і як виражати мімікою характер і настрій героя. Велику допомогу отримую від батьків. Разом з ними виготовляємо костюми, декорації до постановок. Всі, хто бачить наші постановки: співробітники дитячого садка, батьки, діти інших груп – давали позитивну оцінку. За словами батьків, діти стали більш емоційними, більш розкутими, виразними. (Див. табл. №2) А як діти радіють оплескам, скільки в їхніх очах при цьому буває щастя! Особливу увагу хочеться приділити театральним іграм. Вони є частиною театральної діяльності. Театральні ігри, як різновид сюжетно-рольових ігор, зберігають типові ознаки, зміст, творчий задум, роль, сюжет, рольові та організаційні дії і відносини. Театральні ігри розігруються заздалегідь. підготовленим сценарієм, в основі якого є зміст вірша, розповіді, казки. Основний акцент про казку у своїй роботі роблю на гру – драматизацію, роботу з казкою. Склала ряд занять по сюжетам казок, в яких включені поряд з пізнавальним матеріалом – театралізовані ігри прослуховування казок, розгадування ребусів, кросвордів тощо. Розроблені плани роботи з театралізованої діяльності. Казка є важлива складова, без якої важко уявити дитячий репертуар. Діти люблять казки, бо вони розважають, захоплюють і при цьому проповідують доброту і милосердя. Казка виховує дитину, розвиває, навчає і навіть лікує. Діти з задоволенням слухають і навіть самі, придумують казки. Для того, щоб робота з казкою сприяла розвитку дошкільників, роботу з казкою проводжу поетапно:  вивчаю з дітьми приказки, прислів’я;  виконуємо артикуляційні вправи;  добираю дидактичні ігри та вправи;  створюю сприятливу атмосферу. (Див. табл. №3) В іграх – драматизація слово пов’язане з дітьми персонажів. У даних іграх розігруються готові тексти. Це вірші, проза і пісеньки. Тому я вибираю тексти з художньої літератури, що мають виховну цінність, що відрізняються художньою виразністю мови, простотою побудови фраз. (Це такі як «Зайчикова хата», «Під грибом», «Загублений лист») (Див. додаток). Одним з важливих напрямків в організації театралізованих ігор є створення умов, на що звертається велика увага. Для цього виготовила театр картинок, дидактичні ігри, схеми, придбала маски для театралізації; оформила добірку книг з театралізації; склала план роботи, конспекти драматизацій; зробила підбірку ігор драматизацій; виготовила сюжетно-рольові ігри, склала підбірку рухливих ігор зі словами, та атрибутами для них. В групі є міні – костюмерна, і міні – гримерна. Ляльковий театр – це мистецтво, з яким знайомляться малюки на ранньому етапі свого життя. Він впливає на маленьких глядачів цілим комплексом художніх засобів. При показі вистав лялькового театру застосовую художнє слово і наочний образ: лялька, декоративне оформлення, пісня, музичний супровід. Використання лялькового театру надає велику допомогу в повсякденній роботі з дітьми для розвитку в дітях розумового, морального, естетичного виховання. Створює дітям гарний настій, збагачує враженнями, викликає у них емоції. Щасливі посмішки, палаючі очі і радісні обличчя наших малюків під час, коли до нас в ДНЗ приїжджає ляльковий театр переконливо свідчать як діти люблять ляльковий театр і чекають його з нетерпінням. Музика важлива складова вистави та естетичного виховання. Я дуже дякую нашому музичному керівнику Ємельяненко Тетяні Миколаївні за співпрацю, за її ідеї, за її допомогу в підготовці до спектакля. Не один спектакль не проходить без музичного супроводу. Музика оформляє, дає обсяг спектаклю, вона відтіняє, задає характер і ритм кожному герою, кожній мізансцені. Знайомі підібрані мелодії та пісні зближають дітей. театралізовані ігри виховують у дітей виразність рухів і мови, уяву, фантазію, творчу самостійність, удосконалюють увагу дітей, зорові сприйняття. Ця форма роботи з дітьми дає можливість мені успішно реалізувати цілий ряд завдань, одним з яких є розвиток обдарованих, творчих здібностей у дітей. V. Аналіз практичної роботи з дітьми по театралізованій діяльності. На початку навчального року проводила діагностичне обстеження дітей. Це дало виявити, що у деяких вихованців не сформований інтерес до художніх творів. У деяких дітей відсутнє бажання приймати участь в іграх – драматизація, емоційна чуйність, виразність мови. І тому свою роботу я розпочала з вправ над інтонацією, виразністю мови і складанням оповідань по картинкам: • Театр, в який ми граємо з дітьми допомагає дітям дізнатися самих себе, заявити про себе, переступити через «Я соромлюся», подолати боязкість. • У дітей підвищився інтерес до художніх творів, особливо до народних казок. • Збільшилася кількість дітей, які з великим інтересом приймають участь в іграх – драматизація і виявляють самостійність у театральних іграх. • Діти навчились складати розповіді по картинках, покращилась інтонаційна виразність мови у багатьох дітей. Висновок Слід зазначити, що виховання творчих здібностей у дітей буде ефективним лише в тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований процес, в ході якого вирішується ряд педагогічних завдань, спрямованих на досягнення кінцевої мети. Результативність За період моєї діяльності діти, з якими я працювала і працюю, стали більш емоційними, мобільними. Вони навчились розуміти мистецтво. Діти вміють створювати образи на сцені, перевтілюватися, виражати свої емоції. В 2013 році діти моєї групи в читанні віршів та співів проявили свої здібності на великій сцені Михайлівського РБК з нагоди святкування Дня працівників освіти. Вони є частими гостями участі в святкових ранках в інші групи нашого дитячого садка. Хникіна Дарина прийняла участь у районному конкурсі «Заговори, щоб я тебе побачив» і зайняла І місце в обласному, а в Запоріжжі – ІІІ місце. Я пишаюся своїми вихованцями, сподіваюсь, що проведена мною робота в цьому напрямку не виявиться марною, і діти в майбутньому більш активно проявлять себе в школі. Головне – не згасити вогник творчості дошкільника, підтримати прагнення дитини плекати і розвивати закладений у них талант. Додатки Анкетування батьків 1. Чим полюбляє займатися ваша дитина у вільний час: читати, дивитися телевізор, прибирати, майструвати, інше? 2. Що робить ваша дитина вдома? 3. З ким найбільше любить проводити час: із матір'ю, з батьком, із сусідами. сама, з друзями? 4. Чи відвідує ваша дитина гуртки, студії, тощо? Якщо так, то які саме? 5. Хто порадив вашій дитині їх відвідувати? 6. Як ви стимулюєте розвитки здібностей у вашої дитини? 7. Які труднощі виникають при цьому? 8. Які форми роботи на вашу думку, доречно використовувати при роботі з обдарованими дітьми? Етюди і вправи на виявлення акторських вмінь 1. Пантомімічні етюди кошенята: солодко сплять прокидаються, лапкою вмиваються кличуть маму бояться собаки полюють 2. «Покажи»: - як танцює добра фея на балу - злиться страшна відьма - вітається Снігова королева - ображається Вінні Пух 3. Етюди біля дзеркала «Я – хороший», «Яка я гарна» 4. Ритмічні вправи Простукати, проплескати, протопати своє ім'я. Дитячі аутотренінги Вправа самонавіювання почуття важкості «Закрити очі, і уявити, що у тебе в руках важкі відра з водою. тобі важко нести відра…» «Закрити очі, і уявити, що ти лежиш на теплому піску на березі моря, яскраво світить сонце… тобі добре…» Пантоміма Зобрази: письменника, композитора, художника, фотографа. Покажи: як рибак лове рибу, дитина ловить муху, вратарь лове м’яч. Зобрази: слона, удава, черепаху, жирафа, лева. Уяви себе: клоуном у цирку, канатохідцем, жонглером, фокусником. Зобрази: зубного лікаря, лікаря – логопеда. Ігри для розвитку творчого мислення під час організації театральної діяльності. Казковий персонаж Одна дитина виходит за двері і домовляється з вихователем про казкового персонажа, якого вона зображатиме без слів для інших дітей. Той, хто перший відгадає. кого було зображено, сам далі вигадує і зображає казкового героя. Казка за малюнками Діти отримують набір картинок, кількість яких відповідає кількості дітей, із зображенням різних предметів, тварин, людей, природних явищ, рослин тощо. Пропоную розглянути картинки, придумати за ними казку, а потім програти її у ролях. Перевтілення Пропоную дітям уявити, що вони веселі, легкі, повітряні кульки, які рухаються, підстрибуючи легко догори. Варіанти перевтілень: - активні і працьовиті бджілки, які гудуть; - великий ведмідь, який повільно рухається; - дощова крапелька, яка капає з неба; - могутній велетень, який голосно тупає ногами. А я б зробив так… Дітям пропоную ілюстрацію з будь – якої казки. Потім діти уявляють, якби вони вчинили у цій казці, якщо б самі опинилися на місці зображеного персонажа. Казковий дощик Учасники стають один за одним, а ведуча говорить їм: «У казковій країні пройшов дощик, але не простий, а казковий. Він стукає по шиї, по плечах, по спині тощо». Усі учасники рухаються по колу і відповідно до слів ведучої за допомогою легких постукувань пальцями роблять учаснику, який попереду масаж. Потім усі повертаються в інший бік і починають усе спочатку. Миємо скло Діти повторюють за вихователем, зображують як вони миють вікна, самих себе, інших дітей. Стихія природи Діти піднімають руки вгору і за сигналом вихователя зображують спочатку вітерець, потім вітер, а потім ураган. Танок почуттів Діти стають у коло, обличчям у центр. Вихователь пропонує за допомогою рухів зобразити різні почуття6 радість, злість, страх, сором, огиду, тощо. Вивчимо разом Разом з дітьми вивчаю вірші. Ось і казочці кінець Кожній дитині пропоную намалювати картину або сюжет якої – небудь казки, а потім придумати їй нове закінчення і розповісти його дітям. Маленькі актори Читаю дітям вірш, а діти зображують за допомогою рольового програвання персонажів, які їм найбільше сподобались у вірші. Решта дітей відгадують. Поясни діти пояснюють образні вислови: - чоловік як стіна; - трава, як вата; - дівчина, як квітка; - дерева, як гори; - лід, як камінь А також: - хочеш їсти калачі – не сиди на печі; - поспішиш – людей насмішиш; - не краса красить, а розум; - книга вчить, як на світі жить; - дружба – велика сила. Продовжи казку Пропоную дітям домислити долю казкового героя. Це може бути історія, яка буде продовженням казки, її другою частиною. Звертаюсь до дітей «Давайте пофантазуємо і уявимо, що наприклад, відбулося б у казці «Вовк і семеро козенят», якби вовк не з'їв козенят? Якби склалася їх доля?» Казкова країна Діти закривають очі і уявляють собі казкову країну. Ведучий просить дітей «розглянути», що у цій країні головне. Потім діти розповідають про свою країну і малюють її. Фотограф Ведучий просить дітей уявити, що до дитячого садка прийшов фотограф, а казкові герої попрохали зробити їм фотографії для фотовиставки. Діти зображують своїх героїв, а потім малюють їх. Розкажи про себе Діти уявляють себе різними звірятами, птахами, рослинами. Кожна дитина повинна розповісти, де вона мешкає, чим харчується, з ким товаришує, як би вона хотіла, щоб до неї ставилися люди. Квіточки (гра - психогімнастика) Діти перетворюються на квіти. Коли вихователь говорить, квіти закрилися і почали засинати діти кладуть руки на голівки, присідають і опускають голівки на коліна. Коли говорить «А ось уже і ранок. квіточки прокинулися і потягнулися до сонечка» - діти піднімають голівки, підводяться на ноги і тягнуть ручки догори. Драматизація казки «Теремок» Драматизація казки «Теремок» Драматизація казки на новий лад «Дід та баба» Театралізація казки «Теремок» на новий лад Театралізована казка «Під грибом» Драматизація казки «Їжачок і бурячок» Інсценівка до свята «Святий Миколай» Драматизація казки «Загублений лист» Театралізована казка «Про півника та ледачих мишенят» Сюжетно – рольові ігри : «Сім'я» і «Водії» Виступ дітей на сцені в РБК з нагоди святкування Дня вчителя Переможниця обласного конкурсу «Заговори, щоб тебе побачили» Хникіна Дарина, яка зайняла третє місце Робота з батьками: родинне свято «Співоча родина» Література 1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2. Програма «Впевнений старт». 3. Парціональна програма «Грайлик». 4. Артемова «Театральні ігри дошкільнят», Москва, 2007р. 5. Все про театр і дитячу театралізовану діяльність. Л.Макаренко «Шкільний світ», 2008р. 6. Художньо – естетичний розвиток дошкільників «Театралізована діяльність. Впевнений старт», Харків, 2011р. 7. Педагогічна майстерність розвитку обдарованої особистості (методичний посібник), Скірко Г.З., Хаусова О.В., Запоріжжя, 2005р. 8. Реалізуємо програму обдарованої дитини. Журнал «Дошкільний навчальний заклад №11», 2008р. 9. Програма роботи з обдарованими дітьми. Стаття. 10. Психологічний супровід обдарованої дитини старшого дошкільного віку. І.Л. Розалевич Журнал «Дошкільний навчальний заклад №13» 2010р. 11. Здібності дитини, як виявити і розвинути. О.Первушина, 2007р. 12. Проценко О. «Розвиток здібностей та обдарувань у дошкільників».


Джерело: http://www400.jimdo.com/app/sb110a2f76ae7ef51/p1bff31f766ca8447?cmsEdit=1
Категорія: Михайлівський район | Додав: (01.02.2016) | Автор: Ампілова Лариса В ячеславівна E
Переглядів: 3595 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 2.7/14
Всього коментарів: 1
1 Валентина  
Лариса В"ячеславівна вихователь від Бога. Описаний досвід, дійсно, ефективний. Він спонукає дітей до творчого самовираження і творчого саморозвитку. Вихователька дуже любить цей напрям роботи і успішно передає його дітям. Дітки, яких виховувала Лариса В"ячеславівна в дитячому садочку, навчаючись у школі, беруть активну участь у виставах, сценках, вони по-справжньому грають ролі і відчувають себе справжніми акторами. Діти уміють красиво і виразно читати поезію і прозу, образно висловлювати свої думки.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz