ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Неділя, 25.02.2024, 08:23
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Токмацький район

Гра як засіб активізації та вдосконалення мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови
Таврійський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Гра як засіб активізації та вдосконалення мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови Матеріали досвіду роботи вчителя іноземної мови ІІ категорії Таврійського НВК Варяниці Олени Вікторівни 2015-2016 н.р. Зміст 1. Вступ………………………………………………………………3 2. Актуальність і перспективність проблемної теми………………5 3. Теоретична база…………………………………………………..7 4. Опис досвіду роботи……………………………………………..8 5. Висновки …………………………………………………………13 6. Список використаних джерел……………………………………15 7. Додатки …………………………………………………………..16 І. Вступ "Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра - це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра - це іскра, що запалює вогник допитливості". В. О. Сухомлинський У наш час все більше розширюються зв'язки України із зарубіжними країнами, й інтерес до вивчення іноземної мови невпинно зростає. У методиці викладання іноземної мови існують різні способи оптимізації навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і навичок учнів. Отже, предметом дослідження моєї роботи є гра, а саме ігри на початковому етапі вивчення іноземної мови. Комунікативний підхід до навчання іноземним мовам є сьогодні методичним стандартом. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування. Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі з учнями є гра. Досягти високого рівня комунікативної компетенції в іноземній мові, не знаходячись серед її носіїв, дуже важко. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови реальних і уявлюваних ситуацій спілкування, використовуючи для цього різні прийоми. ІІ. Актуальність і перспективність. Вивчення іноземної мови лише на базі навчальної програми в класі не завжди дає бажаний результат. Потрібний додатковий стимул, використання нових нетрадиційних форм і методів роботи, що заохочуватимуть до вивчення іноземної мови. Перед вчителем іноземної мови життя ставить нові вимоги, завдання, проблеми. Серед них є такі, здійснення яких безпосередньо залежить від нього самого, зокрема проблема якості уроків, проведення яких неможливе без урізноманітнення їхніх форм і методів. Досвід педагогічної праці доводить, що про впровадження в навчально-виховний процес нетрадиційних підходів до проведення уроків пов'язане, насамперед, з визначенням структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності школяра. Для того, щоб учні могли висловлюватись німецькою мовою на уроці, їх необхідно зацікавити в цьому і створити можливості для ефективного спілкування між собою та з учителем. Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як засіб навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей. Всім відомо, як не легко виховувати в учнів потребу вивчати іноземну мову, переконати кожного учня в тому, що йому необхідно знати цей предмет і підтримувати інтерес до нього. Однією з найважливіших умов навчання є формування в них позитивного ставлення до навчання і пізнавальних інтересів. Тому урок треба будувати так, щоб учні працювали із задоволенням, не помічаючи стомлення. Увесь матеріал уроку має служити цьому. Навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі передбачає комплексну реалізацію практичних, виховних і освітніх цілей. При цьому виховні й освітні цілі реалізуються в процесі практичного оволодіння іноземною мовою. Вивчення іноземної мови потребує великих зусиль з боку учнів, систематичної праці, що сприяє формуванню таких якостей, як працьовитість, уважність, самостійність, допитливість. У процесі навчання іноземної мови доречно використовувати наочні посібники-малюнки, картини, схеми, таблиці, фотографії. Їх використання вносить різноманітність у навчальний процес. Учні мають можливість наочно зобразити те, про що йдеться в певній ситуації. Під час вивчення іноземної мови на уроці велике значення має гра. Це один з ефективних засобів навчання, що охоплює всі види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і під час досягнення результатів. Вона сприяє створенню на уроці умов звичайного мовного спілкування, знімає напруження, викликає зацікавленість. Проведення уроків іноземної мови з використанням ігрового матеріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності занять та виховує любов до німецької мови. Гра є провідною формою діяльності дитини в молодшому та середньому шкільному віці. Її актуальність на сучасному етапі є очевидною, особливо з урахуванням нових віянь у системі освіти, що дають учителям простір для новаторства та реалізації власних неординарних ідей і рішень. І саме гра, як найменш обтяжена умовностями та різноманітними обмеженнями форма, найбільш сприятлива для застосування її в молодших і середніх класах, бо саме тут існують необмежені можливості для реалізації творчого потенціалу як учителя, так і учнів. Гра, як відомо, підвищує якість навчання. ІІІ. Теоретична база. У своїй роботі над проблемною темою «Гра як засіб активізації та вдосконалення мовленнєвої компетенції на уроках іноземної мови» спираюся на досвід таких педагогів: • Д.Б. Ельконин. Психология игры. • Майстренко C.B. Рольові ситуаційні ігри. • Капітанчук Т.В. Рольова гра , як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов. • Фіцула «Педагогіка». IV. Опис досвіду. Метою моєї роботи є дослідити чи важливо й доречно використовувати різноманітні види ігор, які ігри є ефективними і краще сприймаються учнями. Тому завдання перед собою я ставлю такі: 1. проаналізувати різні види ігор; 2. розробити систему ігор, яка б охоплювала інтереси всіх учнів класу. Ігрова діяльність на уроці дуже важлива. Наймолодші учні люблять рухливі ігри, трохи старші захоплюються загадками, кросвордами, змаганнями. Проводячи такий урок, обов'язком вчителя є створити атмосферу дружби, довіри на уроці, не тільки ставити свої умови гри, але й приймати ідеї учнів. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість стають важливішими за знання предмета. Працюючи над даною темою використовувала різноманітні методи дослідження гри: описовий метод, зіставний метод, статистичний метод. Існують різноманітні види ігор: фонетичні ігри, орфографічні, лексичні, граматичні, рольові. Фонетичні ігри Мета фонетичних ігрових вправ – це удосконалення вміння чітко та виразно вимовляти кожен звук, слово, володіти різними темпами мовлення. Гра «Впіймай звук» Мета: формування навичок виділяти в словах спільний звук. Хід гри: Учитель ставить завдання назвати спільний звук у словах, які прозвучать. Гра «Прогулянка» Мета: формування навичок утворювати склади та правильно їх вимовляти. Хід гри: На дошці намальовані «будиночки, в яких живуть звуки». Один звук «приходить у гості» до іншого звука, і, якщо вони знайомі, «співають» склад. Орфографічні ігри Гра «Чергова буква» Мета: формування навичок усвідомлення місця букви в слові. Хід гри: Учням роздаю картки з буквами і пропоную написати якомога більше слів, у яких ця буква стоїть на визначеному місці (наприклад, на першому). Час виконання завдання регламентується (3 – 5 хв). Гра «Телеграма» Мета: розвиток орфографічного і лексичного навичок. Хід гри: Учитель пише на дошці будь-яке слово. Кожен учасник гри повинен придумати телеграму, в якій перше слово починалось би з першої букви слова, написаного на дошці, друге – з другого і т. д. Лексичні ігри Основною метою цих ігор є формування навичок монологічного та діалогічного мовлення. Цьому сприяє атмосфера колективного спілкування на основі комунікативної ситуації. Гра «Хто більше?» Мета: контроль засвоєння орфографії вивченої лексики. Хід гри: Клас ділиться на команди. Кожна команда повинна записати на дошці якомога більше слів з теми. Гра «Sucht und findet» Мета: повторення вивченої лексики. Хід гри: учитель пропонує учням «змійку» з букв, серед яких заховані слова. Перемагає той учень, який найшвидше знайде і запише ці слова. Гра «Wordpuzzle» Мета: активізація вивченої лексики. Хід гри: Учитель готує заздалегідь картки зі складами, з яких учні повинні скласти слово, написати артикль, утворити множину й записати в алфавітному порядку. Граматичні ігри Ці ігри використовуються з метою набуття граматичних навичок, правильного вживання артиклів, прийменників із займенниками, відмінювання іменників та дієслів та ін.. Гра «Як це робиться?» Мета: семантична диференціація лексики. Хід гри: Учитель роздає учням малюнки та картки, на яких написані дієслова. Учні повинні записати ті дієслова, які пояснюють намальоване. Гра «Пантоміма» Мета: автоматизація вживання дієслів в усному мовленні. Хід гри: учні утворюють пари. Один із гравців показує дію з допомогою пантоміми чи міміки, а інший повинен прокоментувати те, що робить перший, з допомогою вже відомих дієслів. Рольова гра як методичний прийом навчання іноземних мов одержала широке застосування у практиці. Для учнів рольова гра – це ігрова діяльність, в якій вони беруть на себе певні ролі й виконують їх. Навчальний характер цієї діяльності учнями не усвідомлюється. Рольова гра має велике виховне значення. Вона допомагає згуртувати учнівський колектив, залучаючи до активної діяльності сором’язливих чи несміливих. У рольових іграх виховується свідомість, дисципліна, взаємодопомога, уміння відстояти свою точку зору. Коли ми приходимо до 6 – 7-річних дітей, щоб навчити їх іноземної мови, то перше запитання, яке ми ставимо собі, має бути таким: «Що ж відбувається в головах цих маленьких учнів, котрі вперше чують іноземну мову?» Ввійти в роль учня і стежити за етапами навчання з його позиції – дуже важливе і непросте завдання. Враховуючи психологічні і фізіологічні особливості дітей цього віку, зрозуміле те, що найоптимальнішим способом початкового навчання є ігрова ситуація. Для цього необхідно знайти образ того, кому діти довірятимуть, кого вони не боятимуться, кого сприймуть як реальну істоту і, нарешті, кого вони полюблять. Щоб знайти такий образ, вчителеві знадобиться його фантазія. Найефективніше використати м’яку іграшку – яскраву, симпатичну, кольорову, саме таку, яка б зацікавила дітей і викликала позитивні емоції, – здивування, захоплення. На першому ж уроці відбувається знайомство. Попередньо учням треба повідомити, що є гість, він приїхав з Німеччини і хоче навчити їх своєї мови. Він не знає жодного слова українською мовою, тому розмовляти можна лише його рідною мовою. Для зустрічі з ним треба підготуватись. Щоб познайомитися з ним, потрібно вивчити необхідні мовні зразки. Діти уважно слухають кожне слово, намагаючись правильно повторити його. Таким чином, нудний і монотонний процес повторення готових фраз перетворюється на вмотивований процес вивчення мовних одиниць для спілкування з уявним «носієм мови». Тепер роль учителя опосередкована. Він стає з’єднуючою ланкою між учнями і їхнім «другом». Такими друзями у нас з дітками був зайчик Кітті, лялька Ліза. Така форма спілкування є прийнятною і дуже зручною, особливо коли в групі є сором'язливі учні, які неохоче йдуть на контакт з дорослими. Коли вони спілкуються з учителем не безпосередньо, а за допомогою іграшки (яка просто не може не сподобатись дитині), то учень поступово позбувається комплексів, які загальмовують його діяльність. Отже, знайшовши образ, встановивши контакт, наступним важливим чинником є відсутність монотонності. На кожному уроці повинен бути елемент несподіванки, сюрприз, новинка; урок не повинен бути передбачуваним. Для досягнення цієї мети можна використовувати різноманітні ігри. Дуже цікавими є інсценування пісень, відгадування предмета, дії, якості, за допомогою пантоміми. Однаково ефективними є підготовлені і непідготовлені ігри. Ігри з м’ячем, гра «Хто відсутній», групові ігри, рольові ігри (коли учень виконує роль вчителя), гра «Карусель» та ін., це ті ігри, які із задоволенням сприйняли учні 1 класу. Важливу роль на початковому етапі вивчення іноземної мови відіграє також розвиток фонетичних навичок і тренування правильної вимови та артикуляції. Виконуючи фонетичні вправи, учні готуються до слухового сприйняття певних звуків, слів, словосполучень, диференціації та виокремлення певних звуків та їх звукового відтворення . Таким чином, саме вправи стають першою ланкою в розвитку навичок аудіювання. Кожен свій урок у 1 класі я починаю з фонетичної зарядки. Етап релаксації – це дуже важлива ланка уроку іноземної мови. Не можна недооцінювати її роль. Вонa використовується для короткого перепочинку і може також виконувати естетичну функцію. Не слід забувати, що в цьому віці діти охоче співають і танцюють. Треба скористатися дитячою зацікавленістю і можна засвоїти із ними нескладну пісеньку, показати їм прості танцювальні рухи. І замість монотонної фізкультурної паузи – яскраві хвилини з піснею й танцями, які надовго запам’ятаються. У нас таким став танок каченят німецькою мовою, римовані віршики з імітацією відповідних рухів. V. Висновок. Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати програмний матеріал. Тому так важливо використовувати ігри на уроках. Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім того, що ігри мають величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як учителю, так і учню. Та, безперечно, ігри мають крім переваг й недоліки. Одним із яких є « примітивізація» мовлення учнів, збільшення кількості помилок. Та дані недоліки можна усунути такими шляхами: високим рівнем підготовки до проведення гри, правильною організацією гри, регулярністю застосування даного прийому навчання, і звичайно, майстерністю вчителя та його відданістю своїй справі. Є кілька особливих причин щодо використання таких ігор:  Досвід, який можна отримати завдяки рольовій грі. За допомогою такої гри в учнів ефективно розвиваються навички мовлення.  Ігри дають учням можливість потрапляти в такі ситуації, в яких від них вимагається використовувати і розвивати ті форми мови, які необхідні для покращення суспільних взаємовідносин, але які так часто не беруться до уваги нашими програмами по вивченню іноземної мови.  Ігри додають багатьом сором’язливим учням впевненості у собі.  Вони мають велику методичну цінність, оскільки проводити ігри весело і цікаво як учням так і вчителям. Як тільки учні починають розуміти що від них очікують, вони цілковито поринають у гру, використовуючи свою уяву і тим самим, насолоджуються цим процесом.  Гра – це одна із складових частин комунікативних прийомів. Вона розвиває здатність учня вільно володіти мовою, сприяє взаєморозумінню, підвищує мотивацію. Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння нею. Гра - могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького впровадження іноземної мови у світ дитини. Конфуцій сказав: «Учитель та учень ростуть разом». Ігрові форми уроків дозволяють рости як учням, так і вчителеві. VI. Список використаних джерел. 1. Зайчикова Л. Значення гри у навчанні іноземних мов // Рідна школа. – 2009. – №7. – с. 68 – 70. 2. Куліковська Ю.С. Навчаємось граючись // Німецька мова в школі. – 2010. – №1. – с. 22 – 26. 3. Терещенко Л.Д. Роль гри в процесі вивчення німецької мови на початковому етапі навчання // Німецька мова в школі. – 2009. – №12. – с. 14 – 20. 4. Фічора Т.С. Вивчаємо із задоволенням – вивчаємо із успіхом // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – №4. – с. 80 – 89. 5. Жека А.А. Використання ігрових технологій на початковому етапі вивчення німецької мови // Німецька мова в школі. – 2009. – №1. – с. 13 – 14. 6. Богомазова В.Н. Формування навичок мовленнєвої компетенції // Німецька мова в школі. – 2010. – №3. – с. 5 – 9. Додаток №1. Таврійський НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошільний навчальний заклад» Конспект відкритого уроку з німецької мови у 1 класі на тему: «Meine Familie» Вчитель: Варяниця Олена Вікторівна 2015 -2016 н.р. Тема: Meine Familie Мета: 1) вчити дітей вживати у мовленні нові лексичні одиниці – Schwester, Bruder; вчити дітей новим буквам німецького алфавіту – Оо, Рр; узагальнити назви членів родини (Mama, Papa, Opa, Oma); повторити числа німецькою мовою від 1 до 10; згадати раніше вивчені букви Аа, Мm. 2) розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення, навички читання та письма. 3) виховувати почуття поваги до сім’ї, сімейних цінностей; сприяти вихованню почуття цікавості до вивчення німецької мови. Обладнання: лялька-рукавичка, магнітофон, картки з буквами, малюнки із зображенням членів родини, конверт, солодощі. Тип уроку: засвоєння нових знань. Хід уроку 1. Введення в мовне середовище. Актуалізація опорних знань. 1) Привітання. Guten Tag, Kinder! А давайте для того. Щоб задати веселий настрій нашому уроку, привітаємос ще й пісенькою! (пісня «Guten Tag») 2) Wir beginnen unsere Stunde. Das Thema der unseren Stunde heißt „Die Familie“. Was ist das „Die Familie“? (відповіді дітей) 3) Правильно, діти. Це сім’я. Мабуть, всі ви знаєте, що сім’я є основним і ключовим словом для кожної людини. Сьогодні на уроці ми створимо з вами на дошці КОЛО СІМ’Ї або СІМЕЙНЕ КОЛО, навколо якого будуть розташовані усі члени нашої родини: тато, мама, бабуся, дідусь і т.д. 4) Wir haben viele Gäste heute. У нас на уроці сьогодні багато гостей. Але є ще одна гостя, незнайомка, яка завітала до нас на урок і дуже хоче познайомитися з вами. Але роблема в тому, що вона розмовляє тільки німецькою мовою. Ось послухайте, що вона вам скаже. (лялька-рукавичка) - Guten tag, Kinder! Ich heiße Lisa. Ich bin sechs. Ich möchte erfahren: Wie heißt du? Wie alt bist du? (бесіда з дітьми, вітається лялька за руку з дітьми) 5) Sehr angenehm! O! Wie viele Schüler sind in der Klasse? Діти, Ліза запитує, скільки учнів є у нашому класі? Давайте порахуємо ланцюжком! (гра-ланцюжок, потім хором – числа 1-10) 6) Kinder, darf man in der Stunde sein? Ліза запитує, чи можна залишитись у нас на уроці? (відповіді дітей) Ich möchte über eure Familien erfahren. Erzählt mir! Ліза бажає дізнатися про ваші родини. Розкажемо їй? Але спочатку нам треба згадати слова, які ми вивчали на попередньому уроці. (показую малюнки і запитую: Wer ist das?) – (діти відповідають ) Я чіпляю малюнки на сімейне коло 7) Контроль домашнього завдання. Ви вдома повинні були намалювати когось із членів своєї родини і розповісти, як їх звати. (діти по черзі виходять з малюнками і відповідають за схемою: Das ist eine Mama. Meine Mama heißt…) 2. Мотивація 1) Jetzt wir machen Sportpause. - Tick – Tack- Guten Tag! - Eins, zwei - Polizei! - А тепер давайте звеселимо один одного веселим таночком (танок каченят німецькою мовою) 2) Оголошення теми та мети уроку. Дітки, але сім’я не являється повною, якщо ми не назвемо кого?.. …правильно, братиків і сетричок. Тому сьогодні ми навчимося називати німецькою мовою ваших братів і сестер. І таким чином складемо наше сімейне коло повністю. 3. Засвоєння нових знань 1) Введення нової лексики. Я показую малюнок і називаю Das ist ein Bruder. Das ist eine Schwester. - повторюємо разом; - запитую вроздріб; - показую картки – діти називають, і чіпляємо на коло. - гра «Wer fehlt?“ (діти закривають очі, я ховаю картку) Діти, сімейне коло склалося повністю (ще раз називаємо всіх по колу) 2) Введення нових букв. - А ще Ліза принесла із собою конверт. Ось він! А що в ньому знаходиться, ми з вами зараз дізнаємося! - Що це? Це букви німецького алфавіту. (на дошку – букви Аа, Мm) - Які це букви? А які слова починаються на ці букви? - А давайте почитаємо склади з цим буквами (на дошці – малюнок) - А тут є ще дві нові букви – Оо та Рр. (на дошці картки з буквами) - На букву О – починаються слова Oma, Opa. А на букву Р – слово Рара. 4. Застосування нових знань. 1) Відкрийте підручники на ст.37 – і давайте почитаємо склади з новими буквами (читаємо разом, потім окремо) 2) Робота в зошитах (пишемо рядки з друкованими буквами) 5. Підсумок уроку. Діти, сьогодні ми з вами вивчили два нових слова – Bruder, Schwester та дві нових букви – Оо і Рр. Ліза: Ich danke euch für die Arbeit in der stunde und schenke die Süßigkeiten. Die Stunde ist zu Ende. Auf Wiedersehen!

Джерело: http://teacherjournal.in.ua/shkilni-predmeti/nimetska-mova/4398-hra-iak-zasib-aktyvizatsii-ta-vdoskonalennia-movlennievo
Категорія: Токмацький район | Додав: (10.02.2016) | Автор: Варяниця Олена Вікторівна E
Переглядів: 1563 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.3/23
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz