ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 21.03.2023, 08:06
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Веселівський район

Розвиток здібностей учнів шляхом використання творчих вправ
Комунальний заклад «Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Веселівської районної ради Запорізької області» Адреса: 72240 с. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд 12, Веселівський район, Запорізька область. Автор досвіду: Косарь Тамара Дмитрівна Кваліфікаційна категорія: спеціаліст, вищий тарифний розряд. Стаж роботи : 33 роки Тема досвіду: « Розвиток здібностей учнів шляхом використання творчих вправ» Базова модель досвіду Актуальність і перспективність досвіду Зміни в економіці, ідеології, політиці, моралі нашого суспільства потребують нових підходів до організації навчальної діяльності школярів. Завдання сучасної початкової школи — розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати її творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. У Концепції загальної середньої освіти вказується на необхідність формування розгорнутої навчальної діяльності, уміння вчитися шляхом оволодіння організаційними логіко - мовленнєвими пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями й навичками у різних видах діяльності. Освітніми результатами цього є повноцінні мовленнєві уміння і навички, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, уміння виконувати нескладні творчі завдання, коли школяр постійно відчуває, що він цікавий як особистість кожному вчителеві та педагогічному колективу в цілому. Теоретичною базою досвіду є наукові праці вчених педагогів, психологів. Багато таланту, розуму й енергії вклали в розроблення педагогічних проблем, пов’язаних із творчим розвитком особистості дитини, відомі педагоги 20 і 30-х років XX століття: А. В. Луначарський, П. П. Блонський, С. Т. Шацький, Б. Л. Яворський, Б. В. Асафьєв, Н. Я. Брюсова. У другій половині XX століття дослідження творчого мислення набуло розмаху. Було складено перші діагностичні завдання, що виявляють рівень розвитку творчого мислення. Експериментально вивчаються процеси творчості дітей і підлітків. Розроблено перші навчальні програми формування творчих здібностей. М.І. Махмутов проблемне навчання розглядав як вид розвиваючого навчання, в якому поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність учнів з засвоєнням готових знань. Система ”Розвивальне навчання” Д. Б.Ельконіна - В. В. Давидова - В. В. Рєпкіна становить один із напрямків перебудови початкової шкільної освіти. Головною метою цієї системи є формування вміння вчитися - загальної здібності, що дозволяє учням у майбутньому самостійно оволодівати будь-якими знаннями. Ця система дає змогу розкрити творчий потенціал, коли діти самостійно шукають шляхи розв’язання поставленого завдання, висловлюють свої гіпотези, здогадки і намагаються їх довести. Н. В. Кичук визначає творчу особистість через її інтелектуальну активність, творче мислення й творчий потенціал. Інформаційно – педагогічна модель досвіду Технологія діяльності вчителя. Центральним аспектом роботи вчителя є розвиток творчого мислення школяра. Робота над творчими вправами здійснюється вчителем поетапно засобами дослідницьких, ігрових дій, у ході яких відбувається поєднання операціонального та образно-асоціативного видів мислення. Цьому сприяє організація навчального процесу у вигляді ділової гри з елементами змагання, театральної дії. В основі ділової гри, - з розподілом ролей, вибором стратегії поведінки, планування дій, - лежить продуктивне спілкування учителя з учнями й учнів між собою. У процесі ж гри для кожного учня характерні певне напруження думки, вольових зусиль, вияв емоції. Все це допомагає дитині долати труднощі під час розв’язання певного творчого завдання, яке лежить в основі гри, підкріплює мотив досягнення і надихає на подальшу творчість. Діти люблять грати в гру ”Хто швидше”, ”Засели будиночок”, ”Передай пакет командиру” та ін. Автор досвіду вважає, що важливе місце для розвитку уваги, мислення, мовлення має вирішення проблемної ситуації. Тут учень спирається на аналогію, яка поєднує предмети, вчиться бачити ситуацію в цілому. Вчитель втручається в творчий пошук дуже обережно, він тільки спрямовує дитину на власні розв’язки. На уроках читання та української мови використовує такі види робіт, як робота з деформованими реченнями, а пізніше - і текстами. Творчі вправи передбачають формування вмінь переносити набуті навички в змінені умови, застосовувати їх у нестандартних обставинах, в уявних, умовно-реальних і природних ситуаціях. Такі види завдань вчитель застосовує на уроках різних типів, але завжди намагається створювати необхідний емоційний настрій, через перегляд ілюстрацій, слухання і малювання музики, розповіді за малюнками з включенням уяви та фантазії. Робота з розвитку творчих здібностей проходить в три етапи. На першому етапі формулюється і розв’язується творче завдання, дітям пропонується тільки роль виконавців вказівок учителя. На другому етапі завдання дає вчитель, але варіанти рішень дітям пропонується знайти самостійно.На третьому етапі учні отримують творчі завдання і самі формулюють проблему, знаходять шляхи її вирішення, проходять всі пошукові етапи, які наштовхують їх на наступні висновки. Вчитель вважає, що однією з найважливіших умов успішного виконання творчих вправ є особливий тип спілкування вчителя та учня, за якого зберігається взаємна рівноправність і зацікавленість співрозмовників у поглядах, думках один одного. Якщо ж у класі психологічна ситуація визначатиметься авторитарним спілкуванням, творчі вправи вилучатимуться з процесу навчання і втрачатимуть будь - яке значення. На уроках з мови автор досвіду використовує такі види творчих вправ : вправи за аналогією, які розвивають увагу, вміння точно запам’ятовувати окремі приклади, запропоновані вчителем, щоб власний текст відповідав поставленим вимогам: був подібний до зразка або відрізнявся від нього за певними ознаками; складання казок, фантастичних історій - це ще один з факторів розвитку творчої фантазії, уяви; складання творів за поданим початком, кінцівкою, назвою – такий вид діяльності пробуджує інтерес до роботи з текстом, розвиває композиційні уміння, закріплює знання про будову тексту; творчі вправи, пов’язані з перевтіленням, розвивають образність, незвичність, нестандартність мислення (учням необхідно “оживити“ предмет або перевтілитися і розмовляти від його імені). музичні вправи розвивають інтонаційну чутливість, мовленнєві уміння(дається учням завдання: "Прослухати музику і дібрати прикметники” або ” Прослухати музику, придумати назву і обгрунтувати своє рішення”). На уроках математики вчитель велику увагу приділяє навчанню дітей доводити вірність своєї думки та вибору дій, бо, вважає, що такі вміння допоможуть дітям впевненіше почувати себе в житті. Розв’язувати задачу пропонує декільком учням, всьому класу або проводить роботу в парах чи групах. Підтримує та заохочує тих учнів, які змогли знайти своє нестандартне рішення, або розв’язання здійснили складанням виразу, а не діями. Вчитель переконаний, що робота буде творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові задачі і самостійно розв’язуються за допомогою отриманих знань. Пропонує цікаві для даної вікової групи задачі, загадки, які розвивають логічне мислення, оскільки вважає, що воно є невід’ємною частиною творчого навчання. На уроках здійснює диференційований та індивідуальний підхід до учнів, використовуючи різні завдання за складністю та об’ємом. Конструювання захоплює дітей молодшого шкільного віку, у завданнях якого цікаве вдало поєднується з корисним. Розв’язуючи їх, діти вчаться ділити складні геометричні фігури на простіші; розвивається їхня геометрична інтуїція. Конструюючи, діти вчаться не боятися помилок. На уроках образотворчого мистецтва приділяється увага розвитку художньо-образного мислення учнів, фантазії та уяви. Вчитель націлює школярів самостійно створювати естетично організоване середовище, в яке поміщують об’єкти малювання. Працюючи над розвитком здібностей до технічної творчості у дітей розвиваються такі якості мислення, як широта, глибина і якість думки, її послідовність, увага, критичність, вільність від шаблонних способів розв’язання тих чи інших завдань, здатність змінювати ці способи відповідно до конкретної ситуації, швидко зосереджувати свої сили розуму на нових завданнях і активно, енергійно працювати над їх розв’язанням. Результати практичної реалізації досвіду Таким чином, використання творчих вправ в навчальній діяльності учнів значною мірою сприяє розвитку здібностей та підвищенню якості знань школярів. Систематичне використання творчих завдань на уроці сприяє наступному: - активному залученню учнів у навчальний процес; - підвищенню якості знань; - розвитку здібностей учнів; - підвищенню зацікавленості; - кращому засвоєнню навчального матеріалу; - формуванню логічного, творчого мислення, розвитку дитини; - стимулює інтерес. Провідна педагогічна ідея досвіду: робота над розвитком творчих здібностей сприяє набуттю учнями важливих компетентностей, забезпечує їх всебічний розвиток. Досвід роботи схвалено на засіданні ШМО вчителів початкових класів КЗ «Запорізька ЗОШ І – ІІІ ступенів» Веселівської районної ради, Запорізької області (протокол №3 від 03. 03 2016) Матеріали досвіду зберігаються у КЗ «Запорізька ЗОШ І – ІІІ ступенів».


Джерело: https://drive.google.com/file/d/0BxSOcxeby3xvQXV4bTZ3WHE0eGM/view?usp=sharing
Категорія: Веселівський район | Додав: (16.03.2016) | Автор: Косарь Тамара Дмитрівна E
Переглядів: 957 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 2.4/5
Всього коментарів: 1
1 віталій  
дуже цікаво

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz