ГоловнаРеєстраціяВхід Освіта Запорізького краю 2016 Вівторок, 05.03.2024, 17:40
  Виставкова зала Вітаю Вас Гість | RSS

 
 
Головна » Статті » ВИСТАВКОВА ЗАЛА » Запорізький район

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ БАЛАБИНСЬКОГО НВК "ПРЕСТИЖ"
ВСТУП Інформатизація освіти нині є необхідною умовою поступового розвитку суспільства. Вдосконалення інформаційних технологій займає важливе місце серед численних нових напрямів розвитку освіти. Воно націлене на розвиток шкільної інфраструктури, а саме на інформаційне середовище навчального закладу, що припускає впровадження і ефективне використання нових інформаційних сервісів. Важлива роль нових інформаційних технологій в освіті полягає в тому, що вони не лише виконують функції інструментарію, який використовується для вирішення окремих педагогічних завдань, але і надають якісно нові можливості навчанню, стимулюють розвиток дидактики і методики, сприяють створенню нових форм навчання і освіти. З розвитком комп'ютерних засобів і впровадженням їх в освітній процес у його учасників з'являються нові можливості, реалізуються нові підходи. Одним з перспективних напрямів розвитку сучасних інформаційних технологій є хмарні технології. Під хмарними технологіями (англ. Cloud computing) розуміють технології розподіленої обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві як інтернет-сервіс. Застосування хмарних сервісів є невід'ємною складовою сучасної освіти і сприяє динамічному переходу до інновацій по впровадженню віртуальних дистанційних освітніх технологій веб 2.0 і веб 3.0 як нових форм мережних освітніх середовищ. Витрати на перехід до інноваційного розвитку не мають бути занадто великими. Використовувані зараз для підтримки навчання в школах комп'ютерні класи, укомплектовані персональними комп'ютерами, виявляються досить дорогими (до 80% затрат на підтримку ИКТ навчання складають витрати на електроенергію). Дослідники інституту ЮНЕСКО по інформаційним технологіям в освіті відмічають, що придбання і обслуговування різної комп'ютерної техніки і програмного забезпечення в сучасних освітніх установах постійно вимагає значних фінансових вкладень і залучення кваліфікованих фахівців (Нил Склейтер, Хмарні обчислення в освіті). В якості технології що знижує витрати нині виступають хмарні обчислення і віртуалізація обчислювальної платформи. Хмарні технології (хмарні обчислення CloudComputing) - це новий сервіс, який має на увазі віддалене використання засобів обробки і зберігання даних. За допомогою «хмарних» сервісів можна отримати доступ до інформаційних ресурсів будь-якого рівня і будь-якої потужності, з розділенням прав різних груп користувачів по відношенню до ресурсів, використовуючи тільки підключення до Інтернету і веб-браузер. «Хмарні сервіси» можна розділити на три основні категорії: інфраструктура як сервіс; платформа як сервіс; програмне забезпечення як сервіс. Як приклад використання хмарних технологій в освіті, можна назвати особисті кабінети для учнів та вчителів, електронні щоденники і журнали, інтерактивну приймальню, тематичні форуми, де учні можуть здійснювати обмін інформацією та багато чого іншого. Це і пошук інформації, де учні можуть вирішувати певні навчальні завдання, навіть у відсутності педагога, або під його керівництвом. Найбільш популярні хмарні провайдери: віртуальний хостинг Amazon, TheRackspace, Google, Microsoft, Joyent, GoGrid, Terremark, Savvis, Verizon, NewServers. У цій роботі ми розглянемо роботу з хмарними сервісами Google. РОЗДІЛ І ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 1.1. Формування єдиної шкільної інформаційної системи за допомогою Google Apps for Education Сучасне суспільство розвивається семимильними кроками і саме школа - та установа, яка стоїть першою в ланцюжку серйозної освіти дітей, має бути «попереду планети усій». Саме в школі, прийшовши в перший клас, кожна дитина усвідомлює, що перед нею початок її дорослого серйозного життя, і саме в школі їй треба отримати освітню базу. Ідея технічного оснащення школи не нова. У сучасній школі велика кількість техніки (комп’ютери, інтерактивні дошки, учбові комплекси і так далі). З усією цією технікою сучасним учителям просто необхідно працювати. Ніхто не говорить про відміну класичних форм уроку, але використати нові підходи до навчання з використанням нового технічного забезпечення необхідно. Учень повинен бачити у своїй школі не «ворога», який учить його чомусь старому, а друга, що йде в ногу з часом. Так в нашому навчальному закладі, Балабинському НВК «Престиж» Запорізького району Запорізької області, з 2014 року створено освітній простір нового покоління – навчальне електронне середовище «1 учень - 1 комп’ютер». Де кожен учень має власний портативний комп’ютер - нетбук, який підключений до класної локальної мережі та Інтернету, з вільним доступом до освітніх ресурсів. Головна мета уроків з використанням нетбуків - формування навчальної діяльності шляхом використання отриманих на традиційних уроках знань, умінь і навичок безпосередньо в інформаційно-комп’ютерному середовищі. При цьому організація таких занять не вимагає кардинальної перебудови навчального процесу, а його зміст ґрунтується на використанні дидактичних матеріалів типових навчальних програм 1-4 класів. У 2015 році розпочалось впровадження хмарних технологій в навчальний процес. Три педагога-ентузіаста Пересунько Тетяна Миколаївна – учитель української мови, Дегтярьова Маргарита Сергіївна – учитель початкових класів, Шевченко Тетяна Миколаївна – учитель математики, розпочали застосовувати у навчальному процесі сервіси Google та інші Інтернет технології. В чому це виявилось: ― наявність власних сайтів (http://kalynoveslovo.wix.com/kalynoveslovo http://triplusdva.esy.es/), блогів; ― накопичення дидактичного матеріалу; ― створення тематичних доробок, наочності, допоміжних матеріалів до уроків; ― контроль і тестування учнів; ― проведення on-line конкурсів, олімпіад; ― обмін педагогічною інформацією з колегами; ― робота з батьками; ― доступність освіти учням, які за якихось обставин не можуть бути присутніми в освітньому закладі на уроках. Але відійдемо безпосередньо від навчального процесу і розглянемо процес позаурочний. Навантаження сучасного учителя настільки велике, що бракує навіть 24 годин у добі. Якщо людина, а в нашому випадку - учитель, педагогічний працівник, стикається зі зростаючим потоком нових завдань, то просто необхідно запропонувати йому новий зручний інструмент для оптимального їх вирішення з мінімальними трудовитратами. Інакше може виникнути ситуація, що кожен вибере для себе свій інструмент (виникне «різносортиця»), а то і не вибере взагалі нічого. На педагогічного працівника планомірно навалюється інформаційне сучасне суспільство. І щоб оптимізувати роботу учителя, скоротити його трудовитрати потрібен інструмент - сучасний, простий і зручний. Таким інструментом виступає проектування так званої бізнес-моделі облаштування будь-якої комерційної організації на внутрішній устрій інформаційного простору школи - створення єдиної інформаційної системи (ЄІС). Впровадження нової корпоративної структури у вже існуючу структуру дозволить посилити її, спростити обмін інформацією і зробити цю конструкцію гнучкою на стільки, на скільки можливо. До нової (вдосконаленої) структури необхідно висунути ряд вимог (її характеристик): - простота і зрозумілість новій людині в колективі і усьому колективу в цілому; - гнучкість, що дозволяє легко проводити розширення і модернізацію; - охоплення усього закладу (ніхто не повинен опинитися поза системою); - готове рішення, що не вимагає початкового вкладення кінцевого користувача; - надання кожному співробітникові набору гнучких легко засвоюваних інструментів для вдосконалення системи у рамках його повноважень; - поетапне впровадження нових засобів і інструментів, для того, щоб різко не збільшити навантаження на персонал. Для створення такої системи були розглянуті ряд готових продуктів, які могли бути узяті за основу. І ось 25 грудня 2015 року, на спільному засідання Педагогічної ради та Ради НВК затверджено план Проекту розгортання інформаційно-освітнього середовища на базі Google Apps для освіти. Вибір у бік "Google Apps" був зроблений через те, що багато педагогів вже активно використовують у своїй роботі сервіси Google. Рис.1.1.1. Хмарні технології у системі роботи навчального закладу Для подальшої роботи зареєстровано доменне ім'я balabino-nvk.com.ua, яке "прив'язане" до сервісу "Google Apps". Усім учасникам створюються облікові записи зрозумілого виду прізвище або посада (у латинській транслітерації)@balabino-nvk.com.ua. Кожен співробітник отримує електронну поштову скриньку з ім'ям відповідного вигляду. Виділяються пересічні множини користувачів, створюються групи з власними адресами електронної пошти (адміністрація, класні керівники, психологічна служба, учителі середньої ланки, учителі початкової ланки та інше). Це дозволяє спростити інформаційні розсилки, розподіл рівня доступу і тому подібне. Корпоративна пошта дозволяє істотно спростити інформаційний обмін усередині організації. Оскільки до пакету «Google Apps для освіти» входять більшість сервісів, що надаються компанією Google, педагоги отримали можливість зручної спільної роботи з документами за допомогою GoogleDocs, ведення власних календарів зайнятості, планування спільних заходів (у рамках сервісу Календар), синхронізація даних між комп'ютерами (на роботі і удома) за допомогою Google Диску. Перехід до використання корпоративної пошти дозволяє масштабувати ЄІС, на її основі легко впроваджувати нові інструменти для оптимізації роботи. Згідно із вимогами система впроваджується поетапно. Впровадження ЄІС має своє відображення і безпосередньо в освітньому процесі: кожен педагог отримав свій акаунт для входу у Google Клас, де може надавати додаткові матеріали зі своїх предметів, проводити перевірку знань за допомогою тестів, перевіряти виконані учнями завдання та інше. Педагоги самостійно освоюють наданий їм інструмент в тих напрямках, які їм найбільш важливі, - створюють тематичні блоги, колективно працюють над документами. Створення і впровадження ЄІС процес досить тривалий, але плюси єдиної системи проявляються на кожному етапі впровадження. Співробітники школи щодня освоюють нові шляхи застосування різних інструментів у своїй педагогічній роботі. Все тільки починається. 1.2. Використання інформаційних технологій в системі управління навчальним закладом Сучасна освітня установа як система стає більш складніша: зростає розмаїття зовнішніх зв'язків, відбувається ускладнення структури самого навчального закладу, динамічно міняється розмаїття завдань, які стоять перед освітньою установою. Успішна діяльність сучасних шкіл багато в чому залежить від того, в якому ступені керівник і його заступники володіють інформацією, як швидко вони можуть її обробляти і доводити до відома учасників навчального процесу. У зв'язку з цим необхідно формувати систему управління на основі використання інформаційних технологій, здійснювати нові підходи до інформаційного забезпечення управлінської діяльності. Нині впровадження ІТ в систему управління находить все більше застосування і набуває все більшого значення для вдосконалення управління роботою закладу, більше того, воно є ключем до рішення проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності управлінської діяльності. Серед ІТ, впроваджуваних в Балабинському НВК «Престиж» Запорізького району Запорізької області, значна роль належить автоматизації офісних операцій: корпоративна електронна пошта, факсимільний зв'язок, автоматизовані робочі місця, автоматизовані інформаційні системи управління, «хмарні технології» і технологічні можливості проведення он-лайн, відео-конференцій. Потужним інструментом автоматизації управління освітньою установою є Google Apps. Google Apps - середовище, яке надає такі засоби спільної роботи як: ― поштовий сервіс Gmail; ― клієнт обміну миттєвими повідомленнями Google Talk; ― календар Google Calendar; ― засоби для роботи з документами і електронними таблицями Google Диск; ― редактор сторінок від Google (який дозволяє швидко створити і опублікувати потрібну інформацію). Рис1.2.1. Google рішення для колективної роботи та інфообміну За допомогою сервісу Google Apps в закладі створена корпоративна електронна пошта. Усі користувачі відносяться до тих або інших груп, що дозволяє здійснювати інформаційні розсилки різним категоріям користувачів, коректно організовувати спільну роботу з документами та ін. Кожен співробітник може відноситися до декількох категорій користувачів (наприклад, одночасно класний керівник, член методичної комісії, член профспілки і співробітник початкової школи). Крім того, застосування Google Apps для організації електронної корпоративної пошти дозволяє використати прозору загальну адресну книгу закладу. Для повідомлень, що входять, від різних організацій створена окрема поштова скринька (секретар). Служби Google Apps, зокрема Google Диск, дозволили вирішити проблеми недостатньої оперативності, децентралізованого зберігання документів, спотворення інформації в ході передачі від користувача до користувача, надали широкі можливості для спільної роботи над документами. Для того, щоб зробити роботу з документами зручнішою і продуктивнішою для групи співробітників, доступні наступні можливості: ― управління версіями документу (проміжні версії документу створюються системою автоматично досить часто і, крім того, кожного разу, коли користувач зберігає документ; доступна функція порівняння двох вибраних версій, що дозволяє легко відстежувати зміни, які були внесені черговим редагуванням документу); ― управління доступом до документу (можна запрошувати користувачів системи до спільної роботи з документом, вказуючи, які права надаються користувачеві: тільки перегляд документу або редагування; влаштовувати чат для обговорення змін в документі, які будуть видимі усім учасникам обговорення; можливість публікації документу з постійною адресою, що дозволяє будь-якому співробітникові домена діставати доступ до документа, архівувати документи, які вже приведені в їх фінальний стан, але ще можуть знадобитися). З допомогою Google Диску співробітники можуть спільно працювати в режимі реального часу над документами, звітами, проектами. Робота організовується на рівні, достатньому для того, щоб працювати ефективно і швидко діставати доступ до загальної інформації. Практика показує, що впровадження ІТ в систему управління навчальним закладом дозволяє впливати на ефективність управління, полегшує працю адміністратора. Переваги ІТ проявляються при обробці великих об'ємів інформації, проведенні моніторингу, складанні розкладу заняття та інше. В основі використання ІТ в управлінні навчальним закладом з метою вдосконалення процесів управління лежать наступні принципи: ― комплексна автоматизація основних інформаційних процесів; ― легкий і зручний доступ до інформаційних ресурсів; ― готовність до використання нових інформаційних технологій в освітній діяльності на усіх рівнях, від керівника до вчителів та учнів та їх батьків; ― технічна оснащеність усіх рівнів системи управління навчальним закладом. Таким чином, використання в управлінській діяльності ІТ дозволяє: ― знизити трудові витрати на роботу з документами; ― зменшити час на ухвалення управлінських рішень; ― підвищити ефективність управлінського рішення; ― підвищити комунікативну (інформаційну) культуру управління. Найбільш вірогідний шлях до успіху - особиста зацікавленість. Якщо керівник реально побачить, що його праця буде полегшена, а школа стане успішніша, процес рушить, якщо ні - ніякі заклики не допоможуть. 1.3. Інтерактивний сайт «Віртуальна учительська» як інструмент організації ефективної взаємодії між учителями і адміністрацією Впровадження інформаційних технологій в організацію управління навчальним закладом - необхідна умова ефективного управління будь-якою освітньою установою. Разом з обов'язковими ЄІС, доступ до яких жорстко обмежений, школи можуть також створювати свої ресурси, які дозволяють вирішувати завдання, актуальні для конкретного навчального закладу. Прикладом організації такого загального мережного ресурсу є сайт «Віртуальна учительська», створений на основі сервісів Google. Віртуальна учительська – закрите робоче середовище, яке призначене для внутрішньої комунікації та взаємодії персоналу закладу, а також забезпечує вирішення ряду внутрішніх організаційних і управлінських завдань. Засіб інфообміну та документообігу Сайт створюється з метою: ― організації ефективної педагогічної взаємодії між учителями і адміністрацією закладу. ― координації дій служб навчального закладу і учителів; ― формування відкритої інформаційної бази для педагогічних працівників закладу; ― підвищення професійної компетентності педагогів; ― введення електронного шкільного документообігу і забезпечення зниження навантаження по складанню звітів. Рис.1.3.1. Можливості Google-сайту в управлінні Найбільша особливість сайту «Віртуальна учительська» - інтерактивність. Будь-який інтерактивний сайт припускає не лише наявність зворотного зв’язку, але і варіативну, відкритість, багатофункціональність. Тобто саме ті значущі якісні характеристики, які властиві педагогічній взаємодії. Зміст сайту - це не жорстка структура, яка модерується адміністратором сайту, а колективний продукт, що виходить за участю усіх педагогів закладу впродовж усього навчального року. Організація роботи з сайтом: 1. Створення сайту здійснюється заступником директора з навчально-виховної роботи або учителем інформатики, інженером з електроніки. 2. Доступ до сайту «Віртуальна вчительська» мають усі педагогічні робітники навчального закладу. 3. Редагування сторінок сайту здійснюється при наданні рівня доступу конкретним працівникам. 4. Таблиці, форми, документи створюються адміністрацією закладу з наданням до них доступу необхідним категоріям педагогічних працівників і заповнюються колективно усіма педагогічними працівниками. 5. Після закінчення навчального року доступ до таблиць і форм закривається, матеріал архівується. Посилання на архіви розміщується на відповідних сторінках. Рис.1.3.2. Організація роботи з сайтом Орієнтовна Структура сайту представлена в таблиці. Таблиця 1.3.1. Структура сайту «Віртуальна вчительська» Назва сторінки Елементи служб Google Доступ до редагування сторінки або елементу Мета та завдання даної сторінки 1 2 3 4 Оголошення Сайт, шаблон сторінки «Оголошення» адміністрація учителі інформаційна Календар Календар адміністрація Інформаційна, координуюча Розклад Таблиця адміністрація інформаційна Графік проведення контрольних робіт Колективна таблиця учителі, адміністрація координуюча, інформаційна Адреси сайтів, блогів учителів, електронна пошта Колективна таблиця всі педагогічні працівники інформаційна Досягнення учнів Колективна таблиця Всі педагогічні робітники інформаційна, статистична Курси підвищення кваліфікації учителів Колективна таблиця адміністрація інформаційна, статистична Презентація досвіду Колективна таблиця все педагогічні працівники інформаційна, статистична Звітна документація Таблиці, документи адміністрація, учителі інформаційна, статистична Педради, шкільні семінари Документи, таблиці, презентації, форми адміністрація, учителі інформаційна, статистична Моніторингові дослідження Форми адміністрація, учителі, служби супроводження аналітична Критерії оцінки якості праці вчителів Форми адміністрація інформаційна, статистична Психологічна підтримка Документи, форми Психолог, адміністрація аналітична, корегуюча Можна виділити наступні переваги використання цієї форми організації взаємодії між учителями і адміністрацією: ― доступність. Сайт розміщений в Інтернеті, доступ до сайту буде можливий не лише з робочого місця (якщо використати локальну мережу), але і з будь-якої точки, що має вихід в Інтернет; ― відкритість інформації, яка здійснюється за рахунок публічного представлення праці вчителями; ― зберігання інформації про проведені заходи і документації в одному місці на хмарному сервері; ― можливість колективного формування різних звітів. Загальні рекомендації по організації роботи учителів у Віртуальній вчительській Директор навчального закладу видає локальний акт про роботу в Електронній учительській. Призначається відповідальний за ведення Електронної учительської. Учителів інформують про можливості і принципи роботи Електронної учительської, надають доступ. Відповідальний за роботу Віртуальної учительської контролює її роботу. Звіт про роботу надається директору навчального закладу в кінці кожного семестру. Після закінчення навчального року (кінець червня) доступ до таблиць закривається, дані за минулий рік архівуються в одній папці і у вигляді прикріпленого файлу розміщуються на сторінці сайту для надання доступу вчителям. У серпні кожного навчального року створюються і вбудовуються на сайт нові документи для спільної роботи учителів. Активна робота учителів у віртуальній учительській повинна стимулюватися адміністрацією навчального закладу. Використання сайту «Віртуальна учительська» сприяє отриманню нового рівня педагогічної взаємодії за рахунок підвищення значущості учителя, відповідальності сторін, самостійності і творчості усіх педагогічних працівників. ВИСНОВКИ Сучасна освіта - це мобільна освіта. Педагоги, учні, керівники системи освіти, батьки повинні мати постійний доступ до освітніх ресурсів і сервісів: в навчальному закладі, удома, в дорозі. Основою цього можуть стати «хмарні» інформаційні технології. Перевагами хмарних технологій є управління великими інфраструктурами, забезпечення безпеки, відсутність залежності від модифікацій комп'ютерів і програмного забезпечення. До недоліків відносяться залежність від наявності і якості каналу зв'язку, ризики технічних збоїв та правові питання. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Алашкевич М. Ю. Основные положения стратегии развития единой образова¬тельной информационной среды (2006-2010) /М. Ю. Алашкевич, А. в. Гиглавый. /Вопросы образования: научно-образовательный журнал/Гл. ред. Я. И. Кузьми¬нов. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. № 3. С.54 – 69. 2. Биков В.Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсинг та нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 10. – С. 8 – 23. 3. Литвинова С. Г. Методика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : методичні рекомендації / С. Г. Литвинова – Київ. : Компринт, 2015. – 280 c.; іл. 295 4. Литвинова С. Г. Хмаро орієнтоване середовище управління школою / Литвинова С.Г. // Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні». Тези доповідей. – Київ: Український Дім, 2013. – С. 64-66 5. Сидорова Е.В. Используем сервисы Google: электронный кабинет преподавате¬ля. – СПб: БХВ-Петербург, 2010. – 288 с.; 6. Сороко Н.В. Інтеграція сучасних інформаційно-комунікаційнихтехнологій у навчальний процес: зарубіжний та вітчизняний досвід (на прикладі викладання рідної мови в старших класах)/ Наукові записки. – Випуск 77. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка. – 2008. Частина 1. – 354 с., с. 113 – 118. 7. Ярмахов Б. Рождественская Л. – СПб.: Питер, 2015. – 224 сл.: ил.

Джерело: http://hmarn.blogspot.com/
Категорія: Запорізький район | Додав: (08.02.2016) | Автор: Черкасова Лариса Валентинівна E
Переглядів: 2233 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 3.7/44
Всього коментарів: 1
1 lubomirakotenko  
Дуже цікава і актуальна тема сьгодення!!!Буду використовувати в своїй роботі!!!Дякую!

Ім`я *:
Email *:
Код *:
 
 

Вхід на сайт

Пошук

Архів записів


Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • ІнтерБрама
 • Кафедра менеджменту
 • Портал інклюзивної освіти
 • Інновації та інноватика

 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

   

  Copyright MyCorp © 2024
  Безкоштовний хостинг uCoz